Публикации

Ето до коя възраст детето не е под законите на кармата.

До 7-9 год., но има междина от 9-13 години. На­влезе ли там, то започва да разбира по интуиция.

Ако в предишния си живот е вършило добро или зло, то започва да се стреми към лошото или към доброто, но никога не върши обратното. След още три години е абсолютно в света и започва разплатата. Но в про­междутъка от 11 година душата е изоставена сама да се справя с добро и лошо. В тая възраст трябва абсо­лютно бодро отношение – с любов и доброта. Това е най-страшния период. После душата е самостоятелна за разплата и ново трупане на карма. Годините са 7-9­-11-13-17.

Всяка душа, която е била оставена сама на себе си (и това се допуска понякога) се отдръпва от пътя си. С повече светлина, с бързи крачки настъпва скоро раз­платата. Но по същия начин неразплатена душа може да се подхлъзне и да натрупа стократно повече гнилота.

Необходимо е вечер да се прави преглед на по­стъпките през деня. То е огледало. По тоя начин ду­шата ще отстрани нещо, от друго ще се опази да не протегне пак ръка. Може да се върши и в мигновение. Всичко натрупано е със силата на мисълта. Стопани­нът вечер преди да се прибере обхожда всичко и на­всякъде поставя ключ, за да не дойде крадеца. Всяка душа трябва да определи строго случилото се и което е натежало не бива да се повтаря.

Концентрирането върху дадено нещо е необходи­мо за развитие на вътрешния аз, за развитие на ум­ствения свят – но не в голямо задълбочаване.

Ако дадена душа вече е предопределена да напус­не тоя свят, тя е белязана от Висшите същества. Идва дух да я вземе, познат на тая душа, близък роднина, бил на земя. Някои дълго са в астрала и дълго мислят, че са на земя и имат същите земни желания. Дадена душа, която е пред прага е лесно да се подготви, за да и бъде в лекота, в лекота със слова. Дадена душа, която е пред прага е в тъма. Само физическото е в небудно състояние и тогава със слова трябва да и се помогне – в подсъзнанието и да се каже това. Зависи от развоя на духовното състояние. За мъртвите трябва със светли чисти молитви да се помага и да не се дър­пат с тъга. До 40 дни се държи връзката със сребър­ната нишка – после тя се къса. Молитвите да са много чести, не само на 3, 9 дни – това са дни определени да се мисли и да се моли за мъртвите, да се тласка душа­та към светлината.

Слава Севрюкова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *