Публикации

Един от методите за физическо и психическо възстановяване

Ако сте отпаднали, физически или душевно, отидете при някой стар, но здрав дъб, който не е изгнил и опрете гърба си на него. (Може да си сложите лявата ръка на гърба, на нивото на слънчевия сплит, с длан навън, опираща се на дъба; дясната ръка с длан навътре сложете на слънчевия сплит.)

Така ще постоите 5-15 минути, най-много половин час, и ще кажете на дъба:
„Понеже в тебе има изобилие на Божиите мисли, изобилие на Божиите форми, бъди тъй добър, да ми дадеш малко от твоята енергия.”

Дъбът ще отнеме част от вашите дисхармонични енергии и вие ще се успокоите, ще се възстановите и ще си отидете зарадван. …Ако Месечината беше съвършено господарка на Земята, хората нямаше да бъдат свободни, те щяха да изгубят свободата си. И Слънцето упражнява известно влияние върху Земята, но Слънцето не е пълен господар на Земята. Месечината регулира слънчевата светлина. Ако Месечината не съществуваше, тогава светлината, която излиза от Слънцето, нямаше да се регулира правилно, вследствие на това и нашият организъм щеше да бъде устроен другояче. Днес нашият организъм, вследствие влиянието на Месечината и на регулирането от нея на слънчевата светлина, е по-хармонично устроен. Това е по отношение на Месечината като емблема на вътрешната красота. И затова вие трябва да изучите ония закони, на които се обуславя тази красота. Учителя

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *