Публикации

Науките на първата човешка раса-1

 

Земните типове разполагат с физическа сила и устои за преодоляване на съпротивлението, което физическият (материалният) свят оказва. Това са предимно неуморните работници на ръчния труд. Те са пестеливи и скържави (свидливи) към всички материални ценности. Силно са привързани към родната земя, към родните поля, към Родното огнище. Упорити са в труда върху земята – оране, копане и др., свързани с придобиване на ценности, задоволяващи насъщните нужди. Интелектуалните им интереси са много слаби……….

ЗЕМЯТА Земята е сравнително малко пострадала при катастрофата в Слънчевата система. Нейната орбита е по-малко разтеглена елипса и е на трето място след тази на Венера и Нептун. Разликата между голямата и малка ос на орбитата е 5 000 000 километра, която се приема за неголяма. Оста на въртенето е наклонена на 23 и половина градуса; което (тук изключваме наклона при Меркурий и Венера, за които той е неизвестен, а само Юпитер със своята царствена ос, наклонена само на около 3 градуса, я превъзхожда) е най-малко от всички останали. Това определя по-малката пострадалост и сравнително по-добрите условия за живот. Когато едно същество се ражда на Земята като човек в своя първи стадий, то в неговия Двойник (Звездното му тяло) Слънцето, Луната и Планетите все още нямат връзки с него и едва сега започват да създават и оформят мозъчни центрове. Този мозък все още не е достатъчно добре организиран, за да може да изразява влиянието на членовете от Слънчевото семейство. Земята сама изгражда това живо същество – Земен тип. В тази първа фаза земният тип има примитивен образ.

Главата на родения бързо и рано се втвърдява, поради липса все още на въздействия от силовите течения на др угите членове на Слънчевото семейство. Тази глава само бавно нараства с годините и стига приблизително до размери, които вече посочихме като характерни за примитивния човек. Така създаден, той има някои стремежи и качества, даващи му възможност за съществуване при условията на Земята. Обикновено черепите на тези типове хора са малко разширени, което дава склонност и възможност за борба с живота. Косата е гъста и ниско пада над малкото чело, върху което има ясно изразени

бръчки, показващи напрежение на мисълта около задоволяване на насъщните нужди. Веждите са дебели, рошави – израз на разпокъсани и остри вълнения. Очите са малки, потънали навътре, което говори за жажда и стремеж към присвояване, привързаност към материалните ценности. Скулите са едри – израз на упоритост и устой към неблагоприятни външни условия. Носът е малък и зле оформен, показващ слаба интелигентност, променливост и податливост на външните подтици. Устата е стисната, бърните са неправилни, лошо очертани и доста дебели. Брадата е къса и четвъртита, челюстите са също четвъртити. Шията е мускулеста. Главата е някак хлътнала между раменете. Изобщо квадратните форми, които този тип човек има, са израз на енергия, но колкото тези форми са по-груби, толкова и енергията – силата, която те изразяват, е по-примитивна. Овалните форми, каквито тези типове почти нямат, са израз на интелектуални и емоционални изяви. Земните типове разполагат с физическа сила и устои за преодоляване на съпротивлението, което физическият (материалният) свят оказва. Това са предимно неуморните работници на ръчния труд. Те са пестеливи и скържави (свидливи) към всички материални ценности. Силно са привързани към родната земя, към родните поля, към Родното огнище. Упорити са в труда върху земята – оране, копане и др., свързани с придобиване на ценности, задоволяващи насъщните нужди. Интелектуалните им интереси са много слаби. Верни са на приятелите си и на своите ангажименти. Имат влечение към плътските удоволствия, но без да подбират обектите за задоволяването им. Те наблюдават студено, без вълнение и търсят ползата (изгодата), иг. 21. Мъжки З

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *