Публикации

Нашият бог е баща-майка. И мъжкият, и женският аспект имат еднакво важно значение. Преобладаването на мъжките вибрации води тази страна по път, лишен от изобилие за преобладаващото мнозинство от жителите й.

 

Няма смисъл да се борите с вирусите. Трябва да се положат усилия за усилване на имунитета.

Злото съществува и в този свят. И зло има много. Необходим ви е имунитет против злото. Тогава никакъв вирус не може да бъде страшен за вас.

Възможно е някои от вас, които четете тези диктовки, да не знаят за мен. Аз съм известна на Изток. За жителите на Изтока аз имам такова значение, каквото Майка Мария има за жителите на Запада.

В днешно време на преден план излиза женското начало. Днес вие трябва да признаете поклонението към Женския Пламък, към женския аспект на Бога.

Не защото този аспект е главен, а защото дълго време този аспект на Бога е бил принизяван.

Нашият Бог е Баща-Майка. И мъжкият, и женският аспект имат еднакво важно значение.

Принизявайки един от аспектите, вие нарушавате Божествената хармония и това намира отражение във вашия свят във вид на различни дисхармонични прояви, започвайки с дисхармонични прояви вътре в семейството и завършвайки с различни катаклизми и стихийни бедствия.

Двата аспекта на проявление на Божеството трябва да бъдат уравновесени във вашия живот. Аспектът на Бащата, почитането на Волята на Отеца, Волята на Бога и аспектът на Майката, който позволява тази Воля да се прояви балансирано в материята.

Именно принизяването на женското начало през последните хилядолетия е довело до това, че проявяването на Божествения замисъл за планетата Земя е било изкривено. И това, което виждате около себе си във вашето време представлява жалка пародия на първоначалния замисъл на Бога за вашата планета.

Аз съм Богиня на Милосърдието и Състраданието. И аз изпълнявам мисията си за оказване помощ на всички живи същества, намиращи се на тази планета. Изпълнявам своята мисия на Изток, точно така, както Майка Мария изпълнява своята мисия на Запад. Но между нашите мисии няма разлики . Ние дойдохме да помагаме на жителите на Земята и ще изпълняваме нашата мисия без да се спираме пред нищо.

Иска ми се да се обърна към жителите на Русия и всички страни, които разбират руската реч, а също така към жителите на тези страни, на чиито езици след време ще бъдат преведени, както се надяваме, тези диктовки.

Обръщам се към вас с молба да пазите в своето съзнание баланса, равновесието между женското и мъжкото начало. И доколкото мъжкото начало е преобладаващо във вашия свят, на мен ми се иска да отделяте повече внимание на женския аспект, особено това се отнася до жителите на Русия.

Преобладаването на мъжките вибрации води тази страна по път, лишен от изобилие за преобладаващото мнозинство от жителите й. Най-богатата в света страна по количество на природни богатства на глава от населението, е бедна страна сега, ако се гледат доходите на глава от по-голямата част от населението, а не средния показател, в който са включени и бедни и богати.

Ако в Русия бе развито поклонението към Майката, Материнският аспект на Бога, нима там хората биха допуснали възрастни жени, отдали всичките си сили, труд, способности за благото на тази страна, отгледали деца и внуци, да водят жалко съществуване и дори да са принудени да просят милостиня и да търсят храна по сметищата.

Всеки път, когато видите възрастна жена, която е в дрипи и моли за милостиня, знайте, че аз, Богинята на Милосърдието съм дошла в образа на тази жена, за да пробудя Милосърдието и Състраданието във вашите сърца.

Вие трябва да се покланяте на Жената-Майка, която ви е дала живот, която е довела вашата душа във въплъщение.

Не е важно колко несправедливо и сурово се е отнасяла вашата майка с вас в детството ви. Вие не знаете, какви кармични отношения ви свързват с нея.

Казвам ви, че във вашата Вселена действа законът за възмездието и вие сами сте заслужили това несправедливо, както ви се струва, отношение на своята майка към вас. Вие не знаете, колко пъти в своите предишни животи сте мъчили и дори убивали този индивид, който сега е въплътен във вашата майка. Повярвайте ми, Бог ви е дал най-лекия шанс да отработите вашите кармични взаимоотношения с този индивид, който се явява сега ваша майка.

На вас ви се струва, че вашето правителство постъпва несправедливо с вас, че вие заслужавате по-добра съдба. Да, действително, вие заслужавате нещо по-добро и пред Русия стои велико бъдеще.

Вие може да не ми повярвате, но цялата ситуация във вашата страна е свързана именно с недостатъчното почитане на женското начало, на женския аспект на Бога. Балансът на взаимоотношенията в семейството, балансът на взаимоотношенията между майката и бащата, правилните отношения в семейството, правилните семейни устои се явяват основа на здравото общество. Това възпитание, тези основи, които получават бъдещите поколения в семейството, не могат да бъдат сравнени с никакви знания, получени по Интернет, по телевизията или в училище.

Именно към разрушаването на семейството бяха насочени всички усилия на режима, който съществува в Русия 70 години, и който на Запад се нарича комунизъм, а в Русия наричаха социализъм.

Всички усилия на този режим бяха насочени към това, да бъде разрушено семейството като клетка на обществото. И лишена от своята основа, Русия стана уязвима за тези вируси на пропагандата на “свободния начин на живот”, който дойде сега от Запад.

Здравият организъм има имунитет против всеки разрушителен вирус. А такива вируси за човешкото общество са пропагандираните секс, наркотици, насилие. Тъй като организмът на Русия беше отслабнал през тези 70 години, той не може да устои на външните инфекции и вируси, които буквално са запълнили информационното поле на страната.

Аналогията с човешкия организъм тук е пълна. Организмът трябва да се освободи от вирусите и токсините, отделяни от тези вируси. Това освобождаване може да бъде постигнато с очистителни процедури.

Няма смисъл да се борите с вирусите. Трябва да се положат усилия за усилване на имунитета.

Злото съществува и в този свят. И зло има много. Необходим ви е имунитет против злото. Тогава никакъв вирус не може да бъде страшен за вас.

Първата крачка, която трябва да бъде направена, е всеки член на обществото, всяка негова клетка да поиска да бъде здрава, да се освободи от оплелата я лъжа и пропаганда.

 

Умейте да различавате в живота правилните Божествени образци от лъжливите образци, вкарващи във вас културата на смъртта и ада.

Гонете от живота си всичко, което не е от Бога. Цялата лъжа, която се влива в съзнанието ви от екраните на телевизорите и компютрите. Търсете и намирайте около себе си правилните образци. Култивирайте ги.

Само от вас зависи къде ще вложите спечелените с такъв труд пари. Ще ги харчите за получаването на безсмислени удоволствия от живота или ще ги похарчите за това, да могат вашите деца да получат достъп до културните ценности на миналото и настоящето.

Вибрациите, съдържащи се в музиката на руските композитори и в картините на руските художници от XVIII – XIX век са способни да неутрализират вибрациите на смъртта, вкарани в съзнанието ви заедно с гледането на телевизионни предавания и слушането на тази музика, която запълва пространството на Русия през последно време.

Предпазвайте вашите деца от гледане на телевизионни предавания и слушане на рок-музика. Повярвайте ми, тази вреда, която техните души несъзнателно получават, не може в никакъв случай да бъде сравнена с ползата от използването на вашите съвременни средства за масова информация.

Използвайте всяка възможност да бъдете сред природата. Прекарвайте времето си сред природата. Не зад скарата и с музиката и рекламата, носеща се от радиоприемника. Слушайте звуците на природата. Гледайте птиците, дърветата. Гледайте облаците. Слушайте тишината.

Ние не можем да заставим всички хора да се молят и да четат нашите Розарии, но можем да насочим вниманието им към заобикалящите ги в живота препятствия пред тяхното духовно израстване, които трябва да избягват като ги заменят постепенно със съвършени образци.

Ако ви е трудно сами да различите качеството на това, което е около вас, търсете хора, каквито сред вас има, които са успели да запазят своето съзвучие с Бога и за които няма по-голямо щастие от това да ви предадат своето възприятие на Божествената реалност, да ви дадат част от своите чисти вибрации.

Дадох ви достатъчно много информация за размисъл. Нямам време да говоря със заобикали. Дадох ви именно това, което ви е нужно сега, за да могат вашите души да се ободрят и да се пробудят за Висшата Реалност.

Всичко това го правя от любов и състрадание към вас.

АЗ СЪМ Гуан Ин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *