БЯЛО БРАТСТВО (75)

БОГОМИЛСТВО (39)

ТРАКИ И ОРФИЗЪМ (20)

ЕЗОТЕРИКА (195)

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ (148)

СВЕТОВНА ИСТОРИЯ И САКРАЛНИ ЗНАНИЯ (95)

АСТРОЛОГИЯ, НУМЕРОЛОГИЯ, КАБАЛА (19)

СЕБЕПОЗНАНИЕ И ФИЛОСОФИЯ (60)

РЕЛИГИИ И ДУХОВНИ УЧЕНИЯ (120)

МИСТЕРИИ И ЗАГАДКИ (76)

СЪВРЕМЕННА ЛИТЕРАТУРА (67)

ИЗЦЕЛЕНИЕ И ЗДРАВЕ (96)

РЕДКИ КНИГИ (7)