fbpx

Монографии:

Сердика е моят Рим.

Градският облик и ролята на Сердика (ср. III в. – ср. VI в.) Serdica is my Rome. The Urban Image and the Role of Serdica (mid-3rd – mid-6th c. AD), Sofia, 2012 (билингва)

-  Белите полета в българската културна памет. София, Военно издателство, 2010

- Les images et les réalités des frontières en Europe médiévale (III–XI s.). Sofia, Gutenberg, 2006

- Симеон Велики – пътят към короната на Запада. София, Кама, 2005

- Традиции на свещената война в Ранна Византия. София, Гутенберг, 2004

Въображаеми и реални граници в Ранносредновековна Европа. София, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2001

Съавтор в шест колективни монографии; редактор и издател на сборници от международни научни конференции и юбилейни сборници

Няколко следдокторски специализации, три от които с изследователска стипендия A. Mellon в Париж.