Публикации

Енергията на пирамидата-здраве и живот полезна информация за прилагане

moleculaagua01

 

ВРЪЗКАТА:

ПИРАМИДАЛНА ЕНЕРГИЯ-ЖИВОТ-ЗДРАВЕ
/концепция/

Човешкото тяло се състои от около 70% вода. Без вода няма живот. Водата е същността на живота на планетата Земя. Tази течност е универсален разтворител и като такъв има потенциал за перфектно разпределение електричеството и магнетизма.

Парамагнитните свойствата на водата са такива ,че тя може да поеме целия терапевтичен потенциал на магнетизма………..( повече по-надолу по темата )

Молекулата на водата не е H2O, но се състои от пет H2O [5 (H2O)]. Химикът Линус Паулинг (Нобелова награда), казва, че водата е „полимер се състои от пет H2O поставени на пет върха базирани във формата на пирамида“.

moleculaagua01

Тук е връзката на енергийната пирамида за живота и здравето. В структурата на водните молекули са оформени като пирамида от 51 градуса, 51 минути и 14 секунди, точно под същия ъгъл се намират страните на пирамидата на Хеопс по отношение на базата. Голямата пирамида е символ на водната молекула, основнaта и най-важна за живота. Така, че ние трябва да изградим нашите енергийни пирамиди точно по формулите на пирамидата на Хеопс.

Паулинг е открил, че във водата има кристали от два вида: твърди и течни кристали.Вторите са образувани поради индукцията при водородното свързване. Тези кристали точно така се подреждат, когато ние поставяме вода в пирамида.

Един от основните ефекти на пирамидата, когато тя е добре изработена от подходящи материали, и който е във връзка с магнитното поле на планетата, се нарича „Sympathy Magnetic form“. В този случай пирамидата произвежда преструктурирането на тези молекули. Увеличава се до край повърхнината им, като прави идеален разтворител тази вода. По същество премахва мономерите в „насипно състояние“ и избягва формирането на свободните радикали и други окислители.

В човешкото тяло органите са съставени от клетки. Тези клетки са отговорни за асимилирането на жизнената енергия от първа инстанция за продължаване на тяхното съществуване и функциониране на организма / система, към която те принадлежат. Механизма на енергиен капацитет на клетката се осъществява чрез собствената й енергия, която отива да се намали ентропията . Това е екстремно забавяне на процесите на цитоплазмата на клетките, което е просто забавяне на процеса на стареенето на клетките.

parejaegipciaoa6

Пирамидалната форма забавя драстично колоидата флокулация . Пирамидата може да удължи живота на колоидни разтвори, като този уникален процес ентропия в биологията.

В животинските клетки на бозайници може да се види старяването, като цитоплазмено едновременно удебеляване с напредъка на този процес. Има доста учени, които приемат теорията, че стареенето се дължи на колоидия процес флокулация ,тъй като водата прави повече от 90% от нашите клетки , където „плуват“ в режим на задържане всички частици и вещества, даващи ни живот.

Според руския биолог Тринчер, застаряването се дължи на метастабилни кристални съставки на клетъчната и междуклетъчната вода. Ако ние по някакъв начин, съумеем бавно да блокираме тези кристални кристални структури, ние ще се забавим стареенето.

В други експерименти, проведени в Аржентина (Институт за академични изследвания) е установено, че ензимите действат между 150% и 42% по-ефективно вътре в пирамидата. Той е показал също така промяна в действията на хормоните. Ензимите са „ускорители“, биологични продукти, които помагат в метаболизма на човешкото тяло, осигуряват обратна връзка и икономия на енергия.

Пирамидалния ефект също взаимодейства с нервната система и психиката .Тялото и мозъка възприемат пирамидата ,ако са поставени вътре в нея като едно невероятно място и те увличават ритмичността на процесите си от 7 до 14 цикъла в секунда. Тази лента на вибрациите е известна като „Алфа“, която е първата на вътрешните нива на съзнание. Това е нивото, на което „двата мозъка“ дават максимални най-добри резултати във функционирането си.

Електростатично поле на Земята е с честота от 8-14 цикъла в секунда. Всички физически органични смислови понятията за „време и пространство“, тревоги, стрес, заболяване и т.н., се определят като вибрационна честота на групата „Бета“, която е около 14-36 цикъла в секунда, в кояро ние сме потопени сме тук сега.

Чрез настройка в „Алфа“ при първата стъпка трябва да се изправи нашето дълбока вътрешна природа и да се решат на всички проблеми, които имаме, за мобилизиране на нашата енергия, за да се хармонизира и подобри баланса и правилното ни функциониране. Това е началото на едно начинание на съзнанието към желаното щастие.

През цялата история човекът е създал безброй учения и техники за настройка на състоянието „Алфа“. Това състояние, заедно с правилно дишане, са два ключа, които отварят вратата на пробуждане на висшето съзнание и неговата еволюция. Това е пирамида, или по-скоро ефекта на пирамидалната енергия, добър катализатор за това.То е превозно средство, с което се постига.

piramide2

Съдържание и форма като философски понятия са неразривно свързани с произхода на живота и еволюцията му в състояния или измерения. Безспорно е, че пирамидата се явява един архетип на космическа информация, която ние знаем.Вие може да получите отговорите си, дори тогава, когато науката все още не е завършила образованието си в търсене на правилния отговор и обяснение в светлината на сегашните ни закони на физиката и математиката. Някои мислят, че в тази матрица- форма,именно пирамидата на Хеопс е мястото, което отговаря на всички принципи и цели на Единната теория на полето на Айнщайн.

Електромагнитното действие е от основно значение за съществуването на живот, тъй като поддържа баланса на атома. Тези групи атоми заедно формират молекули, и като цяло поддържат и превръщат състояния на материята.

Магнетизма е универсален принцип, който доминира и управлява безкрайната вселена, поддържа различни небесни тела в тясна естествената връзка. Земята, Слънцето, Луната и всички останали планети в нашата галактика предоставят собствените си магнитни излъчвания, които силно влияят на живота ни.

piramideesquema01

B = 1.57 x H
H = B / 1.57
B = 1.051 x A
A = B / 1.051
A = H x 1.4938
H = A / 1.4938
B = 2H / 1.27324

1.57 x H = 1.051 x A
B / 1.57 = A / 1.4938
B / 1.051 = H x 1.4938
H = 4 ( B x 0.5 / Pi)
H = 4 x B x 0.159
H = B x 0.6366
B = H / 0.6366

piramideangulos01

Земята действа като един голям сферичен магнит със Северния и Южния полюс и магнитните области на енергетиката, протичащи между тях. Магнитното поле на Земята във всеки един момент не надвишава 0,5 Гауса, а се генерира от йоносферата, т.е. един слой на въздух, съдържащ електрически заредени частици, и се простира между 90 и на 160 км над повърхността на планетата.

misterio piram 1

Самият живот също е електромагнитно явление. Всеки атом на всяко вещество е малък магнит, със съответно магнитно поле, генериран от електрически компоненти, следователно в цялата материя клетките също имат свои собствени електрически компоненти. Има измерима разлика в потенциала между интериора и екстериора на клетъчната стена, тъй като от вътрешната страна на всяка клетка е относително натоварено с отрицателен потенциал, докато от външната-положителен потенциал. Всяка клетка е един вид батерия, със собствен магнитно поле.

Като се има предвид тази функция, може да видите как група от клетки вибрира с определена честота, когато сте в добро здраве. Но когато тази честота е нарушена поради някаква причина, това е болестно състояние. Признаците и симптомите на болестта са нищо друго освен пасивна проява на дисбаланс в енергийния поток на тялото.

Същността на пирамидата е магнитна енергия, област на сила, причинена от електромагнитна енергия в движение.

Добре известно е, че целта на изграждането на пирамидата на Хеопс не е била да бъде използвана като гробница, тъй както ние сме били накарани да вярваме. Нейната реална употреба е била като център на енергия или здравна терапия за подмладяване. Тези, които са я строили са познавали много добре техниките и закономерностите на природата и на човешкото тяло, защото те не са били хора като нас.

iconopiramide01източник

превод МИО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *