Публикации

Планинският хвощ

Equisetum telmateia map

Автор: Йордан Петров

Поради големия интерес към билката Планински хвощ от рецептата на лечителя Владимир Бошнаков, прилагам описание, разпространение на билката, снимки и видео.

Растението, което той нарича (високо)планински хвощ е по-разпространеното под наименованието Голям хвощ, както ще бъде наричано в статията.

Голям хвощ (високопланински хвощ, планински хвощ), латински (Equisetum telmateia). Вид многолистно тревисто растение семейство Хвощови (Equisetacea), род Хвощ (Equisetum).

1. Описание
Oтличава се от останалите хвощове с по-големите си размери – височина от 25 до 150 см (рядко 240 см). В резултат на силно разклонено дълго коренище, снабдено с многобройни нишестесъдържащи грудки, планинския хвощ образува значително гъст храст.

Спороносните (пролетни) стъбла са жълто-кафеви, дебели, с влагалище с 20—30 зъба. Неспороносните (летни) стъбла са зелени, разклонени, с голяма централна кухина; клонките са обиконовени, плътни, насочени косо нагоре. Спороносните класчета (стробили) са много мощни – до 8 см дължина. Спороносят в април. Размножаването е спорово и вегитативно.

2. Разпространение в България
Големия (планиснкия) хвощ се среща в цялата страна.

Equisetum telmateia map

Флористични райони и подрайони

1. Дунавска равнина
2. Североизточна България
3. Предбалкан (западен)
4. Предбалкан (източен)
5. Стара Планина (западна)
6. Стара Планина (централна)
7. Стара планина (източна)
8. Средна гора (западна)
9. Средна гора (източна)
10. Знеполски район
11. Западни гранични планини

12. Софийски район
13. Витошки район
14. Рила
15. Пирин (северен)
16. Пирин (южен)
17. Беласица
18. Славянка
19. Долината на Струма (северна)
20. Долината на Струма (южна)
21. Долината на Места
22. Родопи (западни)

23. Родопи (средни)
24. Родопи (източни)
25. Тракийска равнина
26. Тунджанска равнина
27. Странджа
28. Черноморско крайбрежие (южно)
29. Черноморско крайбрежие (северно)

3. Местообитание
Среща се по влажни места, около извори, канавки или просмукваща се вода. Расте по периферията на букови и дъбови гори, на варовити терени с глинеста почва. Диапазон на осветеност – открити и полуоткрити пространства.

4. Събиране на голям хвощ
Събира се в сухо време, през месеците: юни, юли, август и септември.

Всеки, който желае да посочи конкретно находище на голям (планински) хвощ, може да го направи чрез коментар.

Ще е полезно да споменете по-подробни данни за билката, като район, местност, местообитание и всякаква друга информация, която ви е направила впечателние.

 

Статията е препечатана с известни съкращения от блога на Йордан Петров: http://www.y-petrov.com/equisetum-telmateia

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *