Публикации

Рестарт на живота на земята? Катаклизми или какво ни очаква?

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ПОЗНАТ КАТО ПЕТЪР ДЪНОВ – ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КАТАКЛИЗМИ – НАВОДНЕНИЯ И ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

Казвам ви да вземете мерки, защото Земята ще претърпи голяма промяна. Ако не вярвате, ще дойде ден, когато ще проверите думите ми. Слънцето ще започне по-силно да грее и ще стопи ледовете. Къщите ви ще се разпукат, ледовете ще се стопят и вие ще започнете да потъвате. Казвате: „Каква съдба ни сполетя!“ Никаква съдба не е това, но Земята е изменила своя път на движение, слънчевите лъчи падат под прав ъгъл и топят ледовете – оста на Земята се изправя. Вие живеете върху ледено море, закъснеете ли да промените живота си, в скоро време ще се намерите върху дъното на морето. Сега и на вас казвам: Ако не изправите живота си, същото ви очаква. Това не е заплашване, това е естествено положение на живота. Великата вълна, която иде в света, руши ледовете и ги превръща във вода.

Оста на Земята ще започне да се изправя постепенно от 2002 г. По- чувствително изправяне на оста ще стане през 2029 г., в резултат на което ще се стопят белите шапки на Северния и Южния полюс и Земята в ниските си части ще бъде залята от голямо количество вода. От Европа, Африка, Австралия и Азия ще останат като острови най-високите и непристъпни сега планински вериги като Алпите, Кордилерите, планините в Норвегия, Швеция и др. Най-голям ще е континентът – островът в Азия, където се намира сега високото Тибетско плато. Англия ще остане като малък остров. Водата ще залее и остави 1/10 част от сушата. Населението от 5-6 милиарда, в 2080 г. ще бъде около 120 милиона. Това са големите бедствия, които предстоят за хората от Земята.

Водата на Великия океан, например, ще залее някои от съвременните континенти, а голяма част от сега живущите хора на Земята ще се преселят на негова почва. Ще се потопи цял континент, за да се спаси светът. Ще изплува грамаден континент от Великия Тихи океан, а сегашна Европа ще бъде един остров – остров на белите. Части от Франция, Белгия, Гърция ще потънат. Сахара ще се наводни – ще стане море, около което ще възникнат култури. Климатичните условия ще се изменят.

Възможно ли е Господ да ни извади от Европа и да ни постави на почвата на Великия океан при съвсем нови условия за нас? В това няма нищо невъзможно. Както сте напуснали Небето и сте слезли на Земята, така ще се изселите и от Европа. Това не е нищо друго, освен преселване.

Новият континент може да се съедини с Америка и със Сибир. И тогава Америка ще се увеличи към Великия океан. Ще останат големите гори на Америка, където човешки крак не е стъпил.

Великият френски ясновидец Нострадамус – XV век – казва, че Англия и Италия ще потънат под водата.

Цяла Франция ще потъне. Част от Русия и Турция и част от Германия.

Чрез землетресение постепенно ще потъва част от Средиземно море и бреговете наоколо.

Средиземно море ще се влее в Каспийско. В Азия ще се образуват много и големи езера. Балканският полуостров постепенно ще спада, ще потъва. Средиземно море ще се приближи до Родопите и затова няма смисъл България да се бори за излаз на Бяло море. То само ще дойде. Някои крайморски градове ще потънат. Пристанище ще бъде един по-вътрешен град.

От хиляди години хората се бесят, колят, но какви са резултатите? Цялата земя е покрита с гробища. Няма място, което да не е потопено в човешка или животинска кръв. Земята е толкова нечиста и опетнена, че като последствие някои континенти на Земята ще бъдат потопени. Новата култура не може да расте и да се развива на тази нечиста земя.

Ако светът не се оправи, няма да мине дълго време и той, заедно със своето богатство, ще се разруши и ще се намери на дъното на морето. Затова именно Бялото Братство работи усилено, приготвя хора за Новата култура, за Новия живот.

Тоя, Непознатият, говори на целия свят, говори и на вас. Той ще разтопи къщите ви и основата, на която седите, ще изчезне. Ще се намерите върху водна повърхност. Затова постройте си кораб като Ноевия или поне малки и големи лодки. Като влезете в кораба или лодката, няма да имате нужда от никакви животни. За всекиго ще има по една малка лодка и малко храна, колкото за един човек.

Понеже цялата земя е оцапана и по нея няма и една педя, на която да не се е проляла човешка или животинска кръв, а и ние живеем върху костите и остатъците на миналите култури преди нас, за идващата Шеста, светеща раса се създава нов континент с абсолютно чиста земя и вода. Новият континент ще се образува между Азия и Америка и ще се издигне от водите на Великия океан. Островите, на които сега живеят японците, ще бъдат върховете на планините на новия континент, които ще достигнат повече от 9 000 м височина – толкова, колкото сега е дълбок Великият океан на това място – Марианската падина, дълбока 11 200 м.

Строи се цял един нов континент във Великия океан. За всяка нова раса трябва нов континент. Този континент ще се покрие с най-хубавите извори. Той ще бъде с планински местности. За да се издигне една планина от известни сили на няколко хиляди километра височина, какъв напор ще има? Няма ли да се отрази това в Европа и Азия? Казва Писанието: „Земята ще се тресе като пиян човек.“

Земята под Тихия океан е скрита. Тя ще излезе над водата, това ще е шестият континент, по-голям и чист от сегашните пет. Ще настъпят големи промени – духовни, умствени и физически. На Слънцето и Луната също ще настъпят промени. Този живот си отива, за да стори път на новия. Материята ще се измени. От Слънцето идват грамадни магнетични течения, които повдигат континента и го озонират.

Новият континент, който ще изникне от дъното на Великия океан, ще бъде континент на Шестата раса. Сибир ще се съедини с новия континент като негова част. Дето се явяват тук-таме островчета по Великия океан, това ще бъдат върховете на планините на бъдещия континент. Водата на Великия океан ще залее някои от съвременните континенти. Хората ще видят неща, които не са виждали. Известни континенти ще потънат, а други континенти ще се повдигнат над морето.

Водата на Великия океан, например, ще залее някои от съвременните континенти, а голяма част от сега живущите хора на Земята ще се преселят на негова почва. Ще се потопи цял континент, за да се спаси светът. Ще изплува грамаден континент от Великия Тихи океан, а сегашна Европа ще бъде един остров – остров на белите. Части от Франция, Белгия, Гърция ще потънат. Сахара ще се наводни – ще стане море, около което ще възникнат култури. Климатичните условия ще се изменят.

Възможно ли е Господ да ни извади от Европа и да ни постави на почвата на Великия океан при съвсем нови условия за нас? В това няма нищо невъзможно. Както сте напуснали Небето и сте слезли на Земята, така ще се изселите и от Европа. Това не е нищо друго, освен преселване.

Новият континент може да се съедини с Америка и със Сибир. И тогава Америка ще се увеличи към Великия океан. Ще останат големите гори на Америка, където човешки крак не е стъпил.

Великият френски ясновидец Нострадамус – XV век – казва, че Англия и Италия ще потънат под водата.

Цяла Франция ще потъне. Част от Русия и Турция и част от Германия.

Чрез землетресение постепенно ще потъва част от Средиземно море и бреговете наоколо.

Средиземно море ще се влее в Каспийско. В Азия ще се образуват много и големи езера. Балканският полуостров постепенно ще спада, ще потъва. Средиземно море ще се приближи до Родопите и затова няма смисъл България да се бори за излаз на Бяло море. То само ще дойде. Някои крайморски градове ще потънат. Пристанище ще бъде един по-вътрешен град.

От Слънцето се дирижира как трябва да се преустрои Земята, кое място да се издигне и кое да потъне.

Единственото нещо, което ще остане от света, който виждаме около нас, са месецът, звездите и Слънцето.

Трябва да знаете, че неестествените мисли на хората са оказали известно влияние върху строежа на земните пластове и са ги разместили неправилно. Затова може да се очаква, ако хората не се оправят, да станат землетресения, от които главите им ще побелеят.

Стават и ще стават землетресения, ще се разтърсва светът, докато всички хора разберат, че управлява Бог, а не те.

Казано е в Писанието: „Гледайте греховете ви да не бъдат много големи, че да не ви избълва Земята!“ Това е загатване за землетресението. Цяла Европа се мести към екватора и след няколко хиляди години тук в България ще бъде екватор. Всичко ще се измени, човек ще се пречисти. Непотребното ще си отиде.

Сега цялата Земя минава през голямо преобразувание, атомите се преустройват. Това ще продължи, докато силите на Земята се уравновесят. Земята ще мине през големи сътресения.

Сега опасността не е от болшевишката или друга някоя революция – това са детински работи, нито от войните. Но иде едно раздвижване на Земята, при което и бедни, и богати ще хвъркат из въздуха. Иде едно положение, при което и богати, и сиромаси ще бъдат засипани с пепел. Може след 10 години да е, може след 100 години да е, но ще дойде.

Светът ще се поправи, но с революция. Идва революция, идва картечен огън! Цяла Европа ще се разтърси от тази революция, от това землетресение. Няма да остане нито едно здраво здание на Земята, тъй казват учените хора. Високо здание няма да остане в Европа. Всички тези монументи, всичко туй ще бъде смъкнато, нищо няма да остане. Туй е една революция, за да ни освободи Господ от всички тия заблуждения.

Земята ще се тресе, ще се огъва, докато се създаде Новото. Нов свят се твори сега. Не се страхувайте, но уповавайте на Бога и кажете като псалмопевеца: „Тисящи ще падат от страната ти и десет тисящи отдясно ти, но при тебе няма да се приближи!“ Работете върху ума и сърдцето си съзнателно, да бъдете от онези праведни, добри и разумни хора, за които възвишените и напреднали братя са готови всякога да воюват. Вие ще работите за доброто на своята душа, както и за доброто на своите ближни, а други ще воюват за вас.

Има начини за познаване в коя област на Земята ще станат най-големите сътресения. Това на вас не може да се каже, защото ще се уплашите.

Какво трябва да правите, ако се страхувате от земетресения? – Колкото пъти през нощта се събудите, станете от леглото и се молете, вслушвайте се в себе си трябва ли да излезете вън, или да останете в стаята си. Каквото ви се каже, това правете. Землетресенията са едно от големите изпитания на хората. Малцина могат да посрещнат това изпитание с вяра и бодър дух. Едно правило пазете в живота си: „Бягайте от злото, приближавайте се към доброто и всякога разумни бъдете.“

Когато Христос е проповядвал Своето Учение на евреите, Той им казвал: „Сега е време за вас да приложите Моето Учение. Ако не го приложите, в 2000 години ще опитате последствията, на вашето отричане.“ И днес Христос пак седи пред вратата на европейските народи и казва: „Ако вие приложите Моето Учение, очаква ви едно велико знание, едно велико благо- словение, но ако вие отхвърлите Любовта Ми, както преди 2000 години, ще опитате най-големите нещастия, ще се възмути не само Небето, но и Земята.“ Под земята се готви нещо страшно. Ако тия хора не приемат Божествената Любов, Земята ще се отвори и ще ги повикат долу. Ще има една революция в Природата, но не такава, каквато вие познавате. Тази революция, която става, е нищо пред тази, която Природата приготовлява. Ще стане една такава революция, каквато светът не помни, каквато никога не е виждал. Ще бъдат разпокъсани и железници, и телеграфи. От този свят няма да остане нищо върху Земята. В утробата на тази Земя ще израсне друга една култура. Кога ще стане това? – Ако не приемете Любовта. Няма да давам подробности по това, но четете Евангелието, там е писано, че Слънцето ще изгасне, че небесните светила ще потъмнеят. Казват: „Това са заплашвания.“ Когато стане, ще видим дали това са заплашвания, или не! Сега нас не ни е страх дали Земята ще се отвори, дали ще има землетресения. Тия неща за нас са маловажни. Когато стане землетресение, нашите крака няма да се разтърсват, ние няма да бъдем на Земята. Казва Писанието: „Праведните ще бъдат грабнати и вдигнати във въздуха да видят Господа, а Земята отдолу ще се тресе.“ И грешните ще кажат на планините: „Закрийте ни от лицето на Този, Който иде.“ Както виждате, Любовта има страшни последствия, ще изпъкнат всички престъпления, говоря за онези най-лоши, срамни, позорни престъпления на духовните хора, които в името на Любовта са извършили тия престъпления. Не светът ще бъде съден, светът ще си замине! Ще бъдат съдени духовните хора! Грешните хора на съд няма да бъдат викани. И някои казват: „Е, не е близо това време.“ Всички трябва да се молят да се отстрани тази част. Божият ден е страшен!

Дали ще дойде във ваше време, то е друг въпрос, но един ден ще дойде землетресение, че ще скачате на един метър нагоре.

Като дойде сега Христос на Земята, цялата земя ще проиграе. Тогава хората ще скачат по 10 метра нависоко – така ще се радват. Всичко ще се разиграе толкова много, че и къщи, и параходи, и тренове, и хора – всички ще се разиграят, ще скачат нависоко. Това ще бъде най-хубавото хоро, което хората са играли. После ще има такава илюминация, каквато никога досега не сте виждали. След това ще чуете един глас, ще дойде Новата култура.

Как ще се познае свършването на света? – Бог ще слезе на Земята и ще Го посрещнат тържествено, със салюти. Свършването на света ще бъде велико събитие. Реките ще придойдат и ще излязат от коритата си. Земята ще се разтърси и ще се зарадва на Господа. Вулканите ще изригнат и със силен гръм ще поздравят Господа. Интересно е да се следи колко салюта и поздравления ще се отправят към Господа. Земята като млада мома ще заиграе пред Него.

Ако християните не се вслушат в гласа на Бога и не изпълнят Неговата Воля, Земята ще се разтърси така, че коренно ще се измени. Ако съвременните хора не се помирят и не си подадат взаимно ръка, очаква ги такава участ, каквато никой не може да си представи. Ако се помирят, Божието благословение ще дойде върху всички народи. Царството Божие ще се въдвори на Земята. Това трябва да знаят всички хора, всички водители. Това ще бъде денят на Господа. Денят Господен е ден за възмездие на престъпленията, които хората са вършили и вършат на Земята. Време е вече християните да се обединят, да станат проводници на Божията Любов. Само по този начин Бог ще изпрати благословението си на всички хора и народи. Кой ще победи? – Онези хора, които носят Любовта. Докато господства безлюбието, от сегашния порядък няма да остане и прашинка за спомен на бъдещето.

В Европа идва едно землетресение, което ще започне от север, ще разтърси цяла Европа, така че ще се помни туй землетресение с хиляди години. Обяснява се и причината за туй землетресение. В Стария завет се казва: „Гледайте да не станат вашите дела и мисли толкова лоши, че да не може Земята да ви търпи вече.“

Ще дойдат няколко труса един от друг по-страшни. Всеки от вас да се моли, половин час преди землетресението да избяга вън от града. В Европа трябва да дойде известно страдание, за да застави тези хора. Тези неща са предвидени, предсказани от хиляди години. Земята се преустройва. Затова ще дойдат тези страдания. Те са години на изпитания. Вярващите като видят тези работи, да знаят, че е наближил вече денят на тяхното избавление.

Великият всемирен трус, който ще свърши Божият гняв, ще трае 45 дни.

И когато казвам тези думи, това е решението на Небето. Земята и Небето ще преминат, но това, което е казал Господ, няма да премине. На всички съвременни хора по целия свят казвам да не правят високи къщи, защото няма да мине много време, земната кора ще мине големи огъвания и от тези къщи нищо няма да остане.

Понеже ние доброволно не искаме да се откажем от стария ред на нещата, затова от Бялата ложа са решили да ни направят хора, да ни освободят от тези постройки, за да гледаме Природата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *