13.10.2023г. Небесният свещен знак „Ять“- разкриване и анализ на символа. Лектор – Александър Стойчев

Всяка буква е едно отделно Учение. На тази наша среща ще се докоснем до Небесния Свещен знак „Ять“. Ще го пробудим в сърцата си…Ще го съзерцаваме…Ще разкрием неговата дълбочина, красота, Светлина и Сила!

Още