fbpx

Дойде времето да "изринем" с духовните булдозери всички стари къщички, замъци в душите изграждани и насаждани остарели програми....

Учения за отдавна отминали времена....

Медитаци за хора с друга вибрация, за друга раса, с методи градени при трептене на ядрото и земната решетка на по-ниска честота..

Религии, които правят от Христос касичка... И т.н..

Да изметем двора от прашлясалите остатъци на миналите дрехи с които са обличали душите ни и да осъзнаем, че освен вяра сега има и знание..

Не е сляпа вяра и изкривяване..

Миналото си е минало..

Ученията за миналото- приключват..

Нов ..П..Дом със стари...Труженички не се строи...

Исус казва ново вино в стари мехове не се държи...

Много хора, няма да могат да приемат, че усилята им и постиженията им са по неща от миналото, за методи, които са за отминали епохи и не са за бялата раса..

Но това е положението...Който не си помете двора доброволно...Има и Доброзорен метод.. На страданието..

Лека нощ, който се вълнува много- да пие една гореща вода..:))