fbpx

hands 1Българи! Виделей съществува благодарение на вашата подкрепа! Заповядайте тези над 1300 видеа, създадени за 17 г. и стотици статии. Бъдете съпричастни, за да продължим да даваме на България и на поколенията още! ПОДКРЕПЕТЕ ВИДЕЛЕЙ 

Ние сме за следното: направо да се влезе в общение с Бога. Човек трябва така да обича Бога и така да се изпълни с богатство и живот чрез Любовта си към Него, че да няма нужда да търси някои хора да го обичат.

Той, като обича Бога, обича всички и всичко.

С тази Любов не чувства празнота, която този или онзи да запълни в него, понеже се намира в изобилието. Щом съзнаеш, че има нещо по-горе от теб, ти не можеш да не обичаш Бога.....Всеки, който пита какво нещо е Любовта, той е далеч от нея. Щом човек не е при извора, търси го.

Човек трябва да намери извора на Любовта.

Душата се приготовлява за света на Любовта.

Това е нейният копнеж.

Човек се приготовлява да стане възприемчив към нейните трептения.

В Божествения свят животът е като Любов!

...Учителя

 

 


atlatida i drevnite bylgari

pelasgite

Дух без окови

Към себе си

 

 

 

Абонамент за бюлетин