Публикации

Супер комбинации от клавиши на компютъра за бърза работа и улеснение

Много полезно, съхренете го за да ви е удобно!

Независимо от факта, че компютрите са влезли почти във всяка къща ние се сблъскваме с тяхното функция почти всеки ден. Не всеки знае какви свойства иват всички клавиши и как тяхното използване може да улесни работата на компютъра. Тук са най-удобните комбинации за използване на клавиши в : Windows, MS Word, MS Excel, Firefox, Google Chrome, Gmail, Mac. Операционната система Windows
Широкото им използване и комбинации са много добре познати на някой хора, но да споменем кои комбинации са много полезни : – Ctrl + C – Copy, За да видите съдържанието на клипборда в MS Office, натиснете Ctrl + C два пъти;
– Ctrl + N – създаване на нов документ;
– Ctrl + О- отворена;
– Ctrl + S – съхрани;
– Ctrl + V – покажи съхранененото-копиранато;
– Ctrl + W – за да затворите прозореца;
– Ctrl + X – отнеми текста;
– Ctrl + Y – повтарям отказаното действие;
– Ctrl + Z – отмените последната промяна;
– Ctrl + Home – да се придвижат до началото на документа;
– Ctrl + End – да се премести в края.
Windows + E – Open Windows Explorer Windows (Explorer).
Windows + D – Намаляване на всички прозорци, като кликнете върху работната площ, или възстановяване на прозорец.
Windows + U – да се изключва компютъра;
Alt + Tab – да ви позволява да превключвате между отворени прозорци. Задръжте Alt, натиснете Tab няколко пъти, за да изберете желания прозореца на изображението, освободете клавишите. В допълнение, можете да използвате комбинация от
Windows + Tab. В този случай, с няколко кликвания Tab също така ви позволява да изберете прозореца, който искате, тогава ще трябва да натиснете Enter.
Alt + Tab + Shift и Windows + Tab + Shift -прозорец превъртане в обратната посока. Alt – показва системното меню на отворен прозорец. Работа с него, можете да използвате стрелка или Alt + буква. След като натиснете Alt се появяват подчертани символи или подчертано писмо, щракване, което отваря съответния раздел на менюто.
Shift + F10 – за да отворите контекстното меню на текущия обект, изберете дяла можете да използвате стрелките нагоре / надолу. Тази комбинация замества натискане на десния бутон на мишката. В допълнение към операционната система Windows да зададете отделни клавишни комбинации за бърз достъп до програми. На работния плот, щракнете върху желаната икона – приложение, щракнете с десния бутон и изберете раздел Properties. В диалоговия прозорец, намерете раздела Shortcut. Shortcut поле, въведете желания клавиш.
Ctrl + Alt към избраната ключова ще се появи автоматично. След това кликнете върху OK. За да се обадите на желаната програма ще трябва да използвате Ctrl + Alt + определен ключ.
MS Word
Ctrl + Space – Премахване на форматирането от избраната област. Форматирането промени, въведени в текста;
Ctrl + 0 – промяна на разстоянието между точки;
Ctrl + 1 – задава разстоянието между линията между редовете;
Ctrl + 2 – задава двойно разстояние между редовете;
Ctrl + 5 – задава разстоянието между половин ред;
Alt + Shift + D – показва текущата дата;
Alt + Shift + T – показва текущото време.
MS Excel
F2 – отваря клетката и дава възможност за редактиране;
Ctrl + Space – изберете високоговорителя;
Ctrl + Enter – попълнете избрани клетки на едни и същи данни;
Shift-Spacebar – изберете номер;
Ctrl + Home – се придвижат до началото на документа, клетката A1stanovitsya активна;
Ctrl + Page Up – отидете на следващата страница на книгата;
Ctrl + Page Down – отидете на предишната страница на книгата;
Ctrl + 1 – отворете клетки формат;
Ctrl + Shift + 4 (Ctrl + $) – Прилагане на формата на валута с два знака след десетичната запетая;
Ctrl + Shift + 5 (Ctrl +%) -Apply процент формат;
Ctrl +: (Ctrl + дебелото черво) – показва текущото време;
Ctrl +; (Ctrl + запетая) – показва текущата дата;
Ctrl + „(Ctrl + двойни кавички) – копирайте горния клетка на тока.
Google Chrome
F6, Ctrl + L или ALT + D – движение на разположение за въвеждане на клавиатурата район и определя неговото съдържание, например, в адресната лента;
F11 – отваряне на текущата страница в режим на цял екран, за да излезете от този режим трябва да натиснете отново F11;
Alt + Home – отваря началната страница в текущия раздел;
Backspace или Alt + стрелка наляво – връщане към предишната страница в историята;
Shift + Backspace или Alt + стрелка надясно – отидете на следващата страница в историята;
Ctrl + Shift + Delete – отваря диалогов прозорец „Изчистване на историята“;
Ctrl + Enter – добавя WWW. преди въвеждане в адресната лента и след .com (т.е. Google става www.google.com)
Ctrl + Shift + N – отваря нов прозорец, в този режим;
Ctrl + Tab или Ctrl + Page Down – ход към следващия раздел;
Ctrl + Shift + Tab или Ctrl + Page Up – Преминава към предходната раздела;
Ctrl + Shift + T – отваря отново последния затворен раздела; Ctrl + Shift + B – е управителят на отметка или я забраните;
Ctrl + Shift + J – отваря разработчик инструмент, който можете да видите изходния код на страницата;
Shift + Alt + T – преход към лентата с инструменти на браузъра; Клавишите със стрелки – Преместване между инструменти, влезте – избора на инструмент;
Shift + Esc – отваря диспечера на задачите;
Ctrl ++ (плюс) – увеличава размера на страницата;
Ctrl + – (минус) – намаляване на размера на страницата;
Ctrl + 0 – връща стандарта (100%) от мащаба на страницата;
Ctrl + 1 – Ctrl + 8 – отидете в раздела със съответния сериен номер;
Ctrl + 9 – отидете на последния раздел; търсене в търсачката по подразбиране; Ctrl + D – спестява на текущата страница като маркер
; Ctrl + F или Ctrl + G – възпитава търсене прозорец текст;
Ctrl + H – отваря страница на историята;
Ctrl + J – отваря страницата за изтегляне;
Ctrl + K или Ctrl + E – ходове в адресната лента дава възможност да се
Ctrl + N – отваря нов прозорец;
Ctrl + O – отваря прозорец за отваряне на файл;
Ctrl + P – започва отпечатването на текущата страница;
Ctrl + R или F5 – освежава текущата страница;
Ctrl + S – спестява текущата страница;
Ctrl + T – отваря нов таб;
Ctrl + U – отваря страница с изходния код на страницата. Следва да се отбележи, че влизането в адресната лента – „изглед-източник: страница адрес“ и отваря изходния код на страницата;
Ctrl + W или Ctrl + F4 – затваря отворилия се прозорец или текущия раздел; Също така, когато щракнете върху връзките в Google Chrome, можете да забравите за десния бутон на мишката със следните забележителни комбинации:
Ctrl + кликнете на линка (или кликнете върху линка със средния бутон на мишката или превъртане на колелата) – отваря линка в нов таб, а напускането на стария – ток; Ctrl + Shift + щракване върху връзка (или Shift + кликнете на линка със средния бутон на мишката или превъртане на колелата) – отваря линка в нов таб и минава към него; Shift + кликнете на линка – отваря линка в нов прозорец.
Mozila Firefox
F5 – освежава страницата;
Интервал – превъртете надолу в страницата;
Shift + Page Up -prokruchivaet пространство;
Alt-Home – отваря началната страница;
Ctrl + Shift + T – отваря отново последния затворен раздела; / – Отваря полето за търсене, докато пишете;
Ctrl ++ (плюс) – увеличава размера на страницата;
Ctrl + – (минус) – намаляване на размера на страницата;
Ctrl + D – спестява на текущата страница като маркер;
Ctrl + F – отваря прозорец за търсене на текст;
Ctrl + K – отидете на лентата за търсене;
Ctrl + L – преход в адресната лента;
Ctrl + T – отваря нов таб;
Ctrl-W – затваря раздела; Като допълнение – използването на маркери с ключови думи. Не забравяйте да се насладите на сайта, или чат на посещение в създаване на показалец. След това спестяване кликнете с десен бутон върху този бутон, отвори своите свойства. Посочете „краткото име“ (тя е и ключова дума), спаси. В резултат на това адресния ред може директно да въведете думата, която ще се отвори желаната страница.
Gmail
Tab + Enter – изпраща писмо; / – Премества в полето за търсене;
A – напишете отговорът на всички;
C – да създадете ново съобщение;
F – изпрати писмо;
K – отваря предишния разговор, или премества курсора на предишен контакт;
J – отваря следващата кореспонденция, или премества курсора на следващия контакт;
M – скрива разговор се води кореспонденция с входяща поща;
N – отваря следното писмо в писмата на веригата;
P – отваря предходното писмо във веригата;
R – напиши отговор на писмото;
X – избира разговора, след което е възможно да се премахне, да се крият, или прилагане на различно действие от списъка на падащото;
G + C – отваря списък с контакти.
G + I – отваря входящата кутия;
G + S – списъкът продължава да кодирани съобщения;
Y + O – спестява на текущия разговор и отваря следното писмо; # + O (или]) – премахва разговора и се отваря следното писмо;
Ctrl + S – запаметява съобщението като чернова
Операционна система Mac
Вариант + Cmd + D – Показва или скрива панела
Dock Cmd + Alt + H – скрива всички програми с изключение на тази, в която работите;
Cmd + W – Затваря активния прозорец открито;
Вариант + Cmd + W – затваря всички прозорци;
Вариант + Cmd + Right Arrow – отваря директорията и / или поддиректория в списъка в прозореца за търсене;
Cmd + [- отива в предишната папка;
Cmd +] – преминава към следващата папка;
Cmd + Shift + 3 – копиране на екрана в клипборда;
Cmd + Shift + 4 – копия само част от екрана в клипборда;
Shift + Alt + Cmd + Q – Instant добив;
Shift + Cmd + Q – идва за 2 минути; Shift + Cmd + Delete – почиства коша;
Cmd + T – отваря нов прозорец, в Safari;
Cmd + K – отваря връзка към сървъра;
Shift + Cmd +? – Отваря прозореца помощ; C – зарежда DVD-ROM, CD-ROM, USB-устройство; Cmd + Alt + I – отваряне на прозорец „инспектор“.
Cmd + Alt + Esc – избира програма за сила на завършване;
Option бутона Cmd + + мощ да съществува до компютъра в сън Cmd + Ctrl + Power бутон – принудени да рестартирате компютъра;
Cmd + Alt + Ctrl + Power бутон – затворете всички програми и изключете компютъра.
Ако информацията е била полезна, споделите с приятелите си!..www.videlei.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *