Исторически

Изглед: СписъченТабличен
Покажи:
Ред:
 БИТ ДУШЕВНОСТ НА НАШИЯ НАРОД ТОМ 1
На Хаджийски принадлежат: - заключението, че „общественият ни и културен живот е в знач..
24.00 лв.
 БОГОМИЛИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ И БОСНА
Ранните протестанти от Изтока - опит да се възстановят някои изгубени страници от протестантската..
10.00 лв.
 БЪЛГАРСКАТА "ЕРЕС" И АНГЛИЙСКАТA РЕФОРМАЦИЯ
Професор дфн Георги Василев е преподавател в Университе­та по библиотекознание и информационн..
12.00 лв.
 БЪЛГАРСКИ ДРЕВНИ НОСИТЕЛИ И ИМЕТО КИМБРИ ИЛИ КИМИРИИ
„книгите на Раковски, делото на Апостола, книгите на д-р Ганчо Ценов, ето това е, което тря..
10.00 лв.
 ГОЛЕМИЯТ ЗАГОВОР СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ
Защо траките изчезнаха от учебниците по история? Какво търсеха 40(!) британски археолоз..
12.00 лв.
 КРОВАТОВА БЪЛГАРИЯ
Плод на многогодишните му изследвания и основно преосмисляне на трудовете на старите автори в ори..
15.00 лв.
 ОТКЛЮЧЕНИТЕ ПЪТИЩА НА БОГОМИЛИТЕ
Жестоки тайни, заради които е осъдено на забрава някоза прочутото прорицалище, подсказват как мож..
15.00 лв.
 ТАЙНАТА НА ГРОБА НА МЕТОДИЙ
Десетилетия при археологически разкопки в голямото ранносредновековно градище при с. Микулчиц..
10.00 лв.
 ТРОЯНСКИ КОН 1 ЧАСТ 1
Поради известни неточности и архаизми в превода на Биб­лията на български език в официалното ..
16.00 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ НАРОДЕН ЕЗИКОВ ГЕНИЙ
За живота и силата на древното, предкубратово българско царство много малко се знае. Отсъдено бил..
10.00 лв.
ВАСИЛ ЛЕВСКИ. ЖИВОТ, ДЕЛА, ИЗВОРИ. ТОМ I
„Васил Левски – този „нечут характер“, както го характеризира Ботев, този..
20.00 лв.
ВЕКЪТ НА ЦАР САМУИЛ
 Датата 6 октомври 1014 г. е сред най-ярките знаци на онази драматична и героична епоха, коя..
14.00 лв.
ВИЗАНТИЯ МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА
Византийската империя е предопределена от географското си разположение да посредничи между Европа..
14.00 лв.
ГРАЖДАНСКА СМЪРТ И БЕЗСМЪРТИЕ ТОМ III
Първият том от това издание пред­стави фундаменталния труд на Иван Хаджийски „Бит и душ..
20.00 лв.
Тази изключителна книга е резултатът на 20-годишни задълбоче­ни научни търсения и открития. З..
23.00 лв.