Публикации

Катарското богомилско християнство – основа на нашите култури, основа на историята

В СВЕТЛИНАТА НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ И СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ

Мишел Муние

Превод от френски – Невяна Керемедчиева

Приятели, в поредица от публикации ще представим книгата на Мишел Муние.

Тече обратното броене към старта на новото богомилско възшествие на Запад. Предстои историческа среща с Мишел Муние. Нека всеки ден освежаваме паметта с избрани откъси от тази книга и така да не пропуснем нищо съществено по пътя си!

Повече информация за пътуването може да намерите натискайки тук.

Част първа

ПИСМО ДО БЪЛГАРСКИТЕ И СЛАВЯНСКИТЕ ПРИЯТЕЛИ, А ВСЪЩНОСТ ДО ПРИЯТЕЛИТЕ ОТ НОВИТЕ СВЕТОВЕ

(3 септември 2010 година)

Предварителна бележка за истинското знание: Истинското научно знание – за Историята или за Природата – включва три елемента: първо, външната форма, видимите неща и факти, възприемани със сетивата; второ, съдържанието, давано на интелекта, разума, съзнанието, и трето, смисъла, даван на интуицията, съвестта, като естетическо-поетично или философско откровение. Нашият подход тука към средновековната история ще бъде подходът на истинското научно знание: той е невъзможен без работата на „историците”, които установяват какви са фактите от историята и разсъждават върху тях, затова и постоянно трябва да ги имаме като своя мерна линия.

И обратно, ние показваме ясно, че без осъзнаването на смисъла историкът ще затъне неспасяемо и ще се оплете в подходи, лишени от всякаква истинност: защото никоя наука за историята или за природата, без интуитивното съзнание, без въображението и долавянето вътрешно на смисъла (по философски или поетичен начин), няма дабъде истинско научно знание. Поетичното въображение, както казваше Бодлер, осъзнаването чрез съвестта, ще кажем ние, е царицата на истината!

Предисловие към българското издание на нашия труд „Катарското богомилско християнство”

Предназначен за читателите от Западна Европа, този есеистичен труд (исторически в широкия смисъл на думата) за катарското богомилско християнство през Средновековието би могъл да е интересен и полезен за българския народ, тъй като от него именно още през Х-я и следващите векове са дошли на Запад богомилите, а такъв е той и за другите славянски народи.

При осъзнаването на вътрешния й смисъл (с просветление и с пренебрегване и отхвърляне на всякакви лъжи и измамни писания), историята разкрива пред погледа ни – дори да сме доста по-рационални и съвсем не мистично настроени – красотата и силата на богомилското християнско Слово, което, след зараждането си в България, пробуди Европа и дари Славянския свят (посредством знанието и поуките на вълшебните си Приказки) със своята най-истинска дълбинна същност. Така ще поставим край на подлите отвратителни възгледи – за дуализъм и омраза към света, които фалшифицирани текстове приписваха постоянно на катарското богомилско движение.

Словото на богомилите, напротив, дава знание за могъществото на Духа на Истината и Любовта, Духа на Свободата.

Европейските и славянските народни приказки, например, са чист израз на богомилската есхатология (учението за търсене на Бога, за края на злото и за обновяването на света чрез Христос). Тя именно е изворът на всичко възвишено и благородно в европейското религиозно възраждане през Средновековието и началото на цялата културна, социално-икономическа и дори политическа пробуда на Западна Европа.

Въпреки разбунените противникови спрямо избликващата истинска религия сили, целящи унищожаването й, тя е успяла отчасти да повдигне Запада, като е дала живот на мощни филизи: науката и Ренесанса, сриването на феодалния строй… В историята тази нова религия се разкрива като великото тъй мощно тайнство на Словото. А това Слово, дадено някога и още живо трептящо в човешки сърца в Източна Европа, във вашите славянски души, както и във вашите народни приказки, ви призовава също да го разбирате в цялата му истинска светлина. То е преминало чрез англо-саксонските народи чак до народите на Новия свят, Америка, и е залегнало в основата на тяхната тъй действена силна вяра. Нека нашата минала история и вашите бъдни истории ни помирят завинаги в това уникално Слово, от което са изтъкани всички светове и всички човешки съзнания…

Тази книга е първи опит, издържан предимно в исторически, но също и във философски и мистичен аспект, което може да смути хората, прилагащи чисто историческия подход.

В следващата си книга, предназначена за широката публика, ще ви представим тези идеи в по-съкратен и по-научен вид.

Бележка: Ако враждебни сили са скрили отчасти истината за историята на Европа, същевременно като че ли с тези свои действия те са подчертали значението и ролята на тази истина. Това именно е причината за написването на нашата книга… Много по-трудно би било за един славянски историк в родината си да разкрие това, което никаква друга толкова могъща опозиция не е изтъквала по подобен начин… Това е причината за нашия тъй силен порив да опознаем славянската душа…

Все пак трябва да се препрочита, както ние направихме, но много по-ангажирано и задълбочено, Книгата на словото на народите, да се премислят отново и отново вътрешните най-дълбинни тайнствени основи на историята, за да бъдат нашите народи подготвени за бъдните си съдбини…

 

ВЪВЕДЕНИЕ

КАТАРСКОТО БОГОМИЛСКО ХРИСТИЯНСТВО

Да мислим и разсъждаваме тук и сега (при наличието на допирни точки между Изтока и Запада, при наличието на връзка между началното християнство и съвременния свят) за средновековното християнство в лицето на „ереста”, тоест предимно за Богомилите, наричани „Катари”, означава да мислим и разсъждаваме за двигателната сила в историята на нашето човечество и дори за самата ни история…

То означава да върнем на тази наша история прозрението за нейното начало, за нейния изначално заложен смисъл, бидейки в разрез с всички противоположни и вредни интереси, които още от времето, когато била учредена Григорианската теокрация и установена абсолютната власт на Инквизицията, та чак до днес скриват много често тази история и дори – във философски план – великата идея на историята. Защото и досега нашият прочит на средновековната ни история е изключително в духа на григорианството, тъй като той е бил наложен на Европа и на самата църква със силата на невъобразимо мощната тоталитарна власт още от 1050 година и през следващите века…

И едва Революцията, тази родна дъщеря на Богомилската ерес, доста късно ще премахне, заедно с феодализма, и страшните жестоки „белези” на Инквизицията…

Дошло е вече времето да разчетем знаците и да възстановим (независимо от аргументите и „документите”, създадени от Инквизицията) всичко онова, което самите Народи разказват, като се започне със Словото в народните им предания с универсално

значение, за истинската ни история…

Тази книга следователно не е още една книга за „катарите”, това е книга за историята, за богомилското християнство, наричано „катарско”, разгледано не самоцелно, а като начало, най-напред в Западна Европа, на онази най-важна работа, за която го е било подготвило първоначалното християнство, за работата на историята…

Заповядайте на нова среща с Мишел Муние в пътуващия семинар “ В земята на Катарите“ – 14.10-20.10. Повече информация ще получите натискайки ТУК ( Натисни )

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *