Публикации

ABA ТОРОТ Тайната Мъдрост на Скритите неща

Що е ABA ТОРОТ? Това е Древният Път. Това е Пътят на Достойните. Това е Пътят, който отвежда човека отвъд светлината и тъмнината. Това е Пътят, който отвежда човека в Ослепителната Светлина. В този смисъл АВА ТОРОТ означава. Мястото на Истината. Това е Пътят само на Достойните, защото тук няма пито еволюция, нито развитие. Има само едно — Истината.

Елеазар Хараш

Пътя към Великата Ослепителна Светлина човекът трябва да постигне дълбоко разбиране за нещата. Той трябва да постигне разбиране за живота и смъртта, рая и ада, доброто и злото, здравето и болестта, радостта и скръбта. Да се постигне разбиране, означава да се премине отвъд нещата. При това условие човек е заслужил Великите изпитания — изпитанията на Свещения Мрак, изпитанията на Мистериите. И този, който премине правилно през Свещения Мрак и Мистериите, става Син на Ослепителната Истина. И става още Брат на света и вселената. Пътят е славен само тогава, когато отвежда човека до Ослепителната Светлина на Истината.

 

Ти си Блясъкът на Истината

Познай себе си като Любовта на световете и тогава ти никога не ще търсиш пътища към Истината, защото Любовта е Блясъкът на Истината.

 

Любовта е твоят Древен Корен

Ако избереш пътя на доброто, ти ще изгубиш себе си. Ако избереш пътя на злото, ти ще развалиш себе си. Любовта е най-древно родената Същност, приятелю. Любовта е твоят Древен Корен. Ако не се върнеш в своя Свещен Корен, тогава ще се луташ между доброто и злото. Но все ще те преследва една мъка, защото мъката е там, където човек няма Корен.

 

Ти ще пожелаеш да се завърнеш

Понеже нямаш Любов, приятелю, сега към тебе прииждат реки. Тези реки са наречени болести, страдания, нещастия. Тези реки са толкова загрижени за теб, приятелю. Те идват при теб, за да те излекуват от твоето потайно безумие. Дали ще успеят да те излекуват, аз не знам, но едно нещо знам: все някога ти ще пожелаеш да се завърнеш в своята най-древнородена Същност, която е наречена Любовта. В тази Същност всички реки ще пресъхнат.

 

Три вида мрак

Има три вида мрак. Първият Мрак — това е Великият, Божественият, Свещеният Мрак. В него е скрита Тайната на Живота. Вторият вид мрак е произлязъл от избора на човека, който е пожелал отделяне от Истината, отделяне от Бога. С лошите си мисли, чувства и деяния човек си е създал своя мрак и сега живее по законите на невежеството. Това е собственоръчно изработеният мрак. Третият вид мрак е външният, който идва с падането на нощта. Вторият и третият мрак са илюзии. Първият Мрак е Свещено явление. Ако човек има в себе си Духа на Истината, той може да мине през Свещения Мрак и да изтръгне от него Вечната си Светлина.

 

Що е Свещеният Мрак?

Знаеш ли що е Истина, приятелю? Истината, това е Свещеният Мрак. А знаеш ли що е Свещеният Мрак, приятелю? Това е Бездната от ослепителната Светлина на Истината. Понеже нямаш достъп до тази Бездна от Ослепителна Светлина, за теб тя се явява като Мрак. Когато узрееш в своята Любов, само тогава ще съумееш да се потопиш в тази Бездна. И тогава ще разбереш, че Мракът е бил Светлина. И тогава ще се наречеш Син на Светлината. Като Син на Светлината ти ще смущаваш хората от света, ти ще смущаваш техния мрак. Но хората ще продължават да те търсят, защото Истината, която е скрита в тебе, вечно ще ги привлича.

 

Какво виждаш в най-дълбокия Мрак?

Ти можеш да придобиеш Живота, когато в най-дълбокия Мрак видиш Роза.

 

Кой сияе в Мрака?

В Мрака сияе Светлината на Единствения Владетел.

Чрез злото Бог те изучава

Чрез злото Бог надниква в душата на човека и в неговите намерения.

 

Всичко е Светлина на Единствения

Злото не е зло. Това е просто Божественият Мрак. А Божественият Мрак е скритата Светлина на Единствения. Злото е зло само тогава, когато човек го избере за свой път.

 

Животът произлиза от Любовта

Човекът прави и добро, и зло. Ангелът прави само добро, демонът прави само зло, а Бог дарява Живот. Животът не произлиза от доброто или от злото, а от Любовта на Бога.

 

Добро, което е извън Истината, е грях

Знаеш ли, приятелю, защо Истината те е изоставила? Истината те е изоставила, защото ти си избрал доброто. Доброто е грях, приятелю, защото това е твоето добро, което е извън Истината. Колкото повече правиш добро, толкова повече увеличаваш злото, защото ти изостави Истината. Само Истината може да те спаси от тебе самия. Нека само Истината в тебе да прави доброто, а ти само се наслаждавай.

 

Човекът превърна изкушението в грях

Някога в древните времена Бог създаде Райската градина. Но в тази Райска градина се вмъкна едно зло. Това зло е наречено човекът. Змията беше само гостенин. Казват, че змията е изкусителна. Изкушението не е грях, приятелю. Грехът се намира в този, който се изкушава. Човекът превърна изкушението в грях и сега се чуди как да се отърве от себе си.

 

Ти си роден за нещо повече

Райската градина символизира Истинското добро, Свещеното добро. Но ти, приятелю, си роден дори за нещо повече. Ти си роден да живееш в Този, Който е създал Райската градина. Но ти, приятелю, поради своите големи знания нямаш дом дори и в Райската градина.

 

Раздели се със сянката, приятелю

Ако си изгубил Истината, приятелю, и ако си слязъл в един земен свят, тогава не ти остава нищо друго, освен да се залъгваш с доброто. Доброто е едно падение от Истината, приятелю. Ти си роден, за да бъдеш Истина. А доброто е за тези, които обичат застоя. Доброто е сянка на Великата Истина. И запомни, приятелю: по пътя на сянката никога не можеш да се завърнеш в Истината. Само Любовта може да те отведе в Истината.

 

Злото се покланя на Бог в тебе

Накарай злото да ти се поклони, приятелю. Злото се покланя на Бог в тебе. Но ти имаш ли Бог в себе си, приятелю?

 

Господар на своето нещастие

Опасно е злото в човека, а не злото в дявола. Злото в човека е причина, а злото в дявола е последствие. Ето защо човекът е господар на своето нещастие.

 

Човекът може да прави услуги, а не добро

Само Истината може да прави добро. Истината е изтъкана от Вечното добро. Човекът може да прави само услуги, но дори и услугите човекът не може да препредава правилно. Когато направиш една услуга, не внасяй себе си в нея.

 

Първата заповед на Ава Торот: Стани Истина!

Ако нямаш Истината, приятелю, тогава цял живот ще се занимаваш или със злини, или с добрини, но нереални добрини. Ще ти кажа Първата заповед на Ава Торот, приятелю. Първата заповед е: Стани Истина! Тогава и злото ще е за добро, и доброто ще е за добро. И знаеш ли защо е така? Защото Истината не умее да прави нищо друго, освен добро. Но ти, човеко, сега умееш да превръщаш дори и доброто в зло. И доброто ти е зло, и злото ти е зло, защото нямаш Истината в себе си.

 

Само Любовта вижда Любовта

Ако аз имам Любов, светът не трябва да я вижда. Светът трябва да вижда само доброто и злото, което излиза от мен. Само Бог има право да вижда Любовта ми. Само Любовта вижда Любовта.

 

Ще се зародиш в своя Дух

Целта на доброто, което правиш, е да се усъвършенства умът ти. Целта на злото, което те посещава, е да се облагородява сърцето ти. Целта на скръбта е да се възвисява душата ти. Целта на знанието е да познаеш волята си. И ако извървиш правилно тези четири пътя, ти ще се зародиш в своя Дух. Той е Отломък от Древната Зора. И само той може да те заведе там, където живее Реалността.

 

Нуждае ли се Истината от път?

Няма път, приятелю. Няма и пътища. Ако твоето действие е чисто, ти си Истината. Нуждае ли се Истината от път и пътища? Само който е изгубил чистото си действие, търси път и пътища. Чистото действие не е добро, добрина, то е Духът на Истината.

 

Изтръгни собственото си Вдъхновение

Вдъхновение, което произлиза от светлината, не е истинско Вдъхновение. Истинското Вдъхновение произлиза от черните води на изпитанието. В тези води се кръщава Вдъхновението. От тези води трябва да бъде изтръгнато твоето Вдъхновение. Само тогава Вдъхновението ще ти принадлежи. И тогава ти няма да имаш илюзорна светлина, приятелю. Ти няма да имаш светлината на времето. Ти ще имаш чудната Светлина на своя Дух. Твоята бедна светлина ще се е скрила, за да отстъпи място на твоето Вдъхновение, на твоя Дух.

 

Здравето не може да те излекува

Ти търсиш здравето, приятелю, но не ти е нужно здраве. Запомни: здравето не може да те излекува. Понеже те обичам, приятелю, искам да ти кажа: на тебе ти трябват болести, много болести — те са твоите помагачи. Те искат със своите задружни усилия да те излекуват от твоите безумия. И ако успеят да те излекуват, тогава върху теб ще слезе Духът. Това е наречено “здрав дух в здраво тяло”. Щом си се освободил от своите безумия, ти имаш право да си здрав. Такъв е Свещеният закон, приятелю.

 

Не изгубвай пътя на ученичеството

От хиляди години, приятелю, ти притесняваш Истината. Истината иска да те учи, а ти искаш да властваш над хората. Истината иска да те ръководи, а ти се гордееш със себе си. Истината иска да те обожестви, а ти искаш да владееш световете. Понеже не знаеш какво искаш, приятелю, за теб е определен часът на Истината. Когато дойде този час, приятелю, за тебе вече ще е късно. Твоите желания няма да имат глас. Ти ще си изгубил най-същественото в живота — това е пътят на ученичеството. Най- лошото нещо в живота е да изгубиш тези условия — условията за ученичество.

 

Бъди достоен да видиш Лицето на Истината

Който иска да познае доброто, трябва да познае сърцето си. Чистото сърце, това е доброто. Който иска да познае злото, трябва да познае нечистия си ум. Нечистият ум, това е злото. Който иска да познае Любовта, трябва да познае душата си. Душата е Любовта. Който иска да познае Благодатта, трябва да познае чистия си ум. Чистият ум е Благодатта. Който иска да познае Истината, трябва да заложи всичко придобито. Само този, който пожертвува всичко придобито — в това число и себе си, той може да скочи в Бездната на Неизвестността. И ако попита какво ще получи, с него е свършено. Истината не се получава, приятелю. Истината само разкрива дали си достоен за нея или не. Никой не може да притежава Истината. Достатъчно е само да видиш Лицето й.

 

Синове на Великото Благо

Светлината на деня е родена светлина. Това е бедната светлина, приятелю. Всичко родено е бедно, приятелю. Ако ти се родиш от своята Нероденост, ти ще си този, който е слязъл от Светлината на Духа. Ти ще носиш Неродената Светлина в себе си. И тогава дори и враговете ти ще кажат: Ето Сина на Великото Благо. — Това са Синовете, които светът отдавна чака.

 

Само на Голгота можеш да видиш Истината в себе си

Светлината ти е дадена, за да потърсиш себе си. Мракът ти е даден, за да разбулиш себе си. Но запомни, приятелю: нито светлината, нито мракът могат да ти помогнат. Единственото, което може да ти помогне, се състои в това: Истината да те е избрала. Ако Истината не те е избрала, светлината всякога ще те заблуждава, а Голгота ще бъде за тебе една голяма катастрофа. Но ако ти любиш Истината, мракът на Голгота ще се преклони пред тебе. Ти си роден, за да покажеш на мрака Лицето на Истината. В Дълбините си ти си Истина.

 

Не ти трябват храмове, трябва ти Бог

Мракът на страданието е скритият храм на Бога, а светлината е явният храм. Но на тебе, приятелю, не ти трябват храмове. На теб ти трябва самият Бог.

 

Не създавай тъмнина в себе си

Тъмнината поглъща сама себе си, приятелю. И затова не създавай тъмнина в себе си.

 

Нима около тебе има материя?

Ако виждаш нещата около себе си като материя, ти си заспал. Всичко около тебе е Дух и Светлина. Ти умираш от земното си виждане, приятелю. Нима около тебе има материя?

 

Най-първият грях

Ти си в грях, приятелю, но не защото правиш зло или добро. Ти си в грях, защото си забравил своята Божественост.

В Истината ще се зародиш

В знанието ще се изгубиш. В Любовта ще се откриеш. В Истината ще се зародиш.

 

Името на изпитанието

Нещата са изречените имена на Бога. Злото е името на изпитанието, което проверява твоята дълбочина.

 

Знаеш ли къде е твоят ад и къде е твоят рай?

Ако ти си нечист и влезеш в рая, тогава раят ще бъде твоят ад. Ако ти си чист и влезеш в ада,

тогава адът ще бъде твоят рай. Адът се усмихва скришом на чистия.

 

Всяка неприятност си търси своя дом

Когато дойде неприятност в живота ти, покажи й истинското си лице. И тогава тя ще ти каже: С тебе не мога да живея, ти си моето зло. — Но ако ти покажеш лошото си лице, тази неприятност ще те прегърне и вие ще станете едно цяло — две души в едно тяло, в един дом. Всяка неприятност си търси своя дом, приятелю. И ако ти нямаш Истината в себе си, ще се превърнеш в една неприятност.

 

Ако и злото не събуди човека, той ще си остане спящ камък

Без злото човек щеше да бъде по-мъртъв от камък. Човекът се е превърнал в камък, защото се е втвърдил в своя погрешен избор. На помощ на този камък идва злото, което в случая символизира Живата вода. Тази Жива вода, като блъска постоянно този камък, ще го върне към Изначалния правилен избор. И изведнъж събуден от този избор, камъкът ще оживее, а злото ще си отдъхне.

 

Истината ще ти даде своя Дух

Ако искаш да разбереш злото и доброто, ти трябва да си устремен в Истината. Щом си устремен в Истината, злото ще иска да ти помага, а доброто ще иска да те облагородява. Но ти продължавай да търсиш Истината, защото тя ще ти даде много повече от помощ и от облагородяване. Тя ще ти даде своя Дух и ти ще се наречеш Първороден.

 

Не познавам и най-малкото зло

Питат ме: — Добър човек ли си? — Аз не съм добър човек, приятелю. Ако бях добър човек, щях да ти направя много злини. Аз съм Истина, която не познава и най-малкото зло.

 

Целта на злото

Целта на злото е да те спаси от човешкото добро. Злото иска да замениш човешкото добро с Божественото Добро. Човешкото добро смущава душата ти, приятелю, смущава твоя рай.

 

Унищожи греха си, а не себе си

Не унищожавай себе си, приятелю. Унищожи греха си. Който живее в Любовта, унищожава греха.

 

Избери Откровението, приятелю

Когато те обхваща голяма радост, ти си в опасност, приятелю. Радостта отнема будността. С тази радост ти можеш да живееш приятно, но няма да имаш истински прозрения за живота. Когато те обхваща голямо отчаяние, ти се намираш в Благословение, приятелю, защото в това голямо отчаяние можеш да провериш своето истинско отношение към Бога. Това отчаяние го наричам Благословение, защото то носи Откровение за твоята Същност. Ако трябва да избираш между радостта и отчаянието, избери Откровението, приятелю.

 

Единствено ти се нуждаеш от промяна

Светът не се нуждае от промяна, приятелю. Дори и хаосът не се нуждае от промяна. Това, което се нуждае от промяна, си ти самият, приятелю. А светът и хаосът са изначално Божествени. Ако има нещо велико в живота, това е да имаш погледа на Бога в себе си. Само тогава можеш да видиш, че светът е устроен и че хаосът е подреден. Но ти не си устроен, приятелю, и ти не си подреден. И причината за всичко това си ти самият.

 

Живей достойно, за да се завърнеш при Истината

Ти, приятелю, приличаш на една лодка в бурно море. Не се очертава бурята да спре. Това, което ти е определено, е да потънеш в това море. Но има нещо още по-красиво от това: дали ще потънеш достойно. Морето, това е нашият свят, приятелю. Само достойният побеждава света. Само достойният се завръща при Истината. Достойният е живял за Истината и Истината го освобождава от света. Да живееш достойно, това е началото на Великия живот. Да живееш достойно, значи да си оградил мисията си с търпение и светлина. Обикновеният човек живее в морето на света и умира в морето на света. Достойният живее за Истината и оживява в Истината. Това, за което си живял, при него отиваш.

 

Четвъртата заповед на Ава Торот: Живей!

Не ти трябва наука, приятелю, нито религия. Това, което ти трябва, приятелю, е чистото действие. Така живее Истината. На теб ти трябва живот, приятелю, а не проучване на нещата. Тези, които проучват нещата, са се отказали от чистото действие. И затова Четвъртата заповед на Ава Торот е: Живей!

 

Третата заповед на Ава Торот: Очисти себе си!

Никой не може да очисти себе си чрез правила и методи. Очисти себе си чрез една Велика жажда за Бога. Ако искаш да опетниш себе си, тогава живей за света. Но ако искаш да очистиш себе си, тогава ти трябва не жажда, приятелю, а Велика жажда за Бога. Само тя изхвърля света — несъществуващото. Светът и световете, които и да са те, не съществуват, приятелю. Напразно си насочил погледа си към тях. Съществува само Бог. Очисти себе си чрез Великата жажда за Бога — това е Третата заповед на Ава Торот.

 

Втората заповед на Ава Торот: Разбирай!

Разбирай нещата, приятелю, и Истината всякога ще свети в теб. Ако не разбираш нещата, приятелю, драконът на света ще те погълне. И тогава ти ще размишляваш както размишлява падението. Разбирай нещата, приятелю — това е Втората заповед на Ава Торот. Който разбира нещата, е смиреномъдър. И чрез това изпуска света и улавя Истината. Разбирай нещата, приятелю, и разочарованията всякога ще те гледат отъжнено, защото те никога не улавят човека на Истината. Разбирай — това е Втората Велика заповед.

 

Цветето, което скри уханието си

Ако искаш да си Светлина за света, бъди цвете, което ухае надалеч. Но ако искаш да си Син на Мистерията, бъди цвете без ухание. И само който може да се докосне до твоя скрит вътрешен аромат, само той ще разбере езика на Неизразимото. Но’ дори и Неизразимото е само частица от Великата Мистерия.

 

Всяка дума е едно цвете

Ние сме се научили да живеем в думите, но има нещо зад думите. Тайната на една дума не е скрита в думата. Тайната на думата е скрита в нейната дълбочина. Тази дълбочина е Свещена идея. Тази Свещена идея е образувана от Духа, а Духът изтича от Истината. Ако една дума не ни заведе при Истината, ние си оставаме същества на смъртта. Думата е само вход, тя е само една пътека. Само чистият може да тръгне по тази пътека и да стигне до Свещената идея. А който е стигнал до Свещената идея, той лесно се слива с Духа на Истината. Но този, който стои само пред входа на думата и не мърда, той си остава буквалист и спира развитието си. Всяка дума в своя вътрешен смисъл е изтъкана от аромата на Свещеното. Дори и в обидата има аромат. Но кой може да го усети, освен любящия. Ароматът се разкрива само на Любовта, така както цветята се разкриват на пчелата. Когато цветето види пчелата, то се покланя и казва: Вземи аромата ми, защото и аз искам да направя една малка услуга на света.

 

Доверието е Свещеният ключ

Знаеш ли къде има най-много Любов, приятелю? Ще ти кажа. Там, където е най-голямата скръб. Там Любовта стои вярно на своя пост. Тя стои всякога будна. Тя е като чешма, която всеки момент чака да потече. Тя чака само да я отключиш, приятелю. Тя няма в себе си ключ, тя го е дала на тебе. Тя знае само да тече, тя е като Свещена река. Но ключът е в тебе. Кой е този ключ, приятелю? Този ключ е доверието. Доверието в Любовта я отключва. Доверието в Любовта е Свещен ключ.

 

Съкровеното всякога има крила

Някога аз имах крила, но ги загубих, защо- то се отказах от Истината. Сега, след многото страдания на земята, аз научих, че Истината е най-важното нещо на света. И сега отново имам крила. Що е това крила, приятелю? Това е безусловното отношение към Истината. И това още е Съкровеното отношение към Истината. Съкровеното всякога има крила. Обикновеното има само ръце. Когато обикновеното се възроди в Съкровеното, тогава ръцете отново ще станат крила.

 

Един единствен начин да се отиде при Древния

Любовта дава живот на човека, но тя не му дава себе си. Ако ти използваш с Разумнолюбие този живот, тогава Любовта ще ти покаже Лицето си. Животът е сянката на Любовта. Но знаеш ли, приятелю, че и Любовта е сянка? Любовта е сянката на Най-Древния. Дори и Любовта не може да те заведе при Древния. Има само един единствен начин да се отиде при Древния. Този начин е ако Древният те избере. Тези, които Древният не е избрал, са най- великите Служители на световете. А тези, които Древният е избрал, служат на Великата Мистерия. Но има и други Избрани. Те са се слели с Него и са станали част от Него.

 

Тревичката ще ти покаже пътя към Бога

Даже и тревичката расте, приятелю, а ти все питаш какво е Бог, но не растеш. Бъди естествен като тревичката и тя ще ти покаже пътя към Бога.

 

Избери Свободата

Ако избереш живота, смъртта ще те дебне. Ако избереш смъртта, животът ще те преследва. Избери Истината, приятелю, и ще бъдеш свободен.

 

Потърси в Истината своята Нетленност

Цветето може да бъде откъснато. Птицата може да изгуби крилата си. Водата може да бъде омърсена. Човекът може да изгуби диханието си. Но ти, приятелю, бъди Истина Нетленна.

 

Не разваляй живота си

Не осмисляй живота си, приятелю, за да не го развалиш. Остави живота сам да се осмисли в теб.

 

Търси необяснимото във въпросите

Човек, който решава въпросите на живота си, е тръгнал на погрешен път. Човек, който не решава въпросите на живота си, също е на погрешен път. Само този, който постоянно търси необяснимото във въпросите, е на прав път.

 

Смъртта е скритото Благословеше на Бога

Когато в този свят човек забогатее, той разваля ума си. Когато в този свят човек обикне друг човек, той разваля сърцето си. Когато в този свят човек развие силата си, той разваля волята си. Когато в този свят човек попадне в беднотия, той изпуска душата си. Всичко това са придобивките на този свят. И накрая за всички тези обеднели души слиза дар от небесата. Бог им дарява смъртта, защото, приятелю, защо ти е развален ум, развалено сърце, развалена воля и обедняла душа? Ето защо Бог е милостив. Смъртта, това е милостта на Бога, приятелю. И докато разваляш нещата, ти все ще умираш.

 

Търсачът на Истината се освобождава от себе си

Който е усърден в търсенето на Истината, той се освобождава от всички ограничения. Най-важното, от което се освобождава, е това, че той се освобождава от себе си. Само този, който е свободен от себе си, може да общува с Истината.

 

Цялата книга тук: АВА ТОРОТ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *