Публикации

2 специални мощни молитви за българите и българския дух за реализация на божията промисъл, за готовите светли български души:

 Архангел Сандалфон. Приятели, госпожа професор Надежда Сербезова контактьор и посветена в окултни, и езотерични практики много настойчиво ме помоли да разпротраним тези специални молитви за възрастване на българския дух и новия златен век на България. Ако решите на 2 август – Илинден по стар стил празник на Архангел сандалфон, познат като пророк Илия в 10:00 часа и 22:00 да ги кажем тихо в смирение и с вътрешна усмивка и благодарност към Твореца дал ни великия шанс да работим като души в тела, родени в България:

Молитва – професор Надежда Сербезова.
За реализация на Божията промисъл, за готовите светли български души:
1. Господи, Татко наш, Господи Исусе Христе, молим ви помогнете ни на нашата родина България да се изчисти от всичко негативно и се изпълни с божествена Любов, и Светлина. Помогнете ни да спасим България и всички българи. Молим Ви да заживеем в мир и разбирателство, обединени в Любов, Щастие, Благоденствие и радост. Молим Ви помогнете ни да изпълним заедно със светлите сили от нашата вселена мисията на българите за спасяване на планетата Земя и човешката цивилизация. Амин !
2. Вером да бъде и сам да възкръстне у мен во веки веков….Господи излей великата си милост над Велика България за да покълне животворната ти светлина в сърцата на всички българи. И още те моля , нека да пребъде Твоята воля, а не моята, така като беше речено в Рим! И още те моля Отче мой, нека да пребъде твоята воля над всички живи същества за да пребъде свещенната земя и да пребъде българската държава. Така като беше някога, така да бъде и сега ! Речно ! Амин!
Моля сподлете това на вашите стени..Благодаря.

СПРАВКА ЗА АРХАНГЕЛИТЕ :

Медитация на Десетия Пламък
Вивамус чрез Браян Гратън
Бодхисатва медитация

Поканете всеки Архангел, поотделно, в системата от 4ри тела: Душа, ментално, емоционално и физическо тяло.

Медитацията започва след като се отворите към възможно най-високите достъпни за вас в момента енергии. Поканете Махатма в цялото ви същество. Позволете на себе си да бъдете изпълнени с чистата бяла Светлина на Неизразимия Източник и й позволете да премине напълно през вас и около вас, свързвайки се с вашата Звезда на Земята. След това поканете и вижте чистата златна Светлина на Махатма да изпълва цялото ви същество – да прониква дълбоко и да ви обгръща всеобхватно. Да ви насища с вездесъщото Пръствие на Всичко-което-Е.

Когато почувствате, че сте готови, поканете Архангел Метатрон в чакрата/сефирата на Звездата на Душата. Метатрон резонира много добре с това име/мантра/звук. Поканете първо тази енергия/съзнание/присъствие/аспект на източника в нивото на Душата и позволете да се интегрира. След това го поканете в менталното си тяло и позволете да се интегрира. След това в емоционалното тяло и отново позволете интеграцията. Най – накрая го поканете във вашата физическа система и позволете да се интегрира.

За да се случи това, трябва да имате дълбокото намерение да поканите, да позволите, да се предадете (наистина дълбоко позволение). (Ако имате проблеми с предаването, медитациите с вашата гърлена чакра могат да бъдат от полза.)

Когато се почувствате готови и Метатрон успешно е интегриран за момента, поканете Архангел Рациел във вашата Коронна чакра и 3то око. Рациел също знае името си и се отзовава. Поканете го поотделно във всяко ниво – от Душата до физическото тяло и позволете интеграция на всяко от тях.

Поканете Архангел Камаел в сърдечната ви чакра и гърления център. Позволете интеграция на нивото на Душата. След това продължете с менталното, емоционалното и физическото тяло. Позволете интеграция и се предайте на неговото пръсъствие.

Сега поканете Архангел Михаел в Слънчевия си сплит и го интегрирайте последователно на ниво Душа – ментално – емоционално – физическо тяло. Позволете и отделете достатъчно време за всяка покана. Времето не е от значение.

Трябва да отделите толкова време за всяка покана, колкото изисква настоящия мометн. Когато за първи път правите тази медитация, ще ви трябва повече време. Всеки нов ден с медитацията ще носи и своите изисквания и може да настъпят промени. Във вас се случва огромна Духовна Еволюция, а Еволюцията е промяна. Позволете и се предайте на промяната.

След това поканете Архангел Рафаел във вашето ниво на Душата. Неговото положение е от ляво на пъпната чакра (вижте графиката по-долу). Поканете го през цялата ви система от 4ри тела, като позволявате интеграция на всяко ниво.

Сега поканете Архангел Ауриел от дясната страна на стомаха и му позволете да се интегрира през 4те нива.

Когато станете по-опитни в тази медитация, може да откриете, че Рафаел и Ауриел искат да навлязат едновременно. Ако това се случи и можете да подържате фокуса си върху двата Архангела едновременно, значи всичко е наред.

Следващата покана се отнася до Архангел Габриел. Поканете Габриел във вашата „линейна“ чакра – работеща с плътното съзнание, точно под стомаха. Пъпната и половата чакри съдържат огромни дисбаланси и голяма степен на полярност. Вашето емоционално тяло е заключено в половата/линейната чакра, затова и тук може да изпитате трудности с предаването и интегрирането. Отделете достатъчно време за всяко ниво.

Михаел, Рафаел, Ауриел и Габриел са Архангелите на Четирите Ъгъла. Те работят заедно в много специално отношение. Може да има моменти във вашата медитация, когато ще бъдете насочени да ги държите във фокус. Нечистотата на долните чакри причинява смущенията в съзнанието на хората. Забележете, че 4 Архангела отговарят за 3те долни чакри – Слънчевия сплит, Пъпната и Половата. Това може да ви даде представа колко много дисбаланс съществува в тях. В миналото често се е препоръчвало да се постави енергиен блокаж (чрез поведение, начин на мислене) точно над Слънчевия Сплиет, за да можете да се справите по-добре с живота. А сега дойде времето да се занимаем директно с пречистване на проблемите.

Най – накрая изпратете вашата покана към Архангел Сандалфон. Сандалфон е известен като Архангела на Физическата Вселена и отговаря за 12те нива на Аз-а, разпръснати през всичките физически измерения, като неговата интеграция може да продължи доста дълго време. ПоканетеСандалфон в Коренната чакра до Звездата на Земята, през всяко ниво на Душата, менталното, емоционалното и физическото тяло. Можете да откриете в този момент, че ви трябва връзка с Центъра на Земята. Сандалфон може да ви помогне в това.

Сандалфон и Метатрон често работят заедно чрез вашата Земна чакра под краката ви и Центъра на Душата над главата. През този меридиан те се сливат във вашата енергийна система, затова вижте много ясно тази права линия и връзка между тях. Съществува още едно енергийно отношение, включващо Камаел, Рафаел, Ауриел и Сандалфон, което обхваща споменатото по-горе. Тези отношения могат да бъдат използвани в медитацията.

След това поканете енергията на Божествената Майка (Лейди Махатма) в единството на сърдечната-гърлената чакра. Нейните прекрасни и интегриращи енергии могат да ви бъдат полезни в тази медитация. Интеграцията на Богинята ще бъде посрещната добре от мъжете, които в тази част на Галактиката страдат от липса на досег с нея. Поканете я също в 4те ви тела, във всяко едно поотделно, и й позволете да се интегрира. Сигурен съм, че независимо дали сте мъж или жена, ще намерите нейното пръствие божествено прекрасно. Можете да я поканите да присъства постоянно в сърдечната-гърлената чакра.

Вашите покани към Архангелите също могат да бъдат постоянни.

В този момент, поканете Десети Лъч във вашето същество. Този Лъч е с красив блестящо перленцвят. Чувствайте се свободни да се потопите в неговото присъствие по всеки повод. Фокусирайте се върху Десети Лъч за балансиране на тази медитация, само ако не сте насочени да направите нещо друго. Позволете на Десети Лъч да премине през всяко едно ниво: всички горни и долни чакри, ментално ниво, емоционално ниво, ендокринните жлези, физическо тяло, през нервната система на тялото, през всички записи на линейната еволюция, днк, атомната структура и каквото още бъдете насочени да направите.

* * *
„И когато достигнете до тази част от медитацията, просто останете отворени с чакра, позволете, освободете, предайте се и приемете. Освободете се от какво? Освободете се от емоционалното тяло. Освободете се от менталното тяло. Освободете се от фиксираните модели. Позволете на енергиите на Присъствието да навлязат дълбоко във физическото и да свършат своето. Цикълът е: Отваряне, Позволение, Освобождение, Предаване, Приемане. Ако Волята се надигне във вас, можете да промените цикъла ето така: Поканете – Изберете – Приемете – Позволете – Отразете. Какво става с всичкото това позволение, освобождаване, предаване и приемане? Много просто, когато имате работа с архангелите, вие работите с Божествени Същества (и за да разберете смисъла на „божествен“ е много добре да медитирате върху свободната воля, божествената воля и волята на източника), които са директни представители на Източника, които знаят и разбират изцяло Всичко, Което Е. Те разбират, а тесния затвор на човешката мисъл-ум просто не може да схване безкрая на Съзнанието, камо ли на цялото Творение (и особено точката, в която двете се сливат). И все още не можете да видите от какви енергии и баланс се нуждае вашето Светлинно Тяло. Метатрон, Рациел, Камуел, Михаел, Рафаел, Ауриел, Габриел и Сандалфон могат и го правят. В допълнение, някои от най-унищожителните уроци, които тази тежка плътност (за прекалено голям период от своето линейно време) включва са: задръж, не допускай никого дълбоко в себе си, защитавай се, подчинявай се, вярвай в лицето на безсмислието, предавай се пред ограниченията, бори се до край, никога не се предавай, умът е дяволът… и така нататък по целия списък от вярвания и нагласи. Това не са изпълнени с духовен смисъл уроци. Всичко това се променя и тази медитация ще ви държи в течение на промените. И къде се намират всички тези неща? Как да се освободим от тях? Те са главно в емоционалните и менталните ви тела. Следващата малка скала на съзнанието може и да ви помогне да разберете как всичко това работи. Тази скала е експериментална, не теоретична. Би било много мъдро да се освободите от всичко под Източника.

Творение
Съ-Създатели и техния план на Творение
Причина (вселенските нива)
Вяра (душата)
Планиране с ума & Доминиране/Собственост
Арогантно Все-знаене
Изпълнено със страх мало-душие/умие (Страх/Обвинение/Вина)
Настоятелна и инфантилна глупост

Последните четири нива са истинският хаос. Когато вярата и причината получат импулс отдолу, следствието е светът, в който живеем. Човешкият живот протича в три много странни „измерения“: отдолу- нагоре, назад и отвън- навътре. Така са родени и всички проекции, чрез които (уж) възприемаме дори собствената си душа и „същност“. Изисква се много и дълбока медитация, за да се излекуват долните четири чакри от техните замърсявания, за да можем да видим отвъд създаваната мъгла. Настоятелната-и-инфантилна-глупост замърсява коренната чакра и съзнанието пропада в опитите си да се издигне от там. Изпълненото-със-страх-малодушие замърсява сакралната чакра, поставяйки преграда пред всяко намерение за промяна. Самоомразата, маскирана като гняв и война с „враговете“ е производна на това мало-душие/умие. Арогантното-Все-знаене замърсява чакрата на пъпа, превръщайки духовното пространство-празнота-присъствие в джунгла от концепции и идеи, затваряйки ни във вечното чистилище на менталния процесинг. Планирането-Доминирането-Притежанието (което включва и цялото страдание и притеснение за така нареченото „оцеляване“) замърсява чакрата на силата и баланса – слънчевия сплит.

Често съм питан за края на медитацията на десетия пламък. Всеки ден медитацията ви свързва с определени енергии и е ваша работа да позволите на процеса да достигне своя край, на енергиите да навлязат и свършат своята работа. Много често медитацията продължава от 30 минути до 2 часа, обикновено около един пълен час. Всеки един от нас е различен. Всеки има своята дхарма (дълбоко духовно предназначение/същност), наши собствени изисквания, отдадености и особености. Няма нужда да се придържате сляпо към някакви рецепти, но в същото време тази медитация не трябва да се приема несериозно. Областите във вас, които ще отключи, нивата, към които ще ви свърже и промените, които ще направи, не са детска игра.“

Shatai Vwhitar

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *