Фондация Виделей е създадена с цел популяризиране, разпространение и съхранение на българския дух и култура в България, Европа и света. Ние сме създателите на богомилските събори, пътуващите семинари по пътя на богомилите в Европа, тв.предавания, на събуждането спомена за богомилите. Регистрирана е в обществена полза, не е частна и се управлява от обществен съвет. Регистрирана е като оператор на данни. Ние съдействаме за изграждане на морално - духовни ценности в младото поколение за запазване идентичността, съхранение на българския род, бит, традиции, култура и интеграцията ни с европейската.
Абонирай се за съобщения
Направи дарение
Абонирай се за съобщения
Мисъл на деня
♥ " Всяка добра мисъл, която излиза от ва­шия мозък и се проектира в пространство­то, върви нагоре и надолу, като тези тече­ния в растенията, и търси съответстващ жив магнетизъм или електричество, които служат за нейното оформяне или развитие. Следователно добрите мисли на онзи, кой­то по-често ги изпраща, не се отдалечават, а остават тясно свързани с него." "Учителя"