Публикации

Тялото на любовта (Беинса Дуно)

Съвременните хора виждат и съзнават само физическото си тяло. Те изучават неговият анатомичен строеж, физиологичните му функции и, поразени от сложното му и разумно устройство, започват да мислят, че както органическият, така и душевният живот на човека не са нищо друго,
освен проява на тялото. Изчезне ли то, изчезва и човекът като отделно същество.
Че физическото тяло на човека се разрушава след смъртта, това е така. Но това, което се руши и изчезва, не може да бъде истинско жилище на човека, на неговата душа, на неговия Дух. Не са истински жилища на човека и онези по-тънки тела – Етерно, Астрално, Ментално, за които говори окултната наука. Последната, както е известно, твърди, че човек има седем тела. Разните им названия и класификации ще намерите в окултната литература.
Тези тела, чрез които функционира съвършеният човек, действително съществуват. Но не всички седем могат да се нарекат вистински смисъл на думата тела. Всъщност само три от тях са тела, а другите четири са обвивки.
Аз давам един нов превод на тези три съществени тела и ги наричам Тяло на Любовта, Тяло на Мъдростта и Тяло
на Истината.

Тялото на Любовта – истинското тяло на човека, което никога не умира, сега се гради. Сложени са само неговите основи.

Що се отнася до другите две безсмъртни тела – Тялото на Мъдростта и Тялото на
Истината, те съществуват още само като зародиши. За тяхното развитие ще
дойдат специални епохи.
Целият живот на човека – във физическия, Астралния, Менталния и Причинния свят – има само една цел: да приготви материала за изграждане на Тялото на Любовта.
Любовта е проектирана в тези четири свята, в четирите обвивки на човека. Тези четири обвивки са лабораториите, в които се изработват материалите, нужни за изграждане на Тялото на Любовта. Те са само известни възможности на Любовта, чрез които тя се проявява. В тях стават непрекъснати промени – самите те се явяват и изчезват по известни периодични закони. Тези обвивки са променливи, но има нещо от тях, което не изчезва и което остава като постоянни зародиши – физически, астрални и ментални.
Причинното тяло е нещо като атмосфера на тези зародиши. То е свързано с един свят, който съдържа възможностите на физическия, Астралния и Ментален свят. И преди да влезе човек в света на Любовта, той трябва да мине през Причинния свят, където настъпва пълно примиряване на противоречията. Причинният свят е свят на примирение.
А светът на Любовта сам по себе си е онзи постоянен свят, където всичко се осъществява. Той е великият свят, където Животът истински се осъществява. Ето защо едва в света на Любовта се реализират всички желания на човека, които се явяват във физическия, Астрален и Умствен свят. Но те са осъществими само при едно напълно развито Тяло на Любовта.

И когато аз говоря за Любовта в човека, подразбирам изграждането на това тяло. Тогава едва човек ще възкръсне и ще заживее Вечния живот. Тогава той ще бъде свободен от всички ограничения и несгоди на временния живот. Той няма да бъде подложен вече на тези резки промени, които са свързани с периодичното раждане и смърт. Той няма постоянно да се ражда и умира, а ще живее във
вечността. Той пак ще идва между хората, но не по принудата на кармичния закон, а по Свободата на Любовта. Ще идва между тях като Син Божи – да им помага.
Човек, който има това тяло, който се е сдобил с Възкресението, може да бъде видим и невидим. За него цялата Земя е отворена и граници не съществуват. Прегради – физически и духовни – за него няма. Цялата Жива Природа го познава и му се отзовава. Него го познават и най-лошите хора, и най-хищните зверове и му се покоряват.
Човекът, който живее в Тялото на Любовта, неприятели не може да има, защото той носи Живот, Мир и осъществяване на всяко съкровено желание. Той носи задоволяване на всички нужди у всички същества.

Да имаш Тялото на Любовта, ще рече да проявяваш Любовта, да я живееш. А Любовта – това е Вечен живот и вечно подмладяване, вечно познаване на Бога, вечно разширение на Свободата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *