БЯЛО БРАТСТВО (87)

БОГОМИЛСТВО (42)

ТРАКИ И ОРФИЗЪМ (21)

ЕЗОТЕРИКА (204)

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ (153)

СВЕТОВНА ИСТОРИЯ И САКРАЛНИ ЗНАНИЯ (99)

АСТРОЛОГИЯ, НУМЕРОЛОГИЯ, КАБАЛА (20)

СЕБЕПОЗНАНИЕ И ФИЛОСОФИЯ (62)

РЕЛИГИИ И ДУХОВНИ УЧЕНИЯ (130)

МИСТЕРИИ И ЗАГАДКИ (79)

СЪВРЕМЕННА ЛИТЕРАТУРА (68)

ИЗЦЕЛЕНИЕ И ЗДРАВЕ (102)

РЕДКИ КНИГИ (8)