Мисъл на деня
Ако твоята любов събужда любов към всички живи същества, ако усили твоя идеен живот, ако не търсиш никакви облаги от човека, когото обичаш, тя е Божествена. Ако чрез твоята любов внесеш в хората, които обичаш, живот, светлина и свобода, тя е Божествена. "Учителя"
Мисия на ВИДЕЛЕЙ
  • ... Даване гласност на вредата, която причиняват пестицидите върху растенията, животните и човешкия организъм.
  • ... Съставяне подписка против отравянето на Земята, Водата и Въздуха.
  • ... Изграждане на контакти и взаимодействие със Зеленото движение за спасяване на планетата.
  • ... Създаване на контакти и комуникация с чуждестранни крупни предприятия за създаване на благотворителен фонд – неправителствена организация – за БГ – за бездомни, бедни и болни хора.
Последно добавени статии
Къде наказват Доброто и Злото.Грехът е сила в природата, която демагнетизирва атомите.
Не отделяйте духовния свят от физическия, защото всичко е духовно.
КОЙ, КОЙ, КОЙ...КАЗА , ЧЕ ЙОАН РИЛСКИ Е ПРАВОСЛАВЕН СВЕТЕЦ...?!!!
Последно добавени галерии
Видео