Абонирай се за съобщения
12.05. гр.Бургас от 18:30ч. Среща, представяне новата книга на писателя, тангрист, колобър Спас Мавров. ВХОД СВОБОДЕН. Място : Бизнес Инкубатор

                             Приятели,

На 12 май 2015г. в Бизнес инкубатора в Бургас ще имаме възможността да се срещнем с един от най - задълбочените изследователи на древните знания, на Тангризма Спас Мавров.

Тойе познат на всичкки души търсещи познание по древните сакрални методи на окултното знание и Тангристките практики. За много от тези мистери има изписани хиляди редове и страници от него, а сега е момента да зададем въпросите си и да получим за библиотеката си най-новата му книга с автограф.

ЗА АЛХИМИЯТА

 

 

В книгата Алхимията като наука се разисква какво представлява всеизвестната тайна наука Алхимия според Тангризма.

Като наука на колобрите за трансмутацията на видовете преминаващи в своята еволюция през четирите основни Царства на Земята, алхимията се явява наука на посветените за тайните на Творенето и Сътворението.

Българската колобърска традиция определя Алхимията като свое знание за Творчеството и СЪтворчеството- сътворението на видовете.

Алхимията е наука за специфични трансмутации на  „атомите по химично” и  „атомите по психично сродство”, водещи до кардинални промени в материята и съзнанието.

Разглежда се приносът и личното дело на великия философ на Тангрисзма Ли Боян, наречен още Лао дзъ, както и един от последните колобри-алхимици Боян Магът.

В последна сметка става ясно, че ЦЕЛ на Алхимичната наука не е превръщането на оловото в злато, нито изобретяването на философски камък на безсмъртието, а специфичен вид знание и обучение на българите за да се достигне до най-високото ниво на съзнателност-духовното.

 

                              ЗА РЕЧНИКА

 

 

Речникът на сакралните думи в Тангризма е опит да се разкаже и обяснят идейните и смислови съдържания на сакралните думи на българските колобри, последователи на Устната българска колобърска традиция. Тези понятия са строго съставени и имат определен езотеричен смисъл, който не можже да се разбере от не посветените хора.

Сакралтине понятия в колобърската традиция са образявани чрез сложна система, базирана на най-старата езикова и писмена система на земята наречеина ОУКАЗ. Оуказ-ът е базовият, фундаментален трамплин изстрелял лексикалната култура на човечеството до развитието и усъвършенстването на човешкото слово. Негова производна е българската Глаголица или УКАЗ, както я наричат колобрите на Словото.

Целта на речника е да се добие понятие как са създадени и за какво информират тези специфични колобърски думи – понятия.

Всичко това на живо в гр.Бургас на дата 12.05.2016г. в Бизнес инкубатора до морската градина. Адрес : ул. "Княз Ал. Батенберг" № 28, гр. Бургас

Тел. за връзка 0897 660 662

 

 

 

Направи дарение
Абонирай се за съобщения
Мисъл на деня
♥ " Всяка добра мисъл, която излиза от ва­шия мозък и се проектира в пространство­то, върви нагоре и надолу, като тези тече­ния в растенията, и търси съответстващ жив магнетизъм или електричество, които служат за нейното оформяне или развитие. Следователно добрите мисли на онзи, кой­то по-често ги изпраща, не се отдалечават, а остават тясно свързани с него." "Учителя"