Фондация Виделей е създадена с цел популяризиране, разпространение, съхранение на българския дух и култура в България, Европа и света. Като част от културно – духовното наследство създадохме богомилските събори, пътуващите семинари по пътя на богомилите в Европа, тв.предавания, беседи с експерти и така въздигнахме спомена за богомилите. Съдействаме още за изграждане на морално - духовни ценности в младото поколение, за запазване идентичността, съхранението на българския род, бит, традиции, култура и интеграцията им в европейските. Фондацията е регистрирана като оператор на данни, в обществена полза, не е частна и се управлява от обществен съвет. Ползваме за дейността ни световно известни експерти, които може да видите на бутона „ЕКСПЕРТИ”.
Абонирай се за съобщения
Направи дарение
Абонирай се за съобщения
Мисъл на деня
♥ " Всяка добра мисъл, която излиза от ва­шия мозък и се проектира в пространство­то, върви нагоре и надолу, като тези тече­ния в растенията, и търси съответстващ жив магнетизъм или електричество, които служат за нейното оформяне или развитие. Следователно добрите мисли на онзи, кой­то по-често ги изпраща, не се отдалечават, а остават тясно свързани с него." "Учителя"