Абонирай се за съобщения
28-29.06.2019г. Изкачване на връх Мусала. Удължаване на живота. Живи енергии и евентуално при желание и поход до водопада Скакавица на 30.06.
28-29.06.2019г. Изкачване на връх Мусала. Удължаване на живота. Живи енергии и евентуално при желание и поход до водопада Скакавица на 30.06.

Мусала е най- високият връх не само на Балканите, но и между Алпите и Кавказ и изпълнен със силна електрична енергия, която регулира всичките процеси в организма и го възстановява.

Ето какво казва човек от обкръжението на Учителя и самият Учител: "Като застанахме на снега под Окото, Учителя каза:
Тук е Светилището на Рила. Връх Мусала е кубето на Рила. Све­тилището е триъгълник, образуван от езерото Окото, Ма­ри­чи­ните езера и връх Мусала. Светилището обхваща всичката тази мес­тност от езерото Окото до Маричините езера. Някога Мусала е бил много по-висок и там е имало една площ, ши­рока 400 метра. Първите култури на Мусала съществуват в биб­ли­­отеките на Невидимия свят. Връх Мусала никога не е потъвал под вода, докато България няколко пъти се е издигала и хлътвала. Сре­­диземно море е долина, която е потънала при релефни промени.Мусала е главата, Рупите са черният дроб, а Седемте рилски езе­ра съответстват на сърцето. Изкачването по високи планински върхове подразбира влизане в един висш свят. Следователно изкачването на върха Мусала не е ни­що друго, освен отиване при Бога, т. е. изкачване на някое духовно мяс­то. Човек може да намери красивото и великото в света само по високите места. В този смисъл човек всеки ден може да се из­­качва по високи върхове, да се освежава, да повдига мислите и чув­ствата си. Животът по високите върхове е живот на истинска му­зика и поезия. Само оттам човек може да възприеме нещо въз­ви­шено и велико. Гениалните музиканти са приемали музиката от ви­соките места и после я сваляли в низините, между хората. Колкото по-добри приематели били, толкова по-точно са я предавали. Човек мо­же физически да се движи в долината на живота, а умствено и ду­ховно – по височините.Някой пита защо сме дошли на Мусала. Който е дошъл на Му­сала, продължава му се живота с още една година. А една година кол­ко много струва. Вие все сте приели нещо тук, колкото и да са при­митивни вашите апарати.
Като дойдеш тук, цяла година ще обработваш впечатленията".Програма


1. ден петък.28.06.2019г.


- Среща в  хижа Ястребец - лесно се намира - Лифта от Боровец спира на на самата хижа. Нощувка в  хижата. Всеки си я организира сам нощувката - може да се звъни в хижата или през да си запази място. Тел. 0897070714, https://yastrebets.com/ 

- Сутринта на 29.06. посрещане на слънцето, топли напитки  към 07:00 отпътуване за връх Мусала
Има няколко маршрута за изкачване на връх Мусала, но ние избираме най-популярния – през хижа Мусала и заслона Леденото езеро.Този маршрут има 4 етапа
започвайки от курорта Боровец:

Ето етапи за да добиете представа за пътешествието

• етап 1: изкачване с лифта от Боровец до хижа Ястребец; - с лифта около 25 минути
• етап 2: пешеходен преход от Ястребец до хижа Мусала;
• етап 3: пешеходен преход от хижа Мусала до заслона Леденото езеро;
• етап 4: изкачване от заслона Леденото езеро до върха.

Етап 2:

След лифта следва преход до хижа Мусала по широк и сравнително равен път - около 50 минути - един час от хижа Ястребец до хижа Мусала.
В този район са и ски-писти Маркуджиците и съоръженията покрай тях.

Нощувка на хижа ЯСТРЕБЕЦ Всеки си я организира сам нощувката - може да се звъни в хижата или през да си запази място. Тел. 0897070714, https://yastrebets.com/ 

 

2. Ден.29.06.2019г.

Етап 3 :

Сутринта на 29.06 отпътуваме в 07:00ч. От хижа ЯСТРЕБЕЦ до заслона леденото езеро около 2-3 часа

Пътеката минава покрай няколко езера, с уникални гледки...
Правим почивка на Леденото езеро и още 20 -30 мин сме на върха.
Този последен етап, се минава бавно с усмивка и пеене с почивки. Стръмен, но не колкото 7 - те езера.

Времето от хижа ястребец до върха - отиване и връщане е около 6-7 часа.
Така целият преход от станцията на лифта при Ястребец до най-високия връх на Балканите е около 3 часа в едната посока с почивките. Пътеките, по които се движим са много добре маркирани.

Всъщност има зимен и летен маршрут, които вървят близо един до друг, на места се и пресичат. Зимният е по-труден за ходене през лятото, тъй като почти изцяло минава по камъните.
Връщаме се към хижа Мусала към обяд - 12:00 - 13:00ч. Кратка почивка и продължаваме за хижа Ястребец и лифта. По този начин се спестява около четири часа и половина труден преход. 

Взимаме си багажа ( ако сме донесли повече )  и слизаме към Боровец, а от там желаещите отпътуваме за Паничище. Нощувка в хижа Зелени Преслап, която е в началото на боровата гора към водопада скаквица или може да изберете друго място - хижа Пионерска или в самия курорт паничище.

3. Ден.30.06.2019г.

Сутринта на 30.06. към 07;00ч се отправяме към водопада скаквица. Прехода е около 2 часа сред миниводопади и дъх на борова, гора, смола, планина и мирис на трева..Уникално !Правим 2 - 3 почивки и сме на на хижа Скаквица за чай и лек обяд. От там за няколко минути до водопада. Медитация, почивка и поемаме обратно към Зелени Преслап. Завръщане в София към 17:00 - 18:00ч.

 

За да участвате в този пътуващ семинар:

1 - моля позвънете на 0889 22 05 27 или 0897 660 662 за оформяне на групата.

2 - при потвърждение - може да резервирате хижа Ястребец

3 - изпратете е-майл на: bulgaria.videlei@abv.bg, с двете имена и телефон 


Възможни са леки промени в програмата.

Направи дарение
Абонирай се за съобщения
Мисъл на деня
♥ " Всяка добра мисъл, която излиза от ва­шия мозък и се проектира в пространство­то, върви нагоре и надолу, като тези тече­ния в растенията, и търси съответстващ жив магнетизъм или електричество, които служат за нейното оформяне или развитие. Следователно добрите мисли на онзи, кой­то по-често ги изпраща, не се отдалечават, а остават тясно свързани с него." "Учителя"