Публикации

Е.Хараш. Вирусът и скритата дума, която вселява Бога в човека. Мистично предпазване

Във вируса живее скрит дух, но силата на вирусите не е тяхна. Бог им дава сила. Това е Божи замисъл.

Вирусът от гледна точка на Бога е като детска игра. Бог може да унищожи този свят с един комар.

Има друг вирус, който е много по-страшно демоничен – това е мекия вирус – благата вест. Той е безсилен, но има идея. Учителят казва: “ няма вируси – има възприятия“.

Има полудуховни хора, които работят въображаемо върху себе си. Те са друг опасен капан.

Великото изцеление се казва Любов към Бога, но това не означава, че ние го разбираме. Не означава, че може да бъде разбрано.

Въпросът не може да се разглежда нито научно, нито религиозно. Едните мислят, че може с хигиена да се реши въпроса. Това е грешка. Другите мислят, че с молитва може да се реши въпроса. Това също е грешка.

Има други по-дълбоки методи. Това е силата на Учителя – дълбоката любов към душите.

Няма вирус, а скритата Божия сила се вихри. Всяка сила е Божествена. Зад всяка сила стои Бог.

Чрез с този вирус Бог иска да промени хората. Хигиената е смешна, ако не разбереш пътя на изчистването и пътя на молитвата. Ако нямаш идея за освобождаване на злото от себе си.

Болестите се разнасят от духове – Парацелз.

Вирусът атакува безумието на хората и злото в тях, скритото зло или началото на скритото зло.

Бог решава да промени човешката упоритост. Много са упорити хората в удоволствието и страстите, в зависимостите.

Голямата стратегия срещу вируса е откровенността и пътя към безупречност.

Това освобождава чистата енергия към развитието, а това означава осъзнаване – да видят хората същественото в своя живот. Но те са потънали във второстепенните неща. Това са хора с земно мислене, ако те се преродят с това си мислене отново – непроменени, то те ще бъдат инвалиди в следващо прераждане. Духовни – физически – различно.

Всички които ядат месо ще бъдат обречени. Те ще получат друга програма, други насоки, друго развитие.

Единственото хубаво нещо на това, че хората ядат животни е че няма обилно човекоядство. Преди е било така преди време хората са се изяжда ли. Сега има остатъци от такива племена и души.

Този вирус е в ръцете на Бога. Той не е самостоятелен да си действа както иска. Той е под контрола на Твореца Световете.

Любовта към Бога и чист живот. Това е истинската медицина.

Само правилните отношение към Бога създават добра съдба.

За да измениш съдбата си трябва да измениш отношенията си към Бога.

Бог се оттегля, когато хората отлагат работата върху себе си и когато времето изтича – шанс да те свържат с Бог.

Бог иска да подобри съдбата им чрез самия човек – съзнателно да го поискаш, но ти трябва да искаш да си осъзнат, да станеш  син на Бога.

Бог иска единство.

Искат се три неща за да изчезне този вирус.

Едната формула е за външни хора: „Господи ти се справи с този вирус в България, в целия свят и обезсили го“.

Това ще помогне на средната част на хората –  земните хора. Тези земни хора, които са съвестни и имат малка крачка в развитието си. Ключовата дума е „обезсили“.

Отделянето от Бога е отделяне от развитието, от пътя на себепознанието.

Там където е любовта, мъдростта и истината няма бомби.

Бомбардират София. Учителят се разхожда под бомбите и говори с учениците си. Там където е Бог няма вирус, няма война, няма бомби.

Ако Бог не е с теб – твоите предпазни мерки са твоето невежество.

Крайно време е Бог да бъде потърсен честно. Ал Халач нарича това „сърдечна среща с Бога“.  Да тръгваш с откровеност.

Истинската хигиена са твоите мисли, постъпки и чувства.

След този вирус чака друг. Този е благият вирус. Ако хората не си вземат бележка, не почистят съзнанието си, не изградят откровеност с Бога – сърдечна среща с Бога с чисти чувства, чисти постъпки, чисти мисли, то след този вирус се крие друг който ще изтрепе милиони.

Важна е тайната дума която се справя с този вирус. Тя е за духовните хора. Думата е „Ахайра“.

Няма право да се тълкува тази тайна дума.

Може да се говори за нея вторично. Може да се каже за нея – тя вселява Бога в човека.

Наум само един път на ден може да се казва.  Иначе е опасна. Тя е по-дълбока от молитвата. Той – Бог е вложил съкровена част в нея. Тази дума не е духовна.

Тя е голям ключ за развитие.

Тя се ползва много рядко – на седмици, на месеци, но сега заради вируса – един път на ден на ум.

Е.Хараш.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *