Едно мисловно упражнение за здравето + мисъл на Учителя

     Според мене смъртта е един процес, който спира човека да се отдалечава от Бога… Сега ние винаги казваме, че този човек не може да живее повече. Та той никога не е живял! Той сега почва да ж...

Повече

Какво е скрито в дебрите на Странджа-кивота? Богинята бастет? Или неизвестните години на Исус Христос…?

  Съществото има маска на лицето. Маска с образ наподобяващ котка или лъв. До главата му има малка пирамида, от жълтеникав материал, може би злато с око на върха и две цилиндрични тръби от различен метал ...

Повече

Естеството на любовта

Любовта е най-важният въпрос на живота. Разрешите ли него, ще разрешите всички останали въпроси, от какъвто и характер да са те - личен, обществен, семеен или общочовешки.Любовта е сила, която преобразява всич...

Повече