Публикации

Близост ( между хората ) – учителя близостта е духовно качество. Близост може да има между две разумни души, но не и между тела

Аурата на човека е естествена преграда.

Щом е така никой няма право да влиза без позволение в аурата на кого и да е. Дойде ли някой човек при вас, той трябва да седи 50 ÷ 70 см. на разстояние.

Наруши ли това разстояние, приближи ли се много до вас, той създава дисхармония в отношенията. Тази дисхармония се дължи на

БЛИЗОСТ

Като не разбират закона на свободата, хората искат да се сближават. Не могат ли да постигнат това, те страдат. Чувате някои, че няма близки. Не съжалявайте, че нямате близки. Щом се сближите с хората, веднага ще се скарате. Близостта създава недоразумения. Хората имат велики идеи, а малки жилища, поради което стават сблъсквания и катастрофи в идеите им. (веч­ното БлАГО – изд. 1944 г. София – 167).

Мнозина говорят за близост между хората. Те трябва да разберат какво значи близост. Между хората може да съществува само идейна близост, по законите на Любовта, Мъдростта и Истината. Всяка близост, вън от тези три закона, създава най-големите противоречия и нещастия за хората. (добри НАВИЦИ – 143).

Близостта е духовно качество. Близост може да има между две разумни души, но не и между тела. (мисли за всеки ден – 26.5.1991).

Приближавайте се към всички хора с дълбоко съзнание, че първоначално Бог ги е създал добри. (бъдещето верую на ЧОВЕЧЕСТВОТО – 24).

Има физическа, умствена, духовна и Божествена близост. Истинската близост на душите се гради върху Божествените връзки. Те са единствените трайни, неизменни и вечно усилващи се. (свеЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ – I. т. – 64).

Вие делите хората на близки и далечни. Когато един предмет или човек е близо до вас, до вашия поглед, вие го виждате ясно, познавате го добре. Близък предмет или човек до вас е този, който сам се е приближил на такова разстояние, да можете свободно да го виждате и изучавате. Искате ли да изучавате един отдалечен от погледа ви предмет, вие трябва да се приближите към него. (УЧЕНИЕ И РАБОТА – 55).

Всичките нещастия, недоразумения, стълкновения произтичат от физическата близост на хората. Когато са по-близо един до друг, хората се осакатяват. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ – ІІ т. – 157).

Аз искам да ви предпазя от една слабост, а именно: не искам да ме туряте толкова близо до очите си, че да не виждате нищо друго… Колкото от по-далеч ме виждате, толкова по-добре за вас. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ – 1826 г. – 20).

Не туряйте живите предмети близо до вашия ум! Дръжте ги на известна дистанция! (съборни беседи – 1926 г. – 21).

Спазвайте този закон и помежду си: не се приближавайте много един към друг! В близостта няма никаква красота. Вие мислите, че ако се приближите много, ще научите много неща. Приближаването трябва да става в много редки случаи. В това седи красотата на живота. Че ако Земята и Слънцето се докосваха близо поне един път в годината, знаете ли какво щеше да стане? Вие ще благодарите, че Земята и Слънцето не се докосват, но Земята само изпраща своята светлина, която приема от Слънцето, а Слънцето изпраща своя живот. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ – 1928 г. – 20).

Физическата близост на хората причинява недоволства, стълкновения и противоречия между тях. Такова е положението на клоните на дървото. Най-малкият вятър ги заставя да се търкат един в друг, вследствие на което се осакатяват. (езикът на любовта – 401).

Да бъдеш във физическа близост с човека, това още не е близост. Близостта е нещо вътрешно. Ти можеш да бъдеш близък с един човек, когато го държиш в ума си, в сърцето си. Същото се изисква и от него. Тази връзка е съществена. Да държиш човека в ума си – в необятния свят на мисълта и в сърцето си – в широкия свят на чувствата, това означава близост. (езикът на любовта – 401).

Хората не трябва да се приближават много един до друг. Физическата близост винаги произвежда известна дисхармония, известни недоразумения между хората. Близостта е качество на човешкото сърце и на човешкия ум. Тя е духовно качество. Хора, в идеите и чувствата, на които има известна близост, на каквито разстояния и да се намират, всъщност те са близо едни до други, защото помежду им има някаква връзка. (МНОЗИНА КАЗВАХА – 132).

Аурата на човека е естествена преграда. Щом е така никой няма право да влиза без позволение в аурата на кого и да е. Дойде ли някой човек при вас, той трябва да седи 50 ÷ 70 см. на разстояние. Наруши ли това разстояние, приближи ли се много до вас, той създава дисхармония в отношенията. Тази дисхармония се дължи на неправилна обмяна между енергиите на двамата. Който е чувствителен, той възприема тази неправилност в обмяната и започва да страда. Когато учителят говори на учениците си, те се натрупват около него, приближават главите си един до друг, но тук не става непра­вилна обмяна. Тук няма опасност от никакво стълкновение между тях. – Защо? – Защото мисълта на всички е съсредоточена към един общ предмет. Обаче, ако двама души, с две противоположни мисли се приближават един до друг на разстояние по-малко от 50 см, те се стълкновяват. Аурите им се преплитат и между тях става неправилна обмяна. (ЖИВА РЕЧ – 81).

Ако видите някой голям орех, израснал до вас, не се приближавайте близо до него! Или най-малко молете се на Господа да бъдете на 100 метра далеч от корените му, защото той събира всички сокове от земята и за вас няма да останат. По същия закон, когато видите някой светия, не отивайте много близо при него! Близостта заслепява хората. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ – 1926 г. – 112).

Съществува следният закон: всеки предмет, който обичате, трябва да стои на известно разстояние от вас. Който не спазва този закон, той ще се натъкне на големи противоречия. Оттук можем да извадим заключение: противоречията в живота се държат на факта, че човек нарушава онова разстояние, което съществува между него и любимия му предмет. Като обича нещо, човек има желание да го вземе близо да себе си, да го прегърне, да му се порадва. Лю­бовта изключва всякаква близост, всякакво прегръщане. (царският път на душата – 307).

Хората са близки, докато не са разделили благата, които животът им дава. Щом разделят благата си, те се отдалечават един от друг, и всеки поема своя път. (ВЕЧНОТО БЛАГО – изд. 1944 г. София – 137).

http://petardanov.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *