12 - 15 април. 2018г.. 5 - ти събор за Древното Българско Познание и Богомилите. Градът ще бъде уточнен до 03.03.218г.
12 - 15  април. 2018г.. 5 - ти събор за Древното Българско Познание и Богомилите. Градът ще бъде уточнен до 03.03.218г.

12 - 15  април. 2018г.. 5 - ти събор. Скоро информацията ще бъде налична.

Направи дарение
Абонирай се за съобщения
Мисъл на деня
♥ " Всяка добра мисъл, която излиза от ва­шия мозък и се проектира в пространство­то, върви нагоре и надолу, като тези тече­ния в растенията, и търси съответстващ жив магнетизъм или електричество, които служат за нейното оформяне или развитие. Следователно добрите мисли на онзи, кой­то по-често ги изпраща, не се отдалечават, а остават тясно свързани с него." "Учителя"