16-30.11.2018. Очарованието и загадките на Виетнам, Камбоджа и Банког. Тайните на загубения град Анкгор Движещите се статуи на БУда и десетки други чудеса.15 дни
16-30.11.2018. Очарованието и загадките на Виетнам, Камбоджа и Банког. Тайните на загубения град Анкгор Движещите се статуи на БУда и десетки други чудеса.15 дни

Направи дарение
Абонирай се за съобщения
Мисъл на деня
♥ " Всяка добра мисъл, която излиза от ва­шия мозък и се проектира в пространство­то, върви нагоре и надолу, като тези тече­ния в растенията, и търси съответстващ жив магнетизъм или електричество, които служат за нейното оформяне или развитие. Следователно добрите мисли на онзи, кой­то по-често ги изпраща, не се отдалечават, а остават тясно свързани с него." "Учителя"