Публикации

Трите звяра.6.6.?

 

Трите звяра

…….Първият звяр , който описва Библията , представлява следното , това същество е червено : То е принципът на злото и насилието
Това същество е именно старо временната змия , която е искусила много хора .
Второто същество – това е звярът със седемте глави и десетте рога .
Това същество е свързано с най черните тайни на морето …
…..
Това е най силният израз на астралния живот И на животинските сили , които са вътре в човека .
……..Третото същество – това е звярът , който е свързан с тайната на земята .
Той живее в центъра на земята и там се намира неговият ад и неговата бездна .
Тук е центърът на Черната ложа .
Този звяр има два рога .
….
Това символично означава : този звяр е най опасният .
Той най силно атакува слънчевите сили , които са вътре в човека .
Тези три звяра са три различни същества ,три шестици .
Събрани заедно ,те образуват едно космично същество , което условно можем да наречем Звяра .
…..
Трите шестици са една голяма преграда , бариера на Бялото Братство .
По този въпрос тайната наука казва , че тази огромна преграда в развитието се явява сам Бог .
Те са създадени от Бога с една изключителна цел : тези три звяра имат велика космическа мисия в световната еволюция – те са изключителни сили в ръцете на Бога .
Те са служители , чрез които ще израснат синовете на Бога .
Без тези три звяра , окултната наука казва , че застоят в еволюцията щеше да бъде катастрофален и невъобразим .
Тези три звяра зараждат в пробудените хора най мощните творчески енергии .
Без тях творчеството е невъзможно .
Трите шестици не са едно число .
Това са три различни шестици , които са свързани с развоя на човешката еволюция .
За това е говорил най много Йоан , любимият ученик на Христос , в книгата на Мъдростта ( Откровението на Йоан)
……
Всяка шестица е един цикъл на злото в развоя на човечеството
Досега никога цялата сила на злото не се е проявявала .
Проявявало се частично в Лемурия , в Атлантида и на Голгота .

……
Важно: Когато злото е много активно в живота на ученика , ученикът също става много активен и навлиза в ново посвещение.
Голямата съпротива го тласка в ново развитие ,в нови по високи степени .
Важно : Епохата на втората шестица , която е изключителна активност на злото , ще започне в шестата раса ..
Тогава разделението на хората и на народите ще бъде много по дълбоко .
Обаче Окултната наука твърди , : Когато злото стане съвсем активно в живота на хората ( това е мярка ) значи се заражда нова раса , нови хора , нов свят .
При големия психически натиск , пречистените и пробудените се извисяват , израстват за много бързо и кратко време .
…..
Тука голямото страдание ще донесе голямо посвещение – това в закон, правопропорционално , както беше при Христос .

В края на седмата раса , ще се появи третата шестица , последната възможност
Тогава ще има изключителна битка между доброто и злото и ще има една последна възможност за тези , които са се отклонили от правия път , техния последен шанс .
Тези, които не се опомнят, ще паднат в бездната ….
……
Тези , които не се опомнят , ще се втвърдят напълно , пълно втвърдяване в материята .
…..
Напълно втвърдяване на неговите четири тела , които са низшата природа .
Или : Всички , които не са приели Христовия импулс ,в седмата раса , ще се втвърдят.
…….

Учителя казва ,че в древността човека ( Адам и Ева )е сключил договор със Сатана и още плаща за този “ бизнес „.
Според Учителя “ земята беше пуста и неустроена“ означава четирите низши тела на човека.
Това са физическото , етерното ,астралното и низшия ум .
Това е неорганизирания свят , който Бог искаше да устрои.
.. …………
“ Духът се носеше над бездната “
Точно тези четири тела , низши духововни сили се втвърдяват .
Те са синоним на бездната .

…….
В душата на човека са вложени Божествени зародиши , чрез които човек може да стане Син Божий и да се освободи от четирите низши тела .
…….
Според тайната мъдрост дълбоко във физическото тяло е вложен принципът на Истината .
Тук тази тайна ,която злото и звярът не знаят .
…….
Разгръщането на Любоета , Мъдростта , Истината ще стане в дългия период на човешкото развитие след като мине времето на седемте тръби.и седемте чаши.
….
И чак тогава Йоан казва : И видях ново небе и нова земя и видях новия Йерусалим , който слиза от небето .
Новият Йерусалим означава новият човек.

Кн.Духовно разбиране на нещата т .9

Елеазар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *