И гарваните – окултна степен в духовното просветление – минават по следите на българските богомили

ПРИЯТЕЛИ... САМО НЯКОЛКО ДНИ СЛЕД НАШЕТО ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ 34 000 ГОДИШНИТЕ ПИРАМИДИ В САРАЕВО ОТКЪДЕТО ДОНЕСОХМЕ УНИКАЛНА И ЖИ...

Повече

По пътя на Богомилите в Босна и Херцеговина, Мостар и Дубровник Босна: богомили и дервиши. Загадъчни средища на бого–милите в Европа – Сараево, Мостар, Ужице, Дубровник..

Богомилството разкрива Пътя на Червения Змей. Змеят има Девет Сина: Каин - отразява Исус, Енох - отразява Иуда, Алтотас - о...

Повече