Лектори

Професор Ерика Лазарова – културфилософ и културисторик

Като културфилософ и културисторик проф. дфн Ерика Лазарова от Института за изследване на обществата и знанието при БАН поставя в центъра на научните си търсения историческото развитие на българската хуманитаристика, както и еволюцията на художествено-естетическите, нравствените и културологическите идеи в световната история.

Към специалните области на теоретическия ú интерес към миналото спадат също нравственото и естетическото възпитание, културната антролополигия, теорията на личността, глобализмът.

Тя е известна и като специалист по въпросите на богомилството, нюейдж философията и космическата етика. Завършва философия в СУ “Климент Охридски”, а през 1993 г. – културен мениджмънт и реклама в Австрия.

Има над 250 научни публикации на български, немски, английски, френски и руски език, сред които 16 книги.

Популярна е и като преводач на Фр. Ницше с книгите „Зазоряване” (1996 и 2002 г.) и „Човешко, твърде човешко” (2006), като за превода на последната творба получава през 2008 г. наградата на Съюза на преводачите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *