Вие не можете да правите нещо вместо някой друг. Вие не можете да заставите друг човек да прави това, което е нужно на вас. Ще ви се наложи със сила да заставите някого да работи за вас или да изпълнява вашите заповеди.

    АЗ СЪМ Конфуций, дошъл при вас чрез този посланик. Дойдох да ви дам наставления в науката Божествена Мъдрост. От времето на моето въплъщение на Земята изминаха стотици години. Аз се радвам на пред...

Повече

Нашият бог е баща-майка. И мъжкият, и женският аспект имат еднакво важно значение. Преобладаването на мъжките вибрации води тази страна по път, лишен от изобилие за преобладаващото мнозинство от жителите й.

  Няма смисъл да се борите с вирусите. Трябва да се положат усилия за усилване на имунитета. Злото съществува и в този свят. И зло има много. Необходим ви е имунитет против злото. Тогава никакъв вирус не м...

Повече

Божествената любов може да се чувства само, но не и да се разправя.

Казваш: „Какво нещо е Божествената Любов?“ Божествената Любов може да се чувства само, но не и да се разправя. За Божествената Любов ап. Павел е дал малки обяснения в 13-а глава, Първо послание към коринтяните....

Повече

Имаш ли приятели?

Онзи, който е твой приятел, трябва да желае да израстваш, да напредваш в развитието си, а не да те направи щастлив. Приятелството осигурява щастието. Затова направи всичко възможно да придобиеш един приятел, ко...

Повече

Едно мисловно упражнение за здравето + мисъл на Учителя

     Според мене смъртта е един процес, който спира човека да се отдалечава от Бога… Сега ние винаги казваме, че този човек не може да живее повече. Та той никога не е живял! Той сега почва да жи...

Повече