Публикации

За скъпоценните камъни по учителя Беинса Дуно познат като Петър Дънов

„Всичко, което Бог е създал – растения, животни, минерали са велики неща.”

“Човек трябва да се учи от минералите, от растенията, от животните, от хората. Кристалите, които са се образували в земята, и те имат своя интелигентност. Те разбират законите на светлината и са научили начина за възприемането и. Всеки един кристал е възприел точно тази светлина, която е необходима за неговото развитие.”
”Ако си отчаян, че нямаш успех в живота си, седни на някой камък и започни да мислиш за него. Няма да се мине дълго време, и отчаянието ти ще изчезне. Всеки човек, всяко животно, всяко растение и всеки минерал носят нещо ценно в себе си.”
“Има скъпоценни камъни на които силата и досега е скрита. Отвън камъните изглеждат обикновени, но имат в себе си сила.”
“Всеки адепт си има по един скъпоценен камък и го носи винаги със себе си. Носенето на скъпоценен камък е от голямо значение, не е суета.”
“Кой е образувал диаманта? Кой го е кристализирал на 3-4 км. в земята? Ще кажете, че температурата и налягането са взели участие при това кристализиране, но освен тези условия кристализирането се дължи на една разумност, която действа отвън.”
“Добре е човек да има поне един златен пръстен със скъпоценен камък и всяка сутрин да го туря последователно на всичките си пръсти и да казва: “ Искам да дам ход на Божественото в мен, да бъда благороден, да бъда справедлив, да бъда музикален, със стремеж към красивото и да се отнасям добре с хората.” Голяма сила се крие в скъпоценните камъни.”
“Скъпоценните камъни са носители на живот. Ако някой болен носи диамант, той ще оздравее. Препоръчвам ви да носите скъпоценни камъни, но благородните – които носят живот. Златото е проводник на живота. Златният пръстен ще го носите със себе си, няма да го криете в каси и чекмеджета.”
“Скъпоценните камъни знаят много неща. Един диамант може да те предпази от някои болести. Сапфири, Смарагди също могат да лекуват. Те са като страж.”
“Скъпоценните камъни са носители на възходящи творчески енергии и служат като естествени трансформатори, затова се препоръчва да се носят като предпазно средство от зловредни влияния и като трансформатори на нисши желания.”
“Скъпоценният камък носи в себе си специфичен живот и оказва особено лечебно действие, стига да знаеш как да се свържеш с неговата енергия.”
“Ако носите диамант и той потъмнява, изгуби своя блясък значи, че сте болен, той ви предупреждава да вземете мерки. Камъните се заразяват от хората.”
“Хубавите, естествени скъпоценни камъни миришат много хубаво. Не ухаят ли, те са мъртви, изкуствени камъни. Скъпоценните камъни понякога боледуват и могат да се лекуват. Когато диамантът изгуби блясъка си, може да се даде на някой много добър човек да го поноси малко, да възстанови блясъка си.”
“Скъпоценният камък разлага светлината по особен начин. На тази светлина всеки може да се лекува. Затова добре е човек да носи златни пръстени със скъпоценни камъни. Не всички камъни действат благотворно върху човешкия организъм и не всеки камък действа лечебно на всички хора. Има такива камъни, на които трептенията на организма на даден човек не се съгласуват с трептенията на камъка, поради което произвеждат дисхармония. Радий действа благотворно на известни хора, на други – не. Който работи или се лекува с радий трябва да се нагоди към неговите трептения.”
“Скъпоценният камък пречупва правилно светлината, съвършено различно от обикновения камък или стъклото. Ако насочите скъпоценният камък към една рана, светлината, която той пречупва, ще излекува раната. Ученият пречупва по особен начин светлината на Слънцето със своя ум и може да лекува с тази светлина, обикновеният човек слабо пречупва светлината и затова не може да помогне нито на ближния си, нито на себе си.”
“Не само скъпоценните камъни, но и благородните метали носят живот, затова бих ви препоръчал да носите поне един златен пръстен или друг златен предмет, който е проводник на живота. Богатите обичат златото, но не знаят как да го използват. Те го държат затворено в касите си и му стават роби. За в бъдеще от кръвта ще вадят злато за своите пръстени тези, които ще се женят. Да направиш пръстен от златото на своята кръв за своята възлюбена, това ще е истинска идейна женитба.”
Из “Енциклопедичен речник” – Беинса Дуно

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *