Тодор Ялъмов – инж. химик, изследовател, езотерик, председател на сдружение „Рьорих“

Роден на 20 август 1944 г. в Москва. Завършва СУ, Кл. Охридски“ специалност химия – производствен профил и дипломна работа по квантова химия през 1972 г. Работи по специалността в различни лаборатории и Инстит...

Повече

Професор Ерика Лазарова – културфилософ и културисторик

Като културфилософ и културисторик проф. дфн Ерика Лазарова от Института за изследване на обществата и знанието при БАН поставя в центъра на научните си търсения историческото развитие на българската хуманитари...

Повече

Спас Мавров – писател, езотерик, скулптор, преподавател

Роден през 1949 година в с. Венец, обл.Бургаска Завършва ВТУ „ Св. Св.Кирил и Методий”,гр В.Търново, факултет „Изобразително изкуство”, специалност: Специалист по изобразителни изкуства – скулптура. В областт...

Повече