Виделей, Водеща новина, Публикации

Сакралната геометрия и какво се крие около нас? Разкази край огнището

РАЗКАЗИ КРАЙ ОГНИЩЕТО, част II
Това е древна приказка, която, изтрита веднъж, не може да бъде разказана отново.
С почит и уважение към уникалната сграда на възраст над 300 години, наречена Къщата на „Завета на цветните лъчи на Светлината“ – домът на Завета, наследство на цялото човечество. Това е бащиното огнище, запалило се, за да приготви хляба на Любовта.
Втори разказ
Особености на градежа на Къщата на Завета
Майсторът, изградил Къщата на „Завета на цветните лъчи на Светлината“, е познавал принципите на хармонията и съвършенството в природата и умело си е служил с тях. В основата на тези вселенски принципи са заложени златното сечение и сакралната геометрия и архитектура. Позицията, размерите и разположението на прозорците, вратите и другите елементи не са случайни, те са съобразени с тези закони.
Златното сечение е Закон за съвършенство, красота и хармония, то стои в основата на сътворението и има дълбок окултен смисъл. Златното сечение съдържа в себе си трите закона на веригата, показващи какво трябва да бъде отношението на частите към цялото и на частите една към друга. Спазвайки това отношение, ние живеем и се стремим към Божественото съвършенство.
Геометричните фигури, формите, спектралните цветове, числата, музикалните тонове и техните отношения са живи същества, велики принципи в природата. Астролозите и други окултисти ползват специална таблица на съответствията, наречена Археометър. Френският окултист Сент Ив д’Алведр разгъва системата на съответствията, като обхваща планетите, съзвездията, дните на седмицата, цветовете, музикалните тонове, буквите и числата, геометричните фигури, земните и небесните йерархии, имената на Бог.
Домът на Завета е къща с достоен градеж, избрана в нея да се роди най-ценното за човечеството – „Завета на цветните лъчи на Светлината“. Изграден въз основа на Божествените принципи на съвършенството, той става лоно за най-свещеното.
Къщата е жива същност, тя е част от Космоса и резонира с него. Формите, цветовете, материалите – всички средства, които архитектът ползва, са живи посредници, символи в азбуката на разумните същества. Къщата е свързващото звено между Бога и човека, тя провежда енергиите на Божественото. Забележително е, че на български думата „дом“ съдържа свещената сричка „Ом“. Когато човек осъзнае, че домът му може да бъде посредник във връзката с големия Космос, битието му добива нова степен на осмисляне. С развитието на чувствителността си той започва да улавя недостижими, много по-фини аспекти на действителността и се учи да живее съзнателно в единство с Цялото. Когато човек е свързан с добрите същества от трите свята – физическия, духовния и Божествения, той става Маг.
Домът на Завета е граден от естествени материали в съзвучие с музикалния ритъм на природата. Градежът следва определен план – всички размери и броят на елементите (прозорци, врати, подпори, греди и др.) са осмислени нумерологически, защото Бог не обича неопределените неща.
„Аз бих предпочел да живея в най-простата българска колиба извън града, отколкото в едно 20-етажно здание, което струва няколко милиона, па макар и да има най-големите удобства!“, казва нашият любим Учител – и това е примерът, който ние, като негови последователи, трябва да приемем принципно.
* * *
При строежа на къщата се забелязват характерни средновековни техники:
• Приземното ниво на къщата е полувкопано, изградено от каменни зидове с глинен разтвор, а основите са положени върху здрави скали.
• Зарязване на дъските една в друга „на венец“. Това е стар начин на градеж – без колони, само от дървени талпи, които се зарязват една в друга. Характерен е за средновековното строителство (XVI – XVII в.). Това прави къщата уникална, една от малкото оцелели представителки на предвъзрожденските къщи, чиито жилищни етажи са строени на принципа на венцоталпена конструкция за изграждане на външните фасадни стени. Именно този начин на градеж е успял да запази къщата непокътната при двете разрушителни земетресения в района на Търново през 1913 и 1986 год.
• Надлъжната ѝ ос е ориентирана в посоката изток-запад, спрямо движението на Слънцето, както е ориентиран всеки сакрален храм. Тя показва какво трябва да бъде нашето отношение към Светлината, тя е пример за дома-храм.
• При издигането на древните български жилища първоначално се е определяла позицията на огнището. Именно огнището е било и единственото помещение, предназначено за събиране на цялото семейство. То е сърцето на къщата и се е ориентирало или „на изток слънце” (т.е. откъдето изгрява небесното светило), или на юг, в зависимост от различни обстоятелства около строежа, но никога на север или запад. Огнището в Дома на Завета е ориентирано в посока изток-юг и е най-мистичната част в къщата. То е свързано със стаята на Учителя чрез малко прозорче, което през своята тясна пролука пропуска слънчевата светлина през деня към огнището.
* * *
„Единственото място за раждането на Доброто е домът. Той е първото светилище на човечеството, в което майката и бащата са първите първосвещеници при олтара на човешката душа. От камъните на този храм – дома, природата е започнала да полага основите на цялостното въздигане на всички разумни същества. От този общ дом човекът е бил определен да приеме всички свои дарби, сили, способности и благородни качества според изискванията на върховния закон на Духа“. (Учителя, Науката и възпитанието)
Черпейки идеи от старите майстори и вдъхновявайки се от местните традиционни специфики на строителните технологии, архитектурата на XXI в. е изправена пред едно голямо предизвикателство – обръщайки поглед към миналото и вземайки познанията от настоящето, да предаде на бъдещите поколения хилядолетния опит.
Какво всъщност означава „старо“? Една нова сграда също може да бъде стара, макар и новоизградена, ако в нея липсват природните принципи. Можем ли да кажем, че една музика е фалшива, защото е стара, и да я заменим с нова, на вид по-достойна?
Това е уникален градеж, достойно издържал бурното време на две световни войни, силни балкански земетресения и недостатъчна човешка грижа.
* * *
Историята продължава….Какво е Домът на Завета за последователите на Учителя?
* Източници – от печата и Бяло Братство

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *