Uncategorized, Публикации

Учителят – разрешава ли молитвата всички въпроси? Кои и защо?

Някои религиозни казват, че с молитва всички въпроси се разрешават.

Това зависи от молитвата. Как трябва да се моли човек? Като се молят, хората застават в различни положения: на колене, прави, с вдигнати или със спуснати ръце и т.н. Ако държи ръцете си нагоре, с допрени длани, човек крие нещо в себе си, не е открит пред Бога. След това той отваря ръцете си, с което иска да каже, че се отваря, нищо не държи за себе си. Друг пък се моли със спуснати надолу ръце, с което показва смирение. Това са положения, с които човек прикрива Истината. Който се моли така, не може да успява. Тази молитва не се приема. Вместо да вдигне човека, тя му причинява пакости. Разумните същества се отдалечават от онези, на които молитвата е изкуствена, понеже тя произвежда дисхармония в духовния свят. Никакви религиозни форми не са в състояние да подобрят човешкия живот. Казано е в Писанието, че Духът ще ни научи на всичко. Значи, когато Божият Дух, т.е. Духът на Любовта влезе в нас, Той ще ни научи да се молим. Той ще заличи човешките грехове. Силен е Духът, велика и необятна е Божията Любов, затова те са в състояние да заличите греховете на човечеството от памтивека досега. Обаче ти трябва да бъдеш внимателен, да не грешиш. Заличи ли Бог греховете ти, повече не греши. Ако продължаваш да грешиш, ти ще влошиш положението си – кармата ти ще стане по-тежка.

Защо не трябва човек да се удоволства? В удоволстването има една голяма опасност, а именно, там влиза насилието. Няма по-страшно нещо от насилието. Всеки, който се е опитвал да изнасили Любовта, не е успявал. Който се е опитвал да изнасили Бога, той сам се е разрушавал. Какво значи, да изнасилва човек Бога? Когато изнасилва себе си, своята душа, човек изнасилва Бога. И когато изнасилва ближния си, пак изнасилва Бога. Голямо напрежение изпитва човек, когато си служи с насилието. Той се намира в положението на чрезмерно изопната тетива. Днес се опъва, утре се опъва, докато най-после се скъса – не може вече да издържа. След това идат страданията.

На какво се дължат страданията? – На голямото напрежение на човешкия ум и на човешкото сърце. Те се намират под голям натиск, на който не могат да издържат. Какво ще стане с вашата къща, ако всеки ден пренасяте голямо количество злато от единия етаж в другия? Ще дойде ден, когато къщата ви ще се събори. Такова е положението на сегашните хора. Умът и сърцето им се намират под непосилния товар на мисли и чувства, с които не могат да се справят. Голямо богатство са човешките мисли и чувства, но за онзи, който знае как да се справи с тях. Който не знае, трябва да раздаде това богатство на бедните. Христос казва: „Който не е готов да раздаде всичкото си имане на сиромасите, не може да бъде мой ученик“. Сега и на вас казвам: Раздайте имането си на сиромасите, да не отидете заедно с него на дъното на морето. Ако светът не се оправи, няма да се мине дълго време и той, заедно със своето богатство, ще се разруши и ще се намери на дъното на морето. Затова, именно, Бялото Братство работи усилено, приготвя хора за нова култура, за новия живот. Те се готвят да напуснат старата къща, с претоварените от богатство етажи, и да влязат в нов свят, с нови условия и живот.

Казвате: накъде трябва да се обръщаме, като се молим? Едно трябва да знаете: молитвата не търпи никакви правила, никакви ограничения. Когато човек се моли, както трябва, той винаги е обърнат към Бога. Вие не можете да се молите, ако не сте обърнати към Бога. Ако се молите на Бога, а мислите за някой човек, бил той ваш приятел, или ваша майка, или ваш баща, значи вие се молите на тях. Ако се молите на Бога, а мислите за парите си, за къщата си, на тях се молите. Ако се молите на Бога, а мислите за някой светия, вие се молите на този светия, а не на Бога. Следователно, искате ли молитвата ви да бъде приета от Бога, мисълта ви трябва да бъде насочена изключително към Него.

Мисълта на човека не може да се развива без молитва.

И тъй, помнете следната Истина: няма по-благородно нещо в живота на човека от молитвата. Каквото друго и да ви казват хората, не забравяйте значението и необходимостта от молитвата, от общението с Бога. Нито знанието, нито любовта, нито мъдростта на земята са в състояние да се сравнят с общението с Първата Причина, каквото има в молитвата. Силата на молитвата седи в това, че като се моли човек, той впряга всичките си добродетели на работа.

Единственото нещо, на което не мога да ви науча, е да се молите. Аз никога не си позволявам да науча някого как да се моли. Защо? –Според мене молитвата е най-свещеният акт, който е достояние само на душата. Някой ме запитва: ти как се молиш и кога се молиш? – Как се моля, не мога да ти кажа, но всякога се моля: аз се моля и като ям, и като пия вода, и като чета, и като работя — всякога и навсякъде се моля. – Не ти ли става тежко от толкова много молене? – Напротив, по-леко ми става. Животът се заключава, именно, в молитвата. Престане ли човек да се моли, и животът изчезва. Велико нещо е молитвата! Тя не се изразява чрез бъбрене, чрез шепнене на молитви. Като се научите да се молите, и животът ви ще се осмисли.

е произнася като се повдигат ръцете нагоре със съединени пръсти, слагат се върху главата, после на сърцето и накрая (с поклон) на коленете.

ВЕЧЕРНА МОЛИТВА

Господи, във време на почивката на моето тяло, огради ме с Твоята Светлина и ме пази. Аз отивам горе да се уча, да се моля и да работя. Аз искам да се срещна с Христос и вярвам, че това ще стане, защото това е Неговата Воля, а Неговата Воля на две не става.

Амин

МОЛИТВА НА ДЕТЕТО

Подкрепяй ме, о Боже, Татко наш, във вси неволи да търпя и над съблазните всечасни да се въззема с чистота.
И хлебеца ми благославяй, и въздуха, и чистата вода; и сън ми дай детски – чист и сладък, да бъда силен и крепък в труда. В сърце ми младо, Творче Благий, изливай щедро Своята Любов, на вси страдущи да помагам и да вървя по пътя Ти нов. Ти, Боже, Който можеш всичко и грижиш се безспир за мъничките птички и за целия земен мир, о, Боже. бди над мене от Своя Слънчев свод. Прати, Боже, благословение над моя млад живот, да раста под Твоята благост, под Твоята светла шир, да се събуждам с радост и да заспивам в мир.

Амин

МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ

(лично)

Господи, Ти Си източник на живота. Изпрати в мен животворната Си сила – Духа, да ми излекува ума, сърцето, духа, душата, волята и тялото. Да ме излекува от всички физически и психически болести и страдания. Да ме дари със здраве, сила и живот, с младост и красота, да развие в мене дарби и способности, за да мога да живея, да се уча и да Ти служа.

Амин

O,Господи, нека Твоят Дух слезе в моето сърце да озари душата и да изпълни цялото ми същество с всичката Твоя пълнота.

Амин

МОЛИТВА НА ТРИЕДИННИЯ БОГ

За тази молитва Учителят е казал: „Тя е най-важната молитва. Чете се, когато имаш голяма нужда. Тя е молитва за изгонване лошите духове от себе си и за самомагнетизиране.“
I. (1) Господи, да дойде Твоят Дух върху моя дух. (2) Да изпълни сърцето ми и душата ми с Твоето Присъствие. (3) И да укрепи нозете ми във всяка правда. (4) Покланям се пред Вечната Канара, от Която съм отсечен. (5) Благословено Твоето Име, Господи. Укрепи ме и въздигни ме, за да Ти служа с веселие.
II. (1) Господи, Боже мой, да дойде Твоят Дух и да просвети ума ми. (2) Да освети сърцето ми и да изпълни душата ми с всяка радост и веселие. (3) Покланям се пред Теб – Вечния Извор, Който всякога си ме поил. (4) Умий нозете ми, измий сърцето ми, избели душата ми, за да съм чист и свят пред Тебе. (5) Благословен Си Ти, Господи, Боже мой.
III. (1) Господи, Боже мой, да дойде Твоето Благоволение върху моя дух. (2) Да изпълни сърцето ми и душата ми с благите плодове на Духът. (3) Да утвърди нозете ми в силата на Твоето Присъствие. (4) Покланям се пред Твоя Вечен Дух, Който ме оживява и възкресява из мъртвите. (5) Пази ме, Господи, със Святото Си Име, за да Ти служа с радост и веселие и да бъда едно с Теб, Господи Исусе Христе, както Ти с Отца!

Амин

Самомагнетизиране може да се постигне, когато всяка фраза от тази молитва се придружава със специални движения, дадени от Учителя.
Описание на движенията, записани от брат Стефан Тошев:
I.
(1) Изговарянето се придружава със следното движение: Двете ръце се събират над главата, пръстите се допират с върховете си и образуват остър ъгъл, върхът на който е на около 20 см от темето. Ръцете бавно се спущат върху темето на главата.
(2)Пръстите на двете ръце се поставят върху сърцето. Ръцете бавно се разтварят, така че дланите да се обърнат напред, докато ръцете дойдат в хоризонтално положение.
(3)Ръцете с длани към тялото се поставят отделно върху двете съответни колена.
(4)При изговаряне на израза се прави пълен поклон, коленичи се, ръцете свити за опора се поставят на земята, докато и челото опре на земята. Като се изправим, изговаряме (5).
II.
(1) Ръцете извършват движение над главата, както в I. (1) и при израза „и да просвети ума ми“, дясната ръка се слага с пръстите на челото, а лявата се спуща свободно.
(2) Прави се същото, както в I. (2).
(3) Прави се пълен поклон, както в I. (4).
(4) Дланите на ръцете се слагат върху коленете. След това пръстите на ръцете, допрени с върховете си с длани към тялото, се слагат върху сърцето. После ръцете бавно се разтварят с длани, обърнати напред до хоризонтално положение, докато се свърши израза.
(5) Произнася се със спуснати ръце.
III.
(1) Също, както I. (1).
(2) Също, както I. (2).
(3) Също, както I. (3).
(4) При произнасяне на първия израз, до думата „мъртвите“ се прави пълен поклон, както при 1.(4). След това се става и при свободна поза двете ръце се вдигат с дланите напред. При това положение се казва (5) до края на молитвата.

ПСАЛОМ 91

 1. Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогъщаго.
 2. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Него ще се надея.
 3. Защото Той ще те избави от сетта на ловеца и от губителен мор.
 4. С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище. Неговата Истина е щит и всеоръжие.
 5. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,
 6. От мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.
 7. Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи отдясно ти, но при тебе няма да се приближи.
 8. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.
 9. Понеже ти си направил Господа, моето упование, Вишнаго, свое прибежище,
 10. Няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи до жилището ти,
 11. Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във вейте твои пътища.
 12. На ръце ще те подигат, да не би да препънеш о камък ногата си.
 13. Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и ламя.
 14. Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя. Ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.
 15. Ще Ме призове и ще го послушам, с него ще съм, когато е в скръб, ще го избавя и ще го прославя.
 16. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.

Амин

ФОРМУЛИ ОТ УЧИТЕЛЯ

Свещената формула

Щом дойдеш до едно противоречие в себе си, една невъзможност за тебе, ще кажеш: „У Бога всичко е възможно. Аз живея в Него. И с Неговата Мъдрост всичко мога да постигна.“ Щом туриш това, Бог, Който живее в тебе, ще почне да действа. Щом си в съгласие с Него, Бог работи с тебе; щом не си в съгласие с Него, Той не работи с тебе.
Защото ние сме израз на Бога. Бог работи с нас, за да се прояви. И щом ние работим с Него, ние сме в хармония с Него и Той ще се прояви. Този закон може да проверите само като се намерите в едно безизходно положение – в пустинята сте, изложени сте на явна смърт. Отнийде няма помощ. Тогава може да опитате как работи този закон. И ще видите, че в пустинята може да ви се даде помощ.

Формула на душата

Бог е вложил всичко в моята душа. Аз искам да стане Волята Божия, както Бог е определил за мен.

Формула за владичеството на Бога

Бог царува на Небето и Неговата Воля е абсолютна!
Бог царува на Небето, Бог владее и в ада, Бог царува и в мене.

Формули, дадени от Учителя на 7-те Рилски езера (14-19 август 1940 г.)

Господи, благодаря Ти за свещената енергия на Божествения живот, който ни изпращаш заедно със слънчевите лъчи. Живо чувствам как той прониква във всичките ми органи и навсякъде внася сила, живот и здраве. Той е израз на Твоята Любов към нас. Благодаря Ти.
Аз съм мобилизиран, аз имам работа, аз служа на Бога и затова всички духове, които причиняват болести, да си отидат.
Аз живея в Бога и Бог живее в мене. В Бога никаква болест няма. И затова аз трябва да бъда здрав и съм здрав.
Аз разполагам с неизчерпаемо богатство. Аз живея в изобилието на Божията Любов. Дишам светлината на Божествената Мъдрост, движа се във великата Божия Истина, която носи свобода и простор за душите, като раздавам всичко, което Бог ми дава.
В небето, между спасените, само ангелите – Синовете Божии – са, които служат на Бога с Любов, Мъдрост и Истина.
Аз съм ангел-вестител, служител на Бога. Това е моята работа, за която съм дошъл на Земята.
Аз съм създаден да бъда добър, аз съм създаден да бъда красив, аз съм създаден да бъда силен, аз съм създаден да бъда разумен. Аз искам да бъда честен, аз искам да бъда справедлив, аз искам да бъда разумен, аз искам да бъда благороден.
Затварям очите си за физическия свят, отварям ги за Духовния, Ангелския и Божествения свят. (три пъти)
Затварям ума си за физическия свят, отварям го за Духовния, Ангелския и Божествения свят. (три пъти)
Затварям устата си за физическия свят и отварям я за Духовния, за Ангелския и Божествения свят. (три пъти)
Неразположен си, кажи: Бог е сега разположен, всички светове, всички ангели са радостни. Тук има някакво заблуждение. Тогава защо аз да се спъвам?
Увод към следващата формула: „Колкото и да е трудна тази работа, аз ще я свърша с Бога и Духа, Който ме ръководи.“ (Казва се само един път.) Самата формула:
Господи, Ти всичко можеш! Твоят Дух, Който Си изпратил да ме ръководи, чрез Тебе всичко може! И аз чрез Твоя Дух всичко мога. (Тази формула се произнася три пъти. Тя е силно магична формула.)
Божият Дух, възлюбленият на нашите души, ще свърши всичко за нас.

Формула „Доброто оръжие“

Истината се намира в човека. Ето защо, нападне ли ви злото, кажете си следната формула: „Бог е Любов. Бог е Мъдрост. Аз съм Добро. Аз съм Истина“. Тази формула ще ви послужи при всички нещастия, противоречия и злини в живота ви. Дойде ли някакво изкушение, за да запазите любовта си, изговорете тихо в себе си формулата.
И тъй, искате ли да се справяте с мъчнотиите в живота си, прилагайте дадената ви формула. Кажете си: „Бог е Любов, Бог е Мъдрост. Ние сме Добро, ние сме Истина“. Произнасяйте формулата съзнателно и следете да видите какви резултати ще имате. Дали сте гладен, болен, слаб, произнасяйте формулата смело, без колебание. Дето минавате, произнасяйте формулата и мислете върху съдържанието и смисъла й.
Ползвайте се от формулата, която днес ви дадох, при всички трудни случаи на живота си. Произнасяйте я с всичкото уважение и почитание. Дръжте тази формула в ума си като добро оръжие, с което можете да се защитавате. Ако държите оръжието си чисто, каквото желаете, може да постигнете. Оставите ли го да ръждяса, други ще го вземат от ръцете ви. Щом изгубите оръжието си, с него заедно ще изгубите и свободата си.

След ставане от сън

По различно време и години Учителят даваше методи за вътрешна работа на ученика. Един от тях бе, след ставане от сън, ученикът да се обърне към Началото на живота. Учителят нареди да се направят извадки от беседите на онези формули, които се произнасят след ставане от сън. Ето едни от тях:
Сутрин като станете, направете опит, кажете си:
„Благодаря Ти, Господи, за голямата благодат, която имаш към нас. Ние Те познаваме, че Си Всемилостив, Всеистинен, Всемъдър.“
Повтаряйте това в продължение на един месец и елате да ми кажете каква е температурата на душата ви. Това е всичката тайна. Ако повтаряте това десет месеца, ще бъдете още по-добре.
Всяка сутрин като станете, кажете си:
„Боже, благодаря Ти, че съм останал жив, за да мога да Ти служа и днес.“
„Аз съм дошъл на Земята да придобия Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата, Добротата.“
Докато не придобиеш трите велики добродетели: Любовта, Мъдростта, Истината, никога няма да бъдеш силен.
Станеш ли сутрин, кажи:
„Аз съм дошъл да донеса Доброто, Любовта, Мъдростта, Правдата. Дошъл съм и да възприема.“ Щом си натоварен с всички добродетели, чудеса ще станат с тебе.
И тъй, като ставаш сутрин от сън не мисли, че си мъж, жена или дете, но си кажи:
„Аз съм ангел вестител, служител на Бога. Това е моята задача, за която съм слязъл на Земята.“
Всяка сутрин като станете, вдигнете ръката си към небето и кажете:
„Господи, погледни ръката ми и кажи какво трябва да направя днес? Ако имам някакъв дефект, кажи ми какъв е и дай ми начин да го изправя.“
Когато вдигнем ръката си нагоре и я отворим, едновременно с това и мъдростта в нас се разтваря и изпуща светлина навън. Ясновидецът вижда тази светлина и голяма радост изпитва.
Едно време, когато бях на вашите години, когато учех тази наука, когато ставах сутрин, тъй започвах:
„Благодаря Ти, Боже, за всичко, което Си ми дал и Си ме научил.“
И вие започнете така. Това е велико Учение. Ако не започнете така, вие ще бъдете във вечна тъмнина, във вечен мрак наоколо си. Ако го приложите, и Господ, и ангелите ще ви се усмихнат и ще ви помогнат да станете синове Божии.
Станеш рано сутринта, започни да работиш и кажи: „Йеова и ре“. Това значи: „Господ ще промисли.“
Всяка сутрин като станете от сън, кажете си:
„Аз искам да стана умен.“ Тази мисъл отива към ума и започва да храни клетките. Ако правите това цяла година, в края на годината ще имате малък резултат. Умът ви ще се проясни, ще схващате нещата правилно.
Каква трябва да бъде първата ви мисъл, като станете:
Кажете: „Благослови, Господи, душата ми. Благодаря Ти, че съм станал днес да свърша работата си, както трябва, дето и да съм, и да мога да израсна толкова, колкото трябва“.
Като стане от сън, човек трябва да се помоли, да го ръководи Бог през деня, да бъде страж на устата му, да не предизвиква запалване на бомби.
Още със ставането си от сън, турете в ума си за през деня една основна мисъл, върху която да работите.
Като ставаш от сън, първо се спри върху мисълта, какво иска днес Бог от тебе. За себе си аз зная това. Някой ден се иска нещо малко от мене – да нахраня една птичка. Предварително туря трошици в джоба си, че като срещна птичката, да съм готов. Давам й трошиците и си заминавам.
Станеш сутрин от сън, вглъби се в себе си да възприемеш поне една Божествена мисъл, която ще внесе мир и спокойствие в душата ти. Тя ще те направи смел и решителен.
Като станете от сън, кажете си:
„Ще се подмладя.
Господи, благодаря ти за ума, за сърцето, за душата и за духа, които Си ми дал. Отсега нататък ще работим така, че да Те познаем и да влезем във Вечния живот“.
Всеки човек, като стане сутрин, най-първо трябва да се помоли на Бога да уреди ума му, да внесе просветление в неговата глава. След това да се помоли да дойде просветление за сърцето му и най-после да се помоли да се улесни работата му за през деня във физическия му живот.
Сутрин като станеш 15 минути си длъжен да употребиш за размишление, да се молиш, защото на всеки 15 минути от Невидимия свят има по един трен.
Като станеш, кажи: „Искам Господ да бъде на първо място.“
„Желая да бъда проводник на Божественото в света.“
Сутрин дори прекарай в молитва един час.
Станеш от сън, кажи си:
„Днес искам да направя повече, отколкото вчера.
Без страх в Любовта безгранична.
Без страх и без тъмнина в безконечната Любов на Вечността.
Великият Дух на Вселената, Който съживява всички клетки, да ми дари живот и здраве“.
Правило за всеки ден: Да не пропуснеш ден, в който да не изговориш следната формула при ставане от леглото, за да бъдеш през целия ден в хармония с Бога и за да бъде плодотворна твоята работа през деня: „Аз живея в Бога и Бог живее в мен.“ За да има формулата по-голямо действие, трябва да се придружава с пеене и движение, които човек трябва да намери интуитивно.
За да ви вървят работите добре, сложете ръцете си на горната част на главата си и кажете: „Господи, искам да Ти служа с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичкия си дух.“
Всяка сутрин след ставане, ще определите две минути за връзка с Невидимия свят. Силата на човека седи във връзката му с Невидимия свят. Всички, които са завършили своето развитие и се интересуват с; човечеството, имат тази опитност. За вас е достатъчно за две минути само да отправите съзнанието си към Космическото Божествено Съзнание, за да се свържете с напредналите същества и да опитате силата, която те упражняват върху вас. Достатъчно е само две минути да тече тяхната енергия през съзнанието ви, за да можете през целия ден да се чувствате силни, мощни по мисъл, по чувства, по дух, да свършите успешно работата си през деня.

Формули за всеки ден

„Мога, Господи, да направя всичко, каквото ми кажеш. Няма нищо, което да не мога да направя за Тебе“.
„За Бога, за Когото аз живея, всичко мога да направя.“
„Господи, желая с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и сила да изпълня Твоята блага Воля без никакво изключение.“ – Ще си служите с тази формула всеки момент: Като си буден и като спиш; като ядеш и като работиш. Щом изговориш тази формула, ти си вече на своето място.
„Благослови ме, Боже, да разбирам Твоя Божествен план и да бъда един скромен съработник във Великото дело на Земята.“
„Господи, научи ме да бъда търпелив, да бъда милостив и чист.“

Формули за ограждане

Господи, огради ме с Благия Си Дух, да мога да изпълня Твоята Свята Воля.
Господи, огради ме с Благия Си Дух, да осветя Твоето Име на Земята.
Господи, огради ме с Благия Си Дух, да работя за идването на Твоето Царство на Земята.
Да бъде благословен Господ Бог Мой.

Амин

Господи, огради ни с Благия Си Дух на Твоята Вечна Виделина, да осветим Твоето Име на Земята.
Господи, огради ни със Святото Твое Слово, да работим за идването на Царството Ти на Земята.
Господи, огради ни с Живата Си Любов, да можем да изпълним Твоята Свещена Воля.
Да бъде благословен Господ Бог наш!

Амин

Господи, огради ме с Небесния Си покрив, с диамантената Си стена и с кръга на Любовта.
В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа. (3 пъти)

Формули преди заспиване

Когато заспиваш, ще пазиш следните правила:
Ще се освободиш от всички тревоги и безпокойствия и ще се изпълниш с любов към Бога и към всички същества.
Ще кажеш при заспиване: „Сега отивам в училището на астралния свят и желая да свърша добре работата, която ще ми се даде там.“
Ще кажеш: „Господи, отивам в Школата горе на Всемирното Братство. Аз знам, че това е и Твоята Воля. И това ще стане, защото Твоята Воля на две не става.“
Обръщайте се към клетките на мозъка си, на дробовете си, на стомаха и най-после и към клетките на останалите органи, на мускулите, на костите и ще им кажете: „Слушайте, аз отивам на училище. През това време вие свършете възложената ви работа, че като се върна, да намеря стаите изчистени, проветрени и целия организъм обновен.“
При лягане ще казваш: „Господи, във време на спане, Ти огради тялото ми с Твойта Светлина и го предпазвай.“
„Господи на Силите, изпрати Духа Святи на Силите и освети стаята ми със Светлината Си и Силата на Своя Дух, огради леглото ми с огнения кръг на Твоята Любов, за да бъде стаята ми и целият ми дом освободен от зли влияния.“
525]Формули, дадени при миене на езерото Махабур
При миене на краката: „Чистотата носи живота.“
При миене на лицето: „Божията Светлина да озари лицата ни.“

Формула при земетресения и бедствия

Всичко, което е добро, мога да приема.
Всичко, което е добро, мога да приложа.
Когато искам да направя добро, няма сила,
която може да ми противодейства.
Всичко мога да направя чрез живия Господ на Любовта,
Който всичко е създал в света.

Формули с дълбоко дишане

Кажи мислено:
При вдишване: „Да се прослави Името Божие в мен.“
При задържане на въздуха: „Да се въдвори Царството Божие и Неговата Правда в мен.“
При издишване: „Да бъде Волята Божия.“
Ако тези формули се произнасят редовно сутрин, на обед и вечер, а и в друго време, човек ще може да реализира 75% от плановете си в живота.
„Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето и правилно да изпраща енергиите си по целия организъм, както Слънцето изпраща енергията си по целия свят.“
При вдишване: Господи, благодаря Ти за Божествения Живот, Който Си вложил във въздуха и който приемам заедно с въздуха.
При задържане: Този Божествен Живот, който съм приел заедно с въздуха, прониква във всичките ми органи и навсякъде внася Сила, Живот и здраве.
При издишване: Този Божествен Живот проявявам във всяка своя деятелност. Той е израз на Твоята Любов към нас. Аз ще употребя тази сила, за да Ти служа.
При вдишване: Господи, благодаря Ти, че Си вложил във въздуха Своята мисъл и заедно с въздуха приемам и Твоята мисъл.
При задържане: Твоята мисъл ме изпълва със Своята Светлина.
При издишване: Тя внесе в мен нови идеи, ново разбиране за нещата. С нея ще работя за Тебе.
При вдишване: Господи, благодаря Ти, че заедно с въздуха приемам и Твоята Любов.
При задържане: Твоята Любов изпълва моето сърце, моя ум, моята душа и моя дух.
При издишване: Твоята Любов, която съм приел, проявявам към всички същества. С нея ще работя за слава на Твоето Име.
Може да изберете и някои хубави изречения от Библията за същата цел или стих от Евангелието на Йоана, върху които да размишлявате по време на дишането. Или при вдишване да изговорите мислено „Отче наш“, също при задържане и при издишване по един път. Такива дихателни упражнения може да правите сутрин, на обед и вечер по десет, а може да изговаряте мислено при вдишване, задържане и издишване „Добрата молитва“ общо един път. Или да изговаряте по три пъти „сила, живот, здраве“ при всяко вдишване, задържане и издишване. Това упражнение можете да правите сутрин, на обед и вечер по десет пъти.

Формули преди пиене на вода

„Както водата разхлажда и освежава, така и моите чувства да разхлаждат и освежават уморения и жаден пътник.“
„Сила, Светлина, Добро.“

Формули преди хранене

„Само проявената Божия Любов носи изобилния и пълен живот.“
„Благославяш ни, Господи, и ние опитваме изобилието на Твоята благост.“ (три пъти)
Когато отчупиш залъка, кажи: „Благодаря Ти, Господи, за хляба, който Си ми дал. Искам да бъда чист и устойчив като житното зърно.“
„Господи, Благодаря Ти за изобилието, което Си ни дал. Нека то да достигне до всички хора по лицето на Земята. Нека всички имат да ядат това, което ние ядем.“
Преди хранене: „Сила за ума, живот за сърцето, здраве за тялото.“ При поемане на първия залък: „Сила за ума“, при втория залък: „Живот за сърцето“, при третия залък: „Здраве за тялото“.

Молитва преди и след хранене

Божията Любов носи изобилния и пълен живот.
Само Божията Любов носи изобилния и пълен живот.
Само проявената Божия Любов носи изобилния и пълен живот.

Амин

Формули за лечение

Онзи, на когото съзнанието е будно, може да се лекува само с мисълта си. Щом заболее, той веднага се издига в мисълта си и там изправя погрешката си, която е причина за болестта му. После той слиза в сърцето си, дето също изправя погрешката си, която е причинила болестта му. Най-после слиза в областта на волята си и там изправя погрешката си. След това казва: „Да бъде Волята Божия.“ Щом каже така, болестта и мъчнотията му изчезват.
Като се намирате пред известни мъчнотии и страдания, кажете: „Любовта иде.“ Ако сте сиромах, ако сте болен, ако сте неразположен, кажете: „Любовта иде.“ Любовта е велика сила, от която бягат лошите духове и мъчнотиите, и страданията. Няма по-красиво нещо за човека от това да осъзнае, че Любовта иде вече в света. Любовта подразбира присъствието на Бога.
При безсъние, кажи: „Тази нощ ще спя. Аз трябва да спя и ще изпрося от Безкрайното Съзнание помощ, за да ми изпрати сън.“ (Произнася се сутрин, за да действа през деня.)
Когато ви боли някъде, сложете ръката си на болното място и изговорете следното: „Това е живот вечен да позная Тебе, Единното, Истинното Бога и Христа, Когото Си изпроводил. Това е живот вечен – да позная Любовта.“
Поставете дланите на ръцете си на болното място и кажете: „Аз живея в Бога. В Бога не съществуват никакви болести.“ Ако вярата ви в Бога е силна, няма да мине половин час и болката ви ще изчезне.
Аз ще ти кажа само една дума: „Аум, аумен“, „Аумен – амин“ – Тази дума съдържа всичко в себе си. Аумен – това е ключът.

Десетте най-важни стиха от евангелието на Йоана

Когато Учителят държеше беседите си, предварително си изваждаше бележка за стиховете от Библията, написваше ги на едно листче и ги слагаше в Библията. После листчето Му служеше за справка, когато трябваше да говори за съответния стих и да го цитира. Той носеше винаги Библия със себе си на беседата. Тя лежеше на катедрата. Когато четеше, си служеше с лупа. А когато бяхме на планината, тя лежеше на коленете Му. После, след справката, я слагаше леко на плоския камък до себе си на Молитвения връх на Рила.
Ето десетте най-важни стиха от Евангелието на Йоана, които Учителят е дал на учениците от Школата и на които лично е опитал силата им.
Гл. 14, ст. 15: „Ако имате Любов към Мене, опазете Моите заповеди.“
Гл. 11, ст. 42: „И Аз знаех, че винаги Ме слушаш, но за предстоящия народ рекох това, за да повярват, че Ти си Ме проводил.“
Гл. 12, ст. 23: „А Исус им отговори и рече: Дойде часът да се прослави Син человечески.“
Гл. 8, ст. 29: „И Този, Който Ме е проводил, с Мене е, не Ме е оставил Отец самичък, защото аз правя всякога, що е Нему угодно.“
Гл. 6, ст. 63: „Духът е онова, което дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които аз ви говоря – Дух са и Живот са.“
Гл. 3, ст. 33: „Който приеме свидетелството Негово, запечатал е, че Бог е Истинен.“
Гл. 3, ст. 5: „Отговори Исус: Истина, Истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Царството Божие.“
Гл. 20, ст. 22: „И това като рече, духна и казва им: Приемете Духа Святаго.“
Гл. 21, ст. 15: „А като се наобядваха, казва Исус Симону Петру: Симоне Йонин, любиш ли ме повече от тия? Казва Му: Ей, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Казва му: Паси агънцата Ми!“
Гл. 15, ст. 26: „А като дойде Утешителят, Когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на Истината, Който от Отца изходи, Той ще свидетелства за Мене.“
Научете тези стихове наизуст. Повтаряйте ги, когато не сте разположени и имате затруднения във вашия път. Ще опитате силата им. Те са за Вътрешната Школа на ученика.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *