БЯЛО БРАТСТВО (75)

БОГОМИЛСТВО (39)

ТРАКИ И ОРФИЗЪМ (20)

ЕЗОТЕРИКА (189)

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ (146)

СВЕТОВНА ИСТОРИЯ И САКРАЛНИ ЗНАНИЯ (93)

АСТРОЛОГИЯ, НУМЕРОЛОГИЯ, КАБАЛА (18)

СЕБЕПОЗНАНИЕ И ФИЛОСОФИЯ (58)

РЕЛИГИИ И ДУХОВНИ УЧЕНИЯ (119)

МИСТЕРИИ И ЗАГАДКИ (75)

СЪВРЕМЕННА ЛИТЕРАТУРА (65)

ИЗЦЕЛЕНИЕ И ЗДРАВЕ (95)

РЕДКИ КНИГИ (6)