„Виделей“ се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Условия за ползване. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.
„Виделей“ се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.
„Виделей“ се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:
Обработка на клиентска поръчка
Статистически цели, за подобряване работата на магазина
Администриране и обслужване съдържанието на магазина