БЯЛО БРАТСТВО (82)

БОГОМИЛСТВО (43)

ТРАКИ И ОРФИЗЪМ (21)

ЕЗОТЕРИКА (204)

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ (153)

СВЕТОВНА ИСТОРИЯ И САКРАЛНИ ЗНАНИЯ (98)

АСТРОЛОГИЯ, НУМЕРОЛОГИЯ, КАБАЛА (20)

СЕБЕПОЗНАНИЕ И ФИЛОСОФИЯ (62)

РЕЛИГИИ И ДУХОВНИ УЧЕНИЯ (129)

МИСТЕРИИ И ЗАГАДКИ (79)

СЪВРЕМЕННА ЛИТЕРАТУРА (67)

ИЗЦЕЛЕНИЕ И ЗДРАВЕ (101)

РЕДКИ КНИГИ (8)