Публикации

Молитва „БОЖЕСТВЕНАТА МИЛОСТ“

Сърдечни приятели!

Най-искрено ще помолим Небето да ни дари
СВОЯТА УТЕХА, СЪСТРАДАНИЕ и ПОДКРЕПА!
Да прояви ВЕЛИКАТА СИ БОЖЕСТВЕНА МИЛОСТ,
ВСЕОПРОЩЕНИЕ И ЛЮБОВ!!!
За да се изпълнят душите ни с Благост!
Духът ни да се изявява в Благодат!
Съзнанието ни да пребивава в Блаженство!

Включете се и вие, ПРИЯТЕЛИ!

Човеци, независимо къде по света се намирате
– отделете една минута за

КОЛЕКТИВНАТА МОЛИТВА „БОЖЕСТВЕНАТА МИЛОСТ“

Споделете информацията
за нея, за да достигне до пробудените души!
Благословени Човеците – проводници
на БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ И ИСТИНА!

СИЛВИНА БЕЛ ИЛАЛИ и ГЕОРГИ ИЗВОРСКИ

КОЛЕКТИВНА МОЛИТВА БОЖЕСТВЕНАТА МИЛОСТ

ГОСПОДИ, БЛАГОДАРИМ ТИ !
СЛАВА ТЕБЕ!
ГОСПОДИ, БОЖЕ наш ВСЕЛЮБЯЩИЙ
и ВСЕМИЛОСТИВИЙ,
ТАТКО ВСЕДЪРЖИТЕЛЮ,
ТВОРЕЦО на Небето и Земята,
на всичко видимо и невидимо!
ЛЮБОВ на ВСЕЛЮБОВТА!
МИЛОСТ на ВСЕМИЛОСТТА!
БЛАГОСТ на ВСЕБЛАГОСТТА!
СЪСТРАДАНИЕ на ВСЕСЪСТРАДАНИЕТО!
УПОВАНИЕ, ПОДКРЕПА И СТОЖЕР на живота ни!!!
ТИ ни даряваш ВЕЛИКИТЕ СИ
ЖИВОТВОРНИ МИЛОСТИ и БЛАГА!
ГОСПОДИ, изцяло на ТЕБ уповаваме!
В ТВОИТЕ ВСЕСИЛНИ И ВСЕМИЛОСТИВИ РЪЦЕ,
живота си предаваме!
Чуй сърдечната ни молитва!!!
ГОСПОДИ, БОЖЕ НАШ ВСЕМИЛОСТИВИЙ,
дари ни ТВОЯТА УТЕХА, СЪСТРАДАНИЕ и ПОДКРЕПА!
ПРОЯВИ ВЕЛИКАТА СИ БОЖЕСТВЕНА МИЛОСТ,
ВСЕОПРОЩЕНИЕ И ЛЮБОВ към нас!
Прости грешките ни!
Умилостиви сърцата ни!
Омиротвори живота ни!
Облекчи мъката и страданието ни!
Смекчи Съдбата ни!
Дай ни Силата да преминем
всяко изпитание най-милостиво и най-леко!
ГОСПОДИ, прояви ЛЮБОВТА СИ към нас
чрез СВОЯТА ВСЕМИЛОСТИВА ЛАСКА!
Научи ни и ние да Я проявяваме Винаги и Навсякъде!!!
Научи ни да проявяваме
Доброта и Нежност, Ласка и Благост
към Всички и Всичко и към себе си!
Научи ни на Велико Състрадание
и Милостива Човечност!
Научи ни на Милосърдие и Милостивост,
на Съпричастност и Съчувствие!
За да станат мислите, чувствата,
думите и делата ни
нежни и внимателни,
изпълнени с грижа и подкрепа
към всички живи същества!
За да се научим да общуваме
Топлосърдечно, МИЛО, с Истинска ЛЮБОВ!
ГОСПОДИ, Благослови ни и ни Осветли,
за да носим винаги,
във всяка наша клетка,
ТВОЯТА ВЕЛИКА МИЛОСТ!
И винаги и навсякъде
да бъдем достойни за Нея!!!
ГОСПОДИ, води ни и ни подкрепяй,
за да се превърнем в Истински Извори
на СВЕТЛИНА И ТОПЛИНА,
на ОБИЧ И НЕЖНОСТ, на КРАСОТА И СИЛА,
на ДОБРОТА И СЪРДЕЧНОСТ!
За да се изпълнят душите ни с Благост!
Духът ни да се изявява в Благодат!
Съзнанието ни да пребивава в Блаженство!
Нека ТВОЯТА ВЕЛИКА МИЛОСТ
и ТВОЯТА БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ
озарят всяка разумна същност във Вселената!
За да пребъдваме всички
в МИР и ХАРМОНИЯ,
в ПРИЯТЕЛСТВО и ЧОВЕЧНОСТ,
в ЛЮБОВ И СЪСТРАДАНИЕ.
ГОСПОДИ, ТВОЯТА ВОЛЯ ДА БЪДЕ!
БЛАГОДАРИМ ТИ
от Дух и душа, ум и разум, сърце и воля!
СЛАВА ТЕБЕ!
Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!
Амин! Аум! Аумен!
Харум! Харом! Харим!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *