Uncategorized, Публикации

ЧАСТ ОТ ТАЙНАТА НА ВАТАН

Най-стария език в света е ватанският. Учителят казва: Най-древният език, който слиза на земята, е Ватан. В последствие той се е скрил, защото е свързан с тайната на вътрешното мълчание на духа. Това мълчание, което ни разкрива, че животът е неизговорим. Когато музикантът постигне истината, той ще разбере, че музиката вече не е необходима. Когато молитвата достигне до краен предел на съвършенство и тя не е необходима, защото се превръща в постоянна будност.

Вотан, това означава ватански, това е синът на тайната, а сам той остава тайна неразгадана. Ватан е един от най-древните и велики учители, свързан с древните легенди за слънцето. От него е произлязъл и ватанския език.
Ватанският език се състои от 61 букви-духове. Това са букви-пентакли, букви-ключове на свещеното начало. Само тези букви-ключове могат да проникват и да изяснят тайната на небето и земята. Ватан, от една висока позиция на Христос е идвал в България много често, в Преслав. За достойните се е явявал Вотан и ги е дарявал с посвещението на буквите. Във ватанския език има букви, с които се минава от един свят в друг чрез самата духовна идея на буквите. Има други букви, чрез които се четат идеите на собственото вътрешно поле. Има букви, които пробуждат мистичния устрем, тези букви разкриват идеите на думите. Например: Що е искане? Отговор: Устрем за сливане. Има поредица от такива думи.
Има букви, чрез които се прониква във вътрешния ред на духа. Има букви във Ватан, които дават способности за апостолство и проповядване. Има букви, чрез които се поставя власт над скритата змия, която е във вътрешността на човека. Името на човека е съставено от букви. Това означава, че името на човека е пътя, по който човекът трябва да върви. Всяко име има своя скрита, специфична, вътрешна идея. Тя е скрита първо в буквите, второ в техните съчетания и трето, в духовните сили, произтичащи из между буквите.
Окултната наука казва: Ако човек прозре скритата идея в името си, той ще прозре и Божествения замисъл в себе си. Според Вотан, когато буквите станат съкровената същност на човека, те се превръщат в съкровено проникване в Древния. Свещените букви на духа имат свои езотерични комбинации. Чрез тях буквите се сливат с определени идеи в безкрайността.
Знае се, че Вотан е живял в Сирия, идвал е няколко пъти в България, в подзмемията на Преслав. Вотан е бил учител на Боян Мага и учениците му. Богомилите са издали много книги по Кабала, магия и т.н., почти всички книги са запазени. Вотан е главен организатор на богомилите. Връзката на Боян Мага и Вотан е стара. От миналото са били заедно и лично Боян е учил Йоан на Кабала и как да се пише Откровението. Кабала е точно тази наука, която е дала мистичното съдържание на откровението.
Що се отнася до името, човек трябва да е предан на идеята, скрита в името, защото тя определя висше служене на Бога, осъзнато. Когато Вотан е посетил тайния храм на Преслав и е присъствал на клетвата на богомилите, Вотан е дал на богомилите първообраза на Йоановото евангелие и Откровение. Било е свързано с клетва, защото за богомилите тайната на мълчанието е била първа и най-важна просветена добродетел.
Книгите на богомилите са били горени от църквите. Един от най-преданите и ревностни пазители на словото е бил Симеон Антипа, който е спомогнал книгите да се прехвърлят в една държава на съхранение. Според кабалистичните книги на богомилите, който може да извърви пътя на седемте печата, той може да извърви пътя на звездите и да проникне в тяхната вътрешност.
Ватанският език се е състоял от 61 букви-аркани. Те дават най-дълбока възможност да се тълкуват думите. Например, понятието небесна жена е с много дълбок смисъл. Част от идеята е: Очистване на духа чрез самооплодяване. За Вотан и посветените евреи се е смятало, че буквите са символи на сияещи същества. Единствено любовта е силата, даваща право да се проникне в тези букви. В древния език думата любов е символизирала виделината, не светлината, т.е. това, което вижда вътре в светлината. Затова се казва, че любовта вижда само себе си или Бог познава само Себе Си. Това е свързано и с древната, ранната реч. От нея са произлезли легендите за първите неща. Днес това се превежда по друг начин. Свързано е с незабележимата святост. Според Боян, в тайното учение на богомилите това е наречено “по стъпките на възторга и обожанието”.
Вотан казва:Древният е дал на хората най-финото от Себе Си и това е изразено така:И даде им искра. В тази искра е силата, която овладява равновесието на мистичната змия. Това е бялата змия, символ на огнения свят. Ватанският език е свързан с диханието на първичните творчески форми. Според този древен и първичен език се смята, че любовта е лицето на вечността, а будността е окото на възраждането към тази вечност. Пред богомилите Ватан често е казвал:Ела и виж мистерията на думите, но пряко не е говорил за нея, за думата, защото е знаел, че е много дълъг пътят, който е въведение в света на буквите. Той е знаел, че думата е запечатана тайна и може да се разкрие само от мистичния език на духа.
Във ватанския език има специална буква, която въвежда ученика в обожание на самотата, защото там се изгражда Божественото тяло, няма нищо общо с отчаянието. Други букви разкриват крилата на мълчанието, но всичко това е скрито в хранилището на любовта. Смята се, че буквите на ватански са направени от най-специално, невидимо, духовно вещество. И за да проникне ученикът в тях, той трябва да събуди вечността в себе си. Тогава той ще види живота и в камъка, защото тогава камъкът не е камък, а има вътрешен духовен образ. Името Петър погрешно се тълкува като камък, името означава скалата на силата и скалата на духа или означава:Роденият от мистерията на духа. В древната Кабала това се наричало извиращата скала.

13.11.1996. ІИР:ИСТИНАТА. Лекция:Част от тайната на Ватан. ІІИР:Дух и интуиция. ИСТИНАТА ЕЛИАЗАР ХАРАШ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *