fbpx

1 - то вселяване на Божествения Дух в Петър Дънов става на 7/19 Март 1887 г. в село Тетово, Русенско.

2-то вселяване на Господният Дух в Петър Дънов е....Вижте:

ТОМ 22

Вселяването на Господният Дух в Петър Дънов


Публикувано изображение


На 16.07.1922 г., неделя, след връщането на Учителя с 104 братя и сестри от хубава екскурзия до връх Мусала, в 15 часа в Петър Константинов Дънов се вселява Господния Дух на Силите и той става Космичен Учител на цялата вселена Учителят обединява и хармонира космоса с Мировата любов и Космичната обич. Той съдържа в себе си троицата: Отец, Син и Дух. Вселяването става точно в 15 часа, когато Бог слиза и минава по земята да гледа живота на хората.


„И чуха гласа на Господа Бога, като ходеше в рая надвечер." (Битие3:8)


Затова Учителят, когато имаше някои важни срещи с някои братя или сестри, ги определяше винаги в 15 часа и в петък - деня, когато е създаден човека по образ и подобие Божие.


Виждаме в хороскопа, че има 4 активни планети: Меркурий в перихелий, Юпитер в перихелий, Сатурн в перихелий и Нептун в перихелий и една ретроградна - Уран ретрограден, която ще проявява по-слабо Божествената мъдрост - това говори, че Учителят ще работи усилено върху обективния ум на българите (Меркурий в перихелий) и господаря на кармата Сатурн и запленен Меркурий от господаря на ада Плутон. Той ще работи и за възстановяване на връзката на българите с Бялото братство (Юпитер в перихелий), загубена преди 2000 години. Учителят ще омекотява значително и кармата на българите (Сатурн в перихелий) и ще ги изведе на добър край. Във Втората световна война България воюва с целия свят. Обяви символична война на Англия и Америка - опитахме им бомбите, след това на СССР, после на Германия и не беше окупирана от чужди войски и понеже българите не искаха Учителя, той им даде своя антипод - комунистите. Учителят обръща най-голямо внимание да влезе в българите Божествената любов и да бъдат нейни носители (Нептун в перихелий). Това ще стане в близкото бъдеще, понеже Нептун има само положителни аспекти и ще донесе велики блага на България. Като разглеждаме аспектите от духовния свят - деклинациите, виждаме, че 6 са северни (N), силен превес на ангелската мъдрост, изразена с планетата Юпитер, и 3 са южни (S), свързани с човешката и ангелската Любов (Венера). Понеже ангелската мъдрост (Юпитер) е с южна деклинация (S), говори, че първо Учителят ще изгради основата на живота - ангелската любов между българите и след това с голяма сила ще дойде и ангелската мъдрост, изявена в Словото. При Божествените аспекти - латитюдите - има равенство: 4 северни (N) и 4 южни (S) латитюди, като Божествената любов (Нептун) има северен знак (N), а Божествената мъдрост (Уран) - южен (S). Това говори, че пак първо ще се прояви Божествената любов (Нептун), но съпроводена от Божествената мъдрост (N), а Божествената мъдрост (Уран) ще дойде след нея с известно закъснение - понеже Уран е ретрограден. Значи първо хората ще се побратимят и обикнат, а след това ще дойде светлината - Словото, което ще даде знание на хората за природните закони. Най-важното вселяване в Учителя е първото на Божия Дух, което става в неговата най-важна година за живота - слънчевата, на неговата 33-годишна земна възраст. Следва вселяването в него на Христовия Дух на неговата 48 годишна възраст и третото вселяване на Господния Дух - на неговата 58-годишна земна възраст. Господният Дух, това са съвършените същества, завършили своята еволюция, станали богове и ръководят живота и развитието на вселената, над които е Духът на истината Беинса Дуно. Те носят силите в природата, в космоса и затова на хороскопа направен за момента на вселяването им в Петър Дънов изгрява зодиакалния знак Скорпион, носител на големи физически и духовни сили, които са му жизнено необходими за трудната задача, която изпълнява - изнасянето на Словото. При първото вселяване - на Божия Дух, в хороскопа Изгрява зодиакалният знак Водолей, който сочи главната задача на Учителя - да подготви човечеството за идването на новата епоха и култура на Водолей, носителка на братство, мир, хармония и любов. В хороскопа в момента на вселяването на Христовия  Дух на Асцендента изгрява зодиакалният знак Лъв, т.е. синът (Лъв) допълва работата на бащата (Водолей), а Господният Дух - при вселяването изгрява зодиакалният знак Скорпион, изпълващ Учителя с мощ и сила да изпълни Волята Божия на земята. Виждаме ясно, че в работата на Учителя по изнасянето на Словото Божие на земята взима участие цялото небе, всички същества и йерархии от Бога до хората. Изявява се величието на Бога и голямата Му любов към човешките създания - да ги научи на принципите и законите, които владеят вселената - задължителни за всички същества. Така човешката раса ще придобие необходимото й знание, ще се откаже от старите си атавистични навици, ще се обърне към доброто и любовта, братството, хармонията и мира и ще ги постави като основа на своя разумен живот.


Както споменах, Господният Дух се вселява в Учителя, когато той е на 58 земни години, когато е открил единствената по вида си за земята и вселената школа и е изработил тялото на истината.


Разумните същества на земята от 28 до 35 години изработват духовното си тяло. От 32 до 42 години - тялото на любовта. От 42 до 49 години - тялото на мъдростта и от 49 до 56 години - тялото на истината.


При първото вселяване в Учителя на 33 години, той е изработил своето духовно тяло. При второто вселяване на 48 години той е изработил телата на любовта и мъдростта. При третото вселяване, Учителят притежава на земята и тялото на истината. Виждаме какви велики сили и фундаментални условия са участвали в изнасянето на Словото Божие на земята, както споменах по-горе, на Асцендента в хороскопа на Учителя при вселяването на Господния Дух в него изгрява зодиакалният знак Скорпион, който дава промени в тялото му. Носът му става по- голям и масивен, за да може неговата индивидуалност да издържа на големия напор на силите при работата му. Разбира се външните изменения са в рамките на радикса. Така никой учен астролог от негативните сили не може да разбере, че зад мекия Асцендент на раждането (Везни) стои войнствения силен Скорпион. Така Учителят не проявява негативните качества на Скорпиона: да командва и насилва учениците си и хората около него. Асцендента е тригон Слънце и Уран и той има меки, любовни изяви във всяко отношение. Обича хората и постоянно им помага при мъчнотиите в живота им. Хармонично прилага Божията любов (Нептун) и човешката и ангелската любов (Венера), която е поставена най-високо в хороскопа, съвпад  МС. Нея хората по-добре и по-лесно я разбират. Учителят умело скриваше огромните си физически и духовни възможности и воюваше главно със светлия си ум и най-силното оръжие - доброто и любовта.


(Слънце квинтил Сатурн, паралел Меркурий и точен тригон Лилит).


Тук Слънцето е в наталния си мистичен знак Рак, който в духовния свят символизира вратата на живота. То е точен съвпад с деветия дом, показващо, че Божият Дух ще се проявява в пълнота в школата му и ще съдейства постоянно за духовното развитие на братята и сестрите. Словото му ще е озарено от голяма мистична дълбочина, като между изказаните му мисли - между редовете на написаните му беседи, ще има записани на акаша много важни правила и закони, които само един отворен духовно и високо посветен ум ще може да прочете.


Много приятели, главно новодошли, се оплакват, че не могат да разберат нередактираното оригинално Слово на Учителя - било безсмислица.


Окултният закон за Словото гласи: „Вие не можете да разберете Словото на Великия Учител Беинса Дуно, ако не сте свързани с Онзи, от Когото това Слово е произлязло." - С Бога! Учителят отбелязва, че човек за да почне да разбира Словото, трябва да има най-малко четири факултета завършени в този или минали животи. „Аз не ви говоря ново Слово, но ви припомням онова, което вие отдавна сте учили и сте го позабравили."


Публикувано изображение (Слънце квинтил Сатурн) е щастлив аспект за Учителя, защото фокусира в себе си най-добрите качества и способности на двете планети; методичност, интуитивен усет за уточняване, богат организаторски дар, деловитост, дипломатичност и духовна сила да доведе до победен край всяка работа, започната от него. Душата на Учителя е изпълнена с голямо благородство (Слънцето е в знака на Луната - Рак), добра воля, искреност и честност в отношенията си към всички същества. Той неотклонно следва Божествената повеля, в определеното му от Бога време да изнесе определените му беседи. Затова в 1942 г., 1943 г. той най- активно, дори ежедневно е изнасял беседи и когато го питали защо прави това, той отговаря, че няма време. Учителят ще има успех във всичките си начинания при пълното съдействие на небето.


Публикувано изображение (Слънце паралел Меркурий).


И в този четвърти хороскоп на Учителя Меркурий изгрява на Асцендента преди Слънцето и озарява пътя на Бога, представен символично от Слънцето в живота на Учителя. Той се ползва от високо проявен интелект и неотказна свежа памет. Мисълта му е много пъргава и изключително будна, както във външния физически свят, така и в богатия му вътрешен живот. Той е изключително практичен, точен и в обикновения човешки живот, не допуска никакви грешки.


Публикувано изображение (Слънце точен тригон Лилит).


Учителят, определен като космичен Учител на вселената след третото вселяване, е вързал здраво тъмните лукави сили - не могат да му пречат в никоя област, а и стриктно изпълняват неговата воля.


Публикувано изображение (Луна тригон Марс, опозиция Юпитер, полусекстил Уран, точен тригон Нептун и латитюд Юпитер).


Тук Луната се намира в противоположния знак на положението й в радикса (Везни), в зодиакалния знак Овен - домът на Марс, който тук е много силен и отлично съчетан с нея.


Публикувано изображение (Луна тригон Марс).


Придава на Учителя изключителна жизненост, силен организъм, който лесно преодолява всички болести. Притежава висока закалка и голяма издръжливост за непрекъсната работа. Той не спеше, а постоянно работеше. Като отговаряше вечер на всичките телеграми, отправени към него, той с бързо превозно средство отива в света на светлините, където го очакват проблемите на вселената. Той обяснява: „Аз не спя, а съзнателно минавам от този в онзи свят и продължавам работата си." Той има голяма способност да се обогатява и казва: „Аз съм най-богатият човек в света. Тук само на Балканския полуостров имам 12 милиарди в злато. На друго място други милиарди ме чакат."


Публикувано изображение  (Луна опозиция Юпитер).


Този аспект се отнася до слушателите в школата на Учителя, някои от които не могат да разсъждават правилно поради липса на светлина в ума им и често спореха с него, като например брат Игнат Котаров. В много от приятелите липсваше предвидливост, правдивост и решителност, за да съзрат истината. Те не познаха този велик и благ дух, облякъл се като тях във физическо тяло и неуморно ги учеше и напътстваше в живота. Постоянно го критикуваха и търсеха да намерят погрешки в Словото на живота, което им изнасяше - било стилови или граматични. Учителят казваше: „Вашата граматика на земята е безграматичие за духовния свят." Това бяха хора, врагове на братството от минали животи, които не изправиха живота си и отидоха по пътя, който си бяха сами начертали.


Публикувано изображение  (Луна полусекстил Уран) изпълва душата на Учителя с голяма оригиналност, будно интуитивно въображение и голяма изобретателност. Той е астролог от памтивека (Уран в Риби) баща на астрологията и ръководи всичките астрологични школи във вселената. В неговото лице нашите издигнати духовно приятели виждаха нашия велик баща. По време на съборите на веригата в горницата при молитвите с всеки от веригата, Учителят им се е преобразявал като Бог - кълбо от бяла светлина, като Христос и в светлия негов образ. Той строго е забранил да се говори за това, което са видели в горницата братята и сестрите от първия ешелон на братството.


Публикувано изображение (Луна точен тригон Нептун) говори за великите възможности, които притежава Учителят - да борави със силите на видимите и невидими светове. Божията любов (Нептун), който се намира в 9 дом, в зодиакалния слънчев знак Лъв, говори за всеотдайната любов, която Учителят проявява към своите слушатели в школата, предимно негови врагове от миналото и с нея ги вкарва в релсите на разумния живот.


Публикувано изображение  (Луна латитюд Юпитер).


От Божествения свят в Учителя се вливат моидни вълни от ангелската мъдрост (Юпитер) която той умело предаваше на будните му слушатели в школата.


Публикувано изображение  (Меркурий в перихелий секстил Венера, квадрат Сатурн, съвпад Плутон, паралел Слънце и латитюд Венера.)


Меркурий се намира в 8 дом на хороскопа и предвещава, че ще бъдат напечатани много томчета от беседите на Учителя, съпроводено с големи трудности, особено финансови и намиране от него изход със задачата за левчето. Меркурий в мистичния знак Рак дава на Учителя един ясен ум със силна безотказна памет и силна приспособимост към разнообразните външни условия, Той можеше да работи всякаква работа бързо и точно по един удивителен начин. Показва, че и учениците му от класа лесно ще се приспособяват към неговите идеи, но както и към идеите на други „учители".


Публикувано изображение (Меркурий в перихелий секстил Венера) показва, че Учителят е приятен събеседник, весел, общителен и с благ характер, със силно разположение към музиката и поезията, като същевременно той е отличен музикант и поет на Словото Божие.


Публикувано изображение (Меркурий в перихелий квадрат Сатурн) показва учениците на Учителя, изложени на много протакания и неприятности поради безверието, което постоянно са проявявали. Голямата критичност и разправиите помежду им са създавали непреодолими пречки за правилно разбиране на Словото и неговото прилагане. Също често са си служили с хитрости и измами. Изучавали са окултните науки не с алтруистична цел, а за лична мощ и печалби. Окултният закон гласи: „Когато една окултна наука се практикува за материални придобивки, тя се опошлява и практикуващият я загубва голяма част от знанията си."


Публикувано изображение  (Меркурий в перихелий съвпад Плутон).


Аспектът става в 8 дом в знака Рак, в дома на смъртта, който дом е на Плутон. Показва, че учениците в школата са имали големи умствени противоречия, ограничения, заблуждения, изопачения и дори помрачавания - трагични за някои от тях. Мнозина от младите хора, както споменах по-горе, които не послушаха Учителя да останат в класа, а отидоха в провинцията, да правят комуни, си заминаха набързо. По-късно 1939 г. голяма група от млади певци, музиканти, чиновници със силно развити себични практически умове, си заминаха за няколко месеца. Това беше едно естествено, природно пречистване на Изгрева и школата на Учителя.


Публикувано изображение  (Меркурий в перихелий латитюд Венера).


От Божествения свят периодически се изпращат вълни на любов към младите и интелигентни пробудени ученици, за да могат да разрешават правилно, с любов трупните си проблеми.


Публикувано изображение (Венера секстил Меркурий, полусекстил Сатурн, латитюд Меркурий и Юпитер).


Венера показва качествата на сестрите в братството. Тя е съвпад с Медиум цели, в знака на Дева, което показва, че сред сестрите е имало много сериозни същества с отлично устроен ум, състрадание и милост към страдащите. Изтъкнали са група от поетеси и голяма група от музиканти. Почти всички свиреха на някакъв инструмент. Те съчетаваха приятелството с чистата любов, бяха дипломатични, методични, справедливи, пестеливи, водещо до успех във всяко дело. Бяха способни, честни и Учителят постоянно влизаше в тях и ги активизираше да правят дори небивали геройства. При екскурзия до връх Мусала навалява сняг и в подножието на върха е по-дебел от 1 метър и братята спират и не искат да вървят по-нагоре, за да изкачат върха. Тогава сестрите подтикнати от силната мисъл на Учителя, начело със сестра Олга Славчева, тръгват смело нагоре и пробиват път в дълбокия сняг. Братята, засрамени, ги последват. На върха облаците се разпръскват, огрява горещото лятно слънце и за 2 часа стопява снега.


Публикувано изображение  (Венера латитюд Меркурий и Юпитер).


Тази констелация говори за постоянните силни вълни, отправяни към братята и сестрите от класа, които осветяват и оправят обективния им ум (Меркурий и ги попълват със знанието на ангелската мъдрост (Юпитер). Това са същества на вдъхновението, които диктуват стихотворения и музикални поеми на тези, които имат този аспект. Това са едни от най-силните влияния на Бялото братство, върху готовите души да изразят поезията и музиката.


Публикувано изображение (Марс тригон Луна, точен секстил Юпитер, квинтил Сатурн, квадрат Уран, тригон Нептун и квиконс Плутон).


В хороскопа Марс се намира в първи дом в зодиакалния знак Стрелец с господар Юпитер, а Марс е точен секстил с Юпитер. Това дава изобилна енергия на Учителя, въодушевление, амбиция и стремеж да обърне умовете на приятелите от школата към новите идеи, изнесени от него в Словото, без да се присъединява към техните неразумни схващания за честност и справедливост. Проявява се като отличен събеседник и провежда много разговори с приятелите от Братството и външните хора. От сутрин до късна вечер той приемаше, поучаваше и напътстваше хората, посърнали от мъчнотиите и проблемите си, а излизаха от него бодри, засмени и с устрем към живота. Съчетаваше тихия си и мек говор с широкия си умствен кръгозор и намазваше с балсам раните на осиротелите души, на изстрадалите хора, дошли при него за съвет.


Публикувано изображение  (Марс точен секстил Юпитер).


Учителят умееше да вдъхва в уморените същества голям ентусиазъм, благородство и почтеност. Така той превземаше отвътре крепостта и печелеше душите на хората, които го посещаваха и скоро ги виждахме между нас, да посещават редовно беседите му. Голямата му изобретателност, богатото му вътрешно знание и изпълнителните му способности му даваха възможност да води братството и България в бурното море на живота, между многобройните подводни скали безаварийно. Всички ние по индукция приехме частица от неговия велик живот.


Публикувано изображение  (Марс квинтил Сатурн) изпълва Учителя с решителност, подвижна природа и способност за напрегната работа и продължителна деятелност, от което той постига изключителни резултати, особено при изнасянето на Словото Божие и неговото приложение в живота. Будните души в школата виждаха и оценяваха отлично неговите всеобхватни възможности, а в бъдеще цялото човечество ще оцени неговия велик живот и ще му благодари за топлината и милостта, които той внесе в човешките души.


Публикувано изображение  (Марс квадрат Уран). Уран е в 4 дом в знака Риби, а Марс е в 1 дом, в знака Стрелец.


Това показва, че братството, Марс в Стрелец, е застрашено от военни, врагове на Учителя от преди 2000 години (Уран в знака Риби), които искат да унищожат братството тотално по най-брутален начин. Съюзът на запасните офицери създават организацията „Народна защита" с цел да пази България от комунисти, анархисти и други врагове. Братството като общност на доброто и любовта, също се явява като враг на България за тази офицерска организация. Решават да запалят Изгрева, но Учителят знае пъклените им планове и предотвратява този пожар. Тогава, за компенсация на неуспеха си, решават да поставят адска машина - бомба със закъснител под салона и така да избият всичките братя и сестри. Тогава Учителят отива при съществата на кармата и пожелава той да понесе наказанието за нашите глупости, грехове и разправии. Кармата не закъснява и на 12.05.1936 г. става побоят над Учителя, който прогресивно влоши здравето на Учителя. Получи пареза, престана да изнася беседи и да говори и изкара една Голгота, по-голяма от тази на Христос. Тази болест от побоя траяла точно 3 месеца, отмени поставянето на адска машина, от което деяние „Народна защита" се отказа. Учителят оживя и възкръсна и внесе в нас новия живот, който беше придобил с беседата на събора на 19.08.1936 г. "Да им дам живот".


Публикувано изображение  (Марс тригон Нептун).


Показва, че Учителят постоянно прониква съзнателно в невидимите светове да черпи сили и знания оттам. Цялата тази груба марсова енергия той я обработва с Божествената любов (Нептун) и я отправя към ускоряването на духовното развитие на човечеството (Нептун в 9 дом). С неповторимо постоянство и велика Божествена любов Учителят свършва „една малка работа за Бога", както казва той.


Публикувано изображение  (Марс квиконс Плутон) придава на Учителя голяма сила, енергия, работливост, издръжливост и лесна бърза приспособимост към всичките неблагоприятни условия в живота. Тъмните сили са под негово вещо ръководство и стриктно изпълняват нарежданията му. Макар че притежава неограничени сили и възможности, той никога не проявява насилие към никоя душа и постоянно превръща по алхимичен начин всяка направена злина от негативните същества в добро за човечеството.


Публикувано изображение (Юпитер в перихелий опозиция Луна, секстил Марс, съвпад Сатурн, квиконс Уран, секстил Нептун, квадрат Плутон, латитюд Луна и Венера).


Публикувано изображение  (Юпитер в перихелий съвпад Сатурн).


Юпитер е в 11 дом, на приятелите, в зодиакалния знак Везни, точно на мястото, където се намираше Сатурн в радикса на Учителя. Сатурн беше в радикса на 11 °56' в зодиакалния знак Везни, а Юпитер сега-в този хороскоп, е на 11 °16' във Везни, по-близък съвпад с Луната от радикса 10°58' в зодиакалния знак Везни, отколкото със Сатурн в радикса 11 °56' във Везни. Това показва, че небето изгони от живота на българите падналия бог Сатурн от асцендента, тялото му, злото, което носи и произвежда също техния цар Фердинанд и го замести с ангелската мъдрост (Юпитер в перихелий), който слага балсам на изтерзаната българска душа, респективно и на жената. Жената се издигна и стана равноправна с мъжа. Значи сега България се управлява от представителя на бялото братство на земята Юпитер, от ангелската мъдрост, вложена в Словото и когато българите приемат Учителя и Словото му, те ще изпитат великото благословение, което Учителят им е приготвил и идващо от планетата Юпитер. Това ще стане, когато българите платят за помията, калта, която изляха на главата на Учителя, лайната, с които мажеха лицето му. Както споменах Учителят изгони царя представител на Сатурн - Фердинанд и го замени със сина му Борис - представител на Юпитер, който е прероденият Борис I, покръстителя, родоначалника на българското възраждане. „И казвам ви, че не се раждал в дома славянски от него по-смирен и по-чистосърдечен господар, който с непоколебима вяра прие даденото обещание, подобно Авраму, който не пожали сина си, но го принесе жертва жива Богу, така се подвиза благоугодно вашият началник и баща на славянския род, който даде очите на първородния си в жертва благоприятна дар избран Господу, в знак на неизменна верност Нему. И от този ден се извърши признанието ви от Бога на Силите." (Призвание към народа ми", стр. 9) Борис беше антипод на баща си и помагаше на всички закъсали българи, които срещаше в живота си, имаше силна интуиция и вътрешно ръководство, но не позна Учителя. Разбира се и носеше основната черта на Кобургите - непослушанието. Виждаме, че старият господар на българите е вързан в 11 дом - дома на приятелите, пак в своята екзалтация Везни, обграден от съвпад с Прозерпина и съвпад с главата на дракона, която има силно Юпитерово влияние, което се допълва и от съвпада му с Юпитер (Сатурн съвпад Юпитер). Този аспект говори, че Учителят има много приятели: видими и невидими, носители на идеите на Бялото братство. Също обяснява и за големите неприятности, които приятелите от братството често сервираха на Учителя и с голямата си упоритост и непослушание разваляха добрите резултати от неговата работа. Макар и вързан, Сатурн намираше пролуки в умовете на някои индивиди, носители на неговите негативни сили и пречеха на работата на школата.


Публикувано изображение (Юпитер в перихелий квиконс Уран).


Усилва интуицията на Учителя и дейността на неговото вътрешно проникновение. Божественият ум (Уран) и ангелския ум (Юпитер) му дават пълна възможност със собствени усилия да реализира плана на небето, определен за живота на земята. Учителят има постоянната помощ на невидимия свят, но никога не променя статуквото - винаги точно изпълнява волята Божия при всичките случаи на живота си. Божията мъдрост (Уран), съединена добре с ангелската мъдрост (Юпитер), дават непрекъснат възход и отлични постижения в разнообразната му духовна дейност.


Публикувано изображение  (Юпитер в перихелий секстил Нептун).


Тази констилация внася в аурата на Учителя най-благородните духовни сили, проектирани към него от небето чрез представителя на Божията любов (Нептун) и ангелската мъдрост (Юпитер). Това е отворена врата за неговия дух към висшите полета на невидимите светове и често да посещава и пребивава в света на светлините. С тази любов и мъдрост е пропито и Словото, което изнася на учениците си и повдига вибрациите на аурите на негови слушатели. Той им казва: „Око не е видяло и ухо не е чуло това, което ви изнасям в салона. Аз ви издигам до деветото небе, от което се начерпвате обилно с духовна енергия."


Публикувано изображение (Юпитер в перихелий квадрат Плутон).


Този аспект говори за състоянието на много от учениците на Учителя (седемдесетте процента негови врагове в школата), изпълнени с противоречия, големи заблуждения, загуби и дълбоки мъчно поносими страдания. Както в миналите животи, и в този живот се стремяха да забогатеят по незаконен нечестен начин. В миналото са били големи диктатори и в този живот пред лицето на Бога трябваше да се коригират, но те пак проявиха своите стари атавистични навици - егото. Такъв беше случаят например с Николай Дойнов, който в миналите си инкарнации бил Наполеон Бонапарт. В младежкия клас Учителят се обръща към класа - всеки да каже най-голямото си желание, което иска да постигне. Дойнов пожелава пари, пари и само пари. Учителят му казва: „Добре, ще ти дадем пари, но как ще се справиш с тях?" Той тичаше непрекъснато да търгува и спечели, натрупа 120 милиона лева. Когато се скараха с Никола Антов, Гради и брат му Стефан Антов се обади в милицията, направиха му обиска, взеха чувала със 120 милиона и го изпратиха в лагера Белене, да си научи урока и ако иска пак да натрупа пари - за да му ги вземат комунистите повторно. В Белене ги посрещат милиционери на коне и с камшици в ръка ги откарват до бараките им.


Публикувано изображение (Юпитер в перихелий латитюд Луна и Венера).


Тази констелация показва силните душевни и умствени влияния, идващи от Божествения свят към слушателите в школата му. На много от тях Учителят направи други хороскопи и те придобиха нови положителни качества и обърнаха живота си на 180° и влязоха в светлото му русло.


Публикувано изображение(Сатурн в перихелий квинтил Слънце, квадрат Меркурий, полусекстил Венера, квинтил Марс и съвпад Юпитер).


Сатурн, господарят на кармата, е много силен в своя зодиакален знак на екзалтация Везни. Както споменах по-горе, Сатурн, заедно с Меркурий, Юпитер и Нептун, са най-активните планети в хороскопа - в перихелий. Учителя умело използваше неговите (на Сатурн) разрушителни енергии и ги превръщаше в градивни за делото иа Бялото братство в България. Той нямаше карма - прекъсната при вселяването на Божия Дух в него, но братята и сестрите създаваха постоянно огнища на противоречия, като нарушаваха хармоничния живот в братството, главно от непослушанието на Учителя. (Сатурн квадрат Меркурий). Такъв беше случаят с най-добрия астролог на Изгрева, моят съсед брат Георги Радев, който се разболя от туберкулоза, но не послуша Учителя да носи няколко пъти на ден с две стомни от 10 литра вода от изворчето в Дианабад, за да се излекува. Не го послуша и си замина от този свят на 22.07.1940 г. Като него имаше стотици, които не слушаха мъдрите съвети на Учителя, да не кажа хиляди и жестоко плащаха често с цената на живота си. Когато сестра Мария Тодорова се застъпва за живота на брат Георги Радев и моли Учителя да го остави още време на земята, той й казва, че и горе има много работа, и там има нужда от интелигентни учени души. Учителят знае отлично закона, че времето лекува всичките недъзи на съществата и че в милионите и милиарди години на инкарнации всяка душа ще научи добре уроците си и ще стане напълно разумна и едно с Бога.


Публикувано изображение (Уран ретрограден полусекстил Луна, квадрат Марс, квиконс Юпитер, квиконс Нептун и тригон Плутон).


Виждаме, че Божията мъдрост изпълва Учителя и той със знание и сила изнесе беседите, определени му от Бога. Понеже Уран е ретрограден, много от нещата в неговата работа ставаха трудно и със закъснение, но Учителят наваксваше с голяма пресметливост всичко изостанало, особено в изнасянето на беседите. Той се пожертва за нас заради нашите постоянни разправии, особено между сестрите, например Балтова и Белева, да седнат най-близо до катедрата на Учителя и други глупости, за да не бъдем избити от военната организация „Народна защита" (Уран квадрат Марс). Съзнателно положи своя живот и след нанесения му побой боледува точно 3 месеца - от 12.05.1936 г. до 12.08.1936 г., за да изтрие нашите престъпления, записани във физическия, духовния и Божествения свят (за всеки свят по един месец) и възкръсна за нов живот. Той излезе от неподвижното си състояние, обходи лагера, посети чешмичката и вечерта дойде при кухнята, на запаления голям огън, посрещнат радостно от приятелите на лагера с песента „Малкият извор" - „Светъл лъч отгоре слиза". Този, който беше вързан заради нас на физическото поле - не можеше да си движи ръцете, да ходи, се освободи, изправи се здрав, бодър и нареди да слезем в София и проведем събора там. На 19 август сутринта след повече от половин час пеене на песни, Учителят с библията в ръка влезе в салона и с хубавия си мек и ясен глас изнесе беседата „Да им дам живот". Той беше зареден с един нов живот, с който изпълваше и нас, неговите малки неразумни и непослушни деца. На събора на Слънцето се взима решение Учителят да присъства на земята с физическото си тяло по време на подготвяната от неразумното човечество втора световна война и отблизо да ръководи събитията. Дотогава -1936 г., Учителят изнасяше явно всички факти и закони в беседите си, но след възкресението му, започна да говори беседите си със символи и те станаха по-трудно разбираеми за повечето от слушателите му - отлично го разбираха онези, които взеха участие в неговата Голгота, и го обгръщаха със своята любов, благост и го измолиха от Бога да остане още на земята.


Уран ретрограден на 13° 18' в зодиакалния знак Риби и е в съвпад със звездата Ахернар - края на реката Еридан. Има Юпитеров характер, примесен с енергиите на Марс и Уран. Тази звезда се счита като покровител и водител на духовните течения на земята, в този хороскоп на Учителя тя съвпада с неговата Божествена мъдрост, която постоянно преминава през неговия ум. Звездата дава на' родения щастие, добри нрави и порядъчност, богат философски ум и силна привързаност към Делото Божие на земята. Значи Учителят се явява като един събирателен център на всичките религии по земята и ръководи работата им с Божията мъдрост. В светския живот той е можел да се издигне и заеме най-високия сан в религията.


Публикувано изображение (Нептун в перихелий точен тригон Луна, тригон Марс, секстил Юпитер, квиконс Уран и полуквинтил Плутон).


Виждаме, че Нептун в перихелий - крайно активен, има само положителни аспекти. Значи Божията любов (Нептун в перихелий) изпълва в пълнота цялото същество на Учителя и той я проявяваше на всяка крачка в живота си. Помагаше на страдащите, лекуваше болните, спасяваше загиващите или умиращите. За класа на школата той привличаше от края на вселената велики възвишени същества, които с присъствието си създаваха в школата една светла духовна атмосфера, в която се къпеха душите на приятелите присъстващи в класа. Те се излъчваха заедно с Учителя и отиваха до най-високите духовни места на вселената - до 9-тото небе и придобиваха непосредствени вътрешни знания за невидимия свят и неговата съвършена организация. Око не е видяло и ухо не е чуло такава мъдрост, каквато излизаше от устата на Беинса Дуно по време на лекциите в школата. Живота на Учителя беше най-високото, най-висшето и най-непреривното проявление на Бога към човеците. Учителят беше величието на класа, виделина, която озаряваше всяка душа, духовно явление, което не може да се изкаже с думи. Той беше всьо и все в нас и извън нас, за земята и цялата вселена. Нептун в хороскопа се намира на 14°51' в зодиакалния знак Лъв, съвпад със звездата Духбе - алфа от Голямата мечка на 14°20' в зодиакалния знак Лъв. По арабски Духбе значи мечка. Това е главната звезда в съзвездието „Голяма мечка". Тя проявява силно разрушителните сили на планетата Марс, на които се дава ход в зависимост от планетите, с които е в съвпад. В наталната карта на Мао Дзе Дун Духбе е в съвпад с господаря на кармата Сатурн. При Учителя Духбе е съвпад с Нептун - Божията любов, която прави тригон с Марс и така връзва всичките му разрушителни сили, като ги превръща в градивни, духовни сили, които са източник на много нови духовни идеи и проекти (Марс е в идейния зодиакален знак на Юпитер - Стрелец). Учителят с тоталната проява на Божията любов стопяваше всичките пречки в пътя си и успя да изнесе на земята 7777 беседи, според него.


Публикувано изображение(Плутон съвпад Меркурий, квиконс Марс, квадрат Юпитер, тригон Уран и полуквинтил Нептун).


Плутон е господарят на хороскопа и в Божествения свят представлява истината и точно съвпада със службата на Беинса Дуно - Духът на Истината за цялата Вселена. Понеже при това вселяване на Господният Дух на силите в Учителя той стана космичен Учител на вселената, той ръководи дейността на бялата и черна ложа, действието на тъмните сили на Плутон. Беинса Дуно е Духът на истината, и той е перфектна изява на положителните сили на планетата Плутон, чрез истината. Плутон е носител на истината във вселената и понеже тя не съществува в човешкия живот на земята, следват последствията от лъжите, които широко заливат живота на хората. Лъжата е основа на живота на адовите сили и начало на всичките престъпления, които се вършат в човешкия живот. Щом човек излъже, може да открадне, да убие, да изнасили и извърши всичките най-жестоки престъпления. Затова дойде Бог - Учителят Беинса Дуно на земята да възстанови царството на изгубената истина на земята и избави човечеството от адовите сили на Плутон, които хората сами ги привличат с неразумния си живот. Окултния закон на земята гласи: „Това, което човек сам си направи на земята, никой друг не може да му го направи." В бъдеще от шестата славянска подраса ще се образува шестата раса на земята, която ще трае 360 хиляди години. Ще се създаде нов рай на третия Адам и Ева. Ще започне третата култура на любовта - на гениалните. Съществата от тази раса ще се наричат Синове Божии. Те ще светят с умовете си и ще топлят със сърцата си. За тях ще се измени облика на природата, климатичните условия и ще се създаде нов, чист континент във Великия океан между Азия и Америка. След шестата раса ще се прояви седмата раса на мъдростта - расата на светиите, която ще трае също 360 хиляди години. Осмата раса ще е расата на Истината, расата на Учителите, която също ще трае 360 хиляди години. След нея човечеството ще напусне тази наша слънчева система и ще отиде в друга много по-високо организирана и населена със съвършени същества вселена.