Публикации

Сатанинска символика в българските лични карти ..!

Сатанинската символика в личните карти на гражданите на Република България Българските лични карти (IDENTITY CARD – карта за идентифициране на човека) по образец от 2001 г. се издават от държавната автоматизирана паспортна система във вид на смарт-карта по технология на Израелската фирма „Суперком ЛТД“ в съответствие с изискванията на Международна конвенция за гражданска авиация, а също и с приетия по-късно глобален стандарт, според подписаните документи в гр. Ка-нанаскис (Канада) на 27.07.2002г.

Личните карти се състоят от седем зони, включващи множество персонални данни, в това число идентификационен номер (личен номер – ЕГН) и фото изображение с лазерен печат. В задната част на картата е разположена зона за машинна обработка във вид на код.

Паспорти-карти, разработени по Израелска технология се издават и в Молдавия, Украйна, Австрия и др. (В.П. Филимонов. „Апокалиптичность современной глобализа-ции“, с.25.) Нека внимателно разгледаме личната карта.

За целта можете да се „въоръжите“ с лупа, макар че ако имате добре зрение ще различите всичко и без помощни средства. Да видим обратната страна на картата. В дясната горна част е разположен кръг с лазерен печат. В средата на кръга има преливащ се надпис: „BG“ или „БГ“. Ако се вгледаме в лазерния печат ще видим, че окръжностите (които сме изобразили на рис.1 с пунктирани линии, обозначени с цифра 1) са всъщност непрекъснати надписи Република България.

Става ясно, че лазерният печат символизира държавата. Отдясно на печата на държавата е изобразен „Змей“.Главата на звяра е във вид на шестолъчна звезда. От устата на „Звяра“ излиза линия (обозначена на рис.1 с цифра 2) и представлява всъщност непрекъснат надпис – „ЛИЧНА КАРТА IDENTITY CARD“. Краят на опашката на звяра се намира до отворената му част… лична карта Вижте вашите документи!!!

От : Авитохол

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *