fbpx

Според данни от Волжска България на лингвиста и етнограф от 12 век Сюлемайн ...Ал Булгари древните българи са говорили на 7 езика, единия от които е трьок - български. Сега този език се казва турски. Вижте повече: https://youtu.be/W-pu-JKZXGk